Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi śląskie

W serwisie znajdziesz 275134 przetargów w województwie Å›lÄ…skie.

95085 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Gliwice (śląskie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Budowa ciÄ…gu pieszo- rowerowego - Etap III wraz z dostosowaniem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2916S w Smolnicy do budowanego ciÄ…gu pieszego

94997 / 2016-06-20 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 716314509 (Usługi kontroli mostów)
Wykonanie przeglądów podstawowych, rozszerzonych i szczegółowych drogowych obiektów inżynierskich na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

94947 / 2016-06-20 - Inny: Jednostka Wojskowa

4 Wojskowy Oddział Gospodarczy - Gliwice (śląskie)
CPV: 452613203 (Kładzenie rynien)
Naprawa tynków i wymiana obróbek blacharskich w budynku nr 1, wymiana posadzek w pomieszczeniach budynku nr 2 oraz odtworzenie elewacji budynku nr 18 w kompleksie wojskowym w Krapkowicach. Remont chodników i kanalizacji deszczowej w kompleksie wojskowym w Gliwicach

94829 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju - Jastrzębie-Zdrój (śląskie)
CPV: 720000005 (Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia)
Dostawa i wdrożenie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju systemu informatycznego zarządzania sprzętem i infrastrukturą techniczną szpitala w obiektach przy al. Jana Pawła II 7 oraz ul. Krasickiego 21 wraz z zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z usługą szkoleniową BZP/38/382-14/16

94749 / 2016-06-20 - Inny: parafia kościoła rzymsko-katolickiego

Rzymsko-Katolicka Parafia św. Józefa Robotnika - Lubomia (śląskie)
CPV: 373113004 (Organy muzyczne)
Budowa rzymsko-katolickiego kościoła w Nowej Wsi w Gminie Lubomia wraz z zagospodarowaniem terenu - roboty dodatkowe pn. Renowacja i remont organ kościelnych

94731 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Ruda Śląska - Ruda Śląska (śląskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: Budowa mostu w ciągu ulicy Piastowskiej w rejonie ulicy Jana III Sobieskiego w Rudzie Śląskiej

94729 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu - Chorzów (śląskie)
CPV: 451111009 (Roboty w zakresie burzenia)
Modernizacja obiektu - Budowa ogrodzenia na obiektach MORiS przy ul. 3-go Maja 78 i ul. Cichej 6 w Chorzowie

94639 / 2016-06-20 - Podmiot prawa publicznego

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu - Zabrze (śląskie)
CPV: 316000002 (Sprzęt i aparatura elektryczna)
Dostawa materiałów elektrycznych do przenośnika taśmowego. ZP/23/MGW/2016

94617 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Gminy Koszęcin - Koszęcin (śląskie)
CPV: 452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg)
Przebudowa drogi gminnej ulicy Dworcowej i ul.Krzywej wraz z łącznikiem pomiędzy ul.Krzywą, a ul. Bema w miejscowości Strzebiń

94369 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie - Częstochowa (śląskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont drogi powiatowej nr 1083S w m. Nowa WieÅ› w km 2+200 - 2+775, gmina DÄ…browa Zielona i remont drogi powiatowej nr 1029 S na odc. Lipie - Åšw. Anna w km 16+295 - 16+695 gmina DÄ…browa Zielona

94337 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Wodzisław Śląski - Wodzisław Śląski (śląskie)
CPV: 453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)
1.Budowa oświetlenia przy ulicy Pszowskiej na odcinku od nr 109a do nr 111d w Wodzisławiu Śląskim. 2.Budowa oświetlenia drogowego odcinka ul. Starowiejskiej w Wodzisławiu Śląskim.