Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 900000007 (Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne)

W serwisie znajdziesz 6033 przetargów 900000007 (Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne).

93897 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta - Bytom (śląskie)
CPV: 900000007 (Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne)
Utrzymanie w należytym stanie technicznym oraz przeprowadzenie należytego czyszczenia rowów, cieków i zbiorników wodnych na terenie Gminy Bytom

91435 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Opole - Opole (opolskie)
CPV: 900000007 (Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne)
Letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Opola w zakresie oczyszczania chodników, placów, zieleńców, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych oraz rond (tereny zielone) i przejść podziemnych

88291 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Szreńsk - Szreńsk (mazowieckie)
CPV: 900000007 (Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne)
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szreńsk

87025 / 2016-06-15 - Inny: Jednostka budżetowa jednostki samorządu terytorialnego

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 900000007 (Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne)
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg wojewódzkich do kanalizacji w m. Sułów, na terenie Gminy Milicz, za okres od 01.03.2016r. do 31.12.2016r. CPV 90000000-7.

86985 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Lubomierz - Lubomierz (dolnośląskie)
CPV: 900000007 (Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne)
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lubomierz

85785 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Odrzywół - Odrzywół (mazowieckie)
CPV: 900000007 (Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne)
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Odrzywół w okresie 36 miesięcy.

85491 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Mogilany - Mogilany (małopolskie)
CPV: 900000007 (Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne)
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Mogilany

84317 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Miasta i Gminy Wleń - Wleń (dolnośląskie)
CPV: 900000007 (Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne)
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wleń

80969 / 2016-06-10 - Inny: Jednostka Budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 900000007 (Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne)
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg wojewódzkich do kanalizacji deszczowej będącej pod zarządem Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w okresie 01.05.2016 r. - 30.04.2017 r

80175 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Komańcza - Komańcza (podkarpackie)
CPV: 900000007 (Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne)
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Komańcza

79371 / 2016-06-10 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Portu Wojennego Gdynia - Gdynia (pomorskie)
CPV: 900000007 (Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne)
Czyszczenie urządzeń sozotechnicznych, sieci kanalizacyjnych i deszczowych wraz z wpustami ulicznymi oraz odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów powstałych w wyniku świadczenia tej usługi a także dokonywanie napraw i usuwanie awarii związanych z realizacją niniejszej umowy w kompleksach administrowanych przez Komendę Portu Wojennego Gdynia

79299 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina ZÅ‚ocieniec - ZÅ‚ocieniec (zachodniopomorskie)
CPV: 900000007 (Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne)
Świadczenie usługi odbioru i transportu do RZGO w Słajsinie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Złocieniec

77601 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 900000007 (Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne)
Czyszczenie urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu w 2016 r.

77397 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Czerniejewo - Czerniejewo (wielkopolskie)
CPV: 900000007 (Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne)
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Czerniejewo

75495 / 2016-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Dobroszyce - Dobroszyce (dolnośląskie)
CPV: 900000007 (Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne)
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych powstających na terenie Gminy Dobroszyce

69861 / 2016-06-06 - Administracja samorzÄ…dowa

UrzÄ…d Gminy Giby - Giby (podlaskie)
CPV: 900000007 (Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne)
Usługa związana z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Giby oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

69601 / 2016-06-03 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 900000007 (Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne)
Konserwacja urządzeń melioracji wodnych znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z podziałem na części Część 1 - Obiekt Powsin V, Obiekt Powsin VIII Część 2 - Obiekt Powsinek, Rów Natoliński, Kanał Wolicki i Kanał w Osi Królewskiej

65471 / 2016-06-02 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Ciechanów - Ciechanów (mazowieckie)
CPV: 900000007 (Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne)
USŁUGA ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE Ciechanów

61083 / 2016-05-31 - Administracja samorzÄ…dowa

UrzÄ…d Gminy Kiszkowo - Kiszkowo (wielkopolskie)
CPV: 900000007 (Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne)
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kiszkowo na okres od 1.07.2016 r. do 30.06.2017 r.