Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Bytom

W serwisie znajdziesz 10586 przetargów w miejscowości Bytom.

94267 / 2016-06-20 - Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - Bytom (śląskie)
CPV: 245700000 (Żywice mocznikowe w formach podstawowych)
Dostawa spoiw mineralno-cementowych oraz komponentów do wytwarzania pian fenolowych i mocznikowo-formaldehydowych dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy w 2016 roku, w tym: Część I - dostawa komponentów do wytwarzania pian fenolowych i pian mocznikowo-formaldehydowych. Część II - dostawa spoiw mineralno-cementowych

94153 / 2016-06-20 - Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - Bytom (śląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Część I: Projekt zabezpieczenia budynku nadszybia #Wschodniego Część II: Projekt wykonania robót zabezpieczających Budynek maszyny wyciągowej Fortuna - I Zachód Część III: Projekt wykonania robót zabezpieczających Budynek rozdzielni głównej oraz budynek kondensacji na terenie byłej KWK Kleofas.

93897 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta - Bytom (śląskie)
CPV: 900000007 (Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne)
Utrzymanie w należytym stanie technicznym oraz przeprowadzenie należytego czyszczenia rowów, cieków i zbiorników wodnych na terenie Gminy Bytom

93701 / 2016-06-20 - Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - Bytom (śląskie)
CPV: 441630000 (Rury i osprzęt)
Część I: Dostawa rur oraz złączek rurowych Część II: Dostawa rur stalowych na pompownie Oddziału dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń

93179 / 2016-06-20 - Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - Bytom (śląskie)
CPV: 092100004 ()
Dostawa środków smarnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Makoszowy w roku 2016. (nr grupy materiałowej 246-11) Część I - Dostawa smarów plastycznych litowych specjalnego przeznaczenia Część II - Dostawa smarów maszynowych, do łożysk i wapniowo-grafitowych Część III - Dostawa smaru plastycznego do łożysk specjalnego przeznaczenia i wazeliny technicznej

93121 / 2016-06-20 - Inny: Instytucja kultury

Opera Śląska - Bytom (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Roboty budowlane w budynku Opery Śląskiej w Bytomiu - zamówienie uzupełniające realizowane w ramach zamówienia podstawowego pn. Wykonanie iluminacji budynku Opery Śląskiej w Bytomiu

90727 / 2016-06-16 - Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - Bytom (śląskie)
CPV: 431000000 ()
Znak sprawy: CZOK/10/16 - Dostawa ciągnika akumulatorowego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń

90421 / 2016-06-16 - Inny: JEDNOOSOBOWA SPÓŁKA SKARBU PAŃSTWA

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - Bytom (śląskie)
CPV: 341100001 (Samochody osobowe)
Część I: Dostawa dwóch samochodów osobowych dla Oddziału Administracja Zasobów Mieszkaniowych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Część II: Dostawa samochodu służbowego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Cześć III: Dostawa dwóch samochodów osobowych dla potrzeb Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji.

89713 / 2016-06-16 - Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - Bytom (śląskie)
CPV: 438300000 (Narzędzia ręczne z napędem mechanicznym)
Dostawa narzędzi dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Część I - Dostawa narzędzi różnych Część II - Dostawa elektronarzędzi i narzędzi pneumatycznych Część III - Dostawa urządzeń elektromechanicznych i sprzętu dielektrycznego Część IV - Dostawa mierników i wskaźników napięcia

89333 / 2016-06-16 - Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - Bytom (śląskie)
CPV: 411100003 (Woda pitna)
Dostawa wody pitnej dla Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń - pompownia Pstrowski

88445 / 2016-06-16 - Inny: samorzÄ…dowa jednostka organizacyjna

Bytomskie Mieszkania - Bytom (śląskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Modernizacja i remont gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Czajkowskiego 19/10 i Wyczółkowskiego 3/13 w Bytomiu - pakiet 6.

88413 / 2016-06-16 - Inny: Samorządowa jednostka organizacyjna m.Bytomia działająca w formie jednostki budżetowej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Bytom (śląskie)
CPV: 805300008 (Usługi szkolenia zawodowego)
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników uczestniczek projektu pn.: By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej z podziałem na część: A, B NUMER SPRAWY FA.2812.4.2016

88223 / 2016-06-15 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Specjalistyczny Nr 2 - Bytom (śląskie)
CPV: 336940001 (Czynniki diagnostyczne)
Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników diagnostycznych i bakteriologicznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu, nr sprawy : 9/9 PN/2016

87979 / 2016-06-15 - Inny: samorządowa jednostka budżetowa

Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej - Bytom (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Renaturyzacja cieku wodnego (rów zachodni) w ramach rewaloryzacji Parku Fazaniec w Bytomiu

87737 / 2016-06-15 - Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - Bytom (śląskie)
CPV: 424198107 (Części przenośników pasowych)
Wykonywanie połączeń taśm przenośnikowych wieloprzekładkowych metodą wulkanizacji na zimno w SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy.

87605 / 2016-06-15 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Specjalistyczny Nr 1 - Bytom (śląskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Usługa udzielenia pożyczki długoterminowej w wysokości 4.000.000,00 PLN (słownie: cztery miliony PLN) dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu

87593 / 2016-06-15 - Inny: samorzÄ…dowa jednostka organizacyjna

Bytomskie Mieszkania - Bytom (śląskie)
CPV: 507210005 (Obsługa instalacji grzewczych)
Całodobowa obsługa eksploatacyjna w sezonie grzewczym 2016/2017 kotłowni opalanych paliwem stałym z podziałem na 3 części

87361 / 2016-06-15 - Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - Bytom (śląskie)
CPV: 713210004 (Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych)
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę stacji transformatorowo-rozdzielczej zasilającej urządzenia pompowni głębinowej Katowice dla Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń

86913 / 2016-06-15 - Podmiot prawa publicznego

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego Spółka Akcyjna - Bytom (śląskie)
CPV: 601300008 (Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób)
Całodobowa usługa transportowa polegająca na obsłudze autobusu pełniącego funkcję wozu bojowego będącego własnością Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu a wykorzystywanego w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu

86871 / 2016-06-15 - Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - Bytom (śląskie)
CPV: 241119004 (Tlen)
Dostawa gazów wzorcowych do chromatografii dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK Makoszowy.

86715 / 2016-06-15 - Inny: Jednostka organizacyjna gminy

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych - Bytom (śląskie)
CPV: 158000006 (Różne produkty spożywcze)
DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DOROSŁYCH W BYTOMIU PAKIET III

85969 / 2016-06-14 - Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - Bytom (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Znak sprawy: AZM/05/16 - Roboty dekarsko - blacharskie, remont instalacji elektrycznej budynków mieszkalnych usytuowanych w Bytomiu przy ul. Ustronie nr 11, nr 12, będącymi wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.