Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Katowice

W serwisie znajdziesz 55740 przetargów w miejscowości Katowice.

94997 / 2016-06-20 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 716314509 (Usługi kontroli mostów)
Wykonanie przeglądów podstawowych, rozszerzonych i szczegółowych drogowych obiektów inżynierskich na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

93843 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Modernizacja sal dydaktycznych, pomieszczeń biurowych wraz z korytarzami w budynku dydaktycznym B Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

93159 / 2016-06-20 - Inny: samorzÄ…dowa jednostka organizacyjna

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Katowice (śląskie)
CPV: 773100006 (Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych)
Wykonanie konserwacji (utrzymanie) prawostronnego wału rzeki Rudy w km 2+650 - 3+000 w m. Turze, gm. Kuźnia Raciborska (zakres rzeczowy wał: 0,350 km)

92915 / 2016-06-17 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 653000006 (Przesył energii elektrycznej i podobne usługi)
Dystrybucja energii elektrycznej dla oświetlenia węzła Podwarpie, będącego skrzyżowaniem dróg DK-1 i DK-86, administrowanym przez GDDKiA Oddział w Katowicach.

92725 / 2016-06-17 - Uczelnia publiczna

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 157000005 (Pasza dla zwierząt)
Dostawa pasz dla zwierząt laboratoryjnych i hodowlanych dla Centrum Medycyny Doświadczalnej i Zakładów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

92717 / 2016-06-17 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 383000008 (Przyrządy do pomiaru)
ZP-2380-211-41/2016 Usługi serwisowe w zakresie przeglądu serwisowego, naprawy, kalibracji oraz legalizacji urządzeń do wizualizacji miejsc zdarzeń Quick Map 3 D z enkoderem kątowym Map Star Tru Angel z lunetą powiększającą Hakko oraz Quick Map 3D z Impuls 200LR z enkoderem kątowym Map Star Tru Angel Hakko Craash/Crime 9 na lata 2016-2017

92657 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Katowice - Katowice (śląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Zaprojektowanie i wykonanie toalety publicznej na parterze budynku C4 - część wschodnia na Rynku w Katowicach, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice. Etap IV - Zagospodarowanie Placu Centralnego Strefy Rondo - Rynek

92619 / 2016-06-17 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 302370009 (Części, akcesoria i wyroby do komputerów)
ZP-2380-170-7-2016 Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych dla LK, CBŚP, BSW, KMP,KPP i KWP Katowice

91969 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Szkoła Podstawowa nr 5 im.Leona Kruczkowskiego - Katowice (śląskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Leona Kruczkowskiego w Katowicach przy ul. Gallusa 5.

91845 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Szkoła Podstawowa nr 2 - Katowice (śląskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Katowicach przy al. Roździeńskiego 82

91671 / 2016-06-17 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II - Katowice (śląskie)
CPV: 797100004 (Usługi ochroniarskie)
Usługa polegającą na całodobowej fizycznej ochronie mienia i osób dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 6 w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w ilości 2 osób na każdej zmianie, na okres 12 miesięcy.

91611 / 2016-06-17 - Uczelnia publiczna

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 331122000 (Aparaty ultrasonograficzne)
Dostawa USG wysokiej częstotliwości do obrazowania skóry dla Katedry i Zakładu Podstawowych Nauk Biomedycznych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

91465 / 2016-06-17 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 503126001 (Konserwacja i naprawa sprzętu technologii informacji)
Utrzymanie i naprawa stacji meteorologicznych, znaków o zmiennej treści, monitorowania ruchu i kamer przy drogach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Katowicach.