Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 452000009 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)

W serwisie znajdziesz 10401 przetargów 452000009 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej).

92171 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Lubenia - Lubenia (podkarpackie)
CPV: 452000009 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Budowa pompowani wody ze zbiornikiem wyrównawczym i zasilaniem energetycznym dla wodociągu gminnego na działce nr ewid. 2473/6 położonej w miejscowości Siedliska, gm. Lubenia

89921 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Żagański - Żagań (lubuskie)
CPV: 452000009 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1073F polegająca na przebudowie mostu na rzece Brzeźniczanka w miejscowości Brzeźnica w ciągu drogi powiatowej nr 1073F w km 0+200

88069 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Gorzów Wlkp. - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 452000009 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Budowa placu zabaw ze ścieżką przyrodniczą na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Kobylogórskiej 110, kompleksu lekkoatletycznego przy boisku Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Okrzei 42 oraz ogródka dydaktycznego Świat wokół nas przy Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Dobrej

85901 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Sobótka - Sobótka (dolnośląskie)
CPV: 452000009 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Zwiększenie skuteczności ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganie skażeniom środowiska w gminie Sobótka i sąsiednich gminach poprzez kompleksowy remont zapory wodnej w Sulistrowicach

85877 / 2016-06-14 - Inny: inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Nadleśnictwo Górowo Iławeckie - Górowo Iławeckie (warmińsko-mazurskie)
CPV: 452000009 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Budowa budynku biurowego, budowa budynku gospodarczo-garażowego, budowa wieży radiowo-oświetleniowej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, rozbiórka wieży antenowej w Górowie Iławeckim przy ul. Gen. Sikorskiego, dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Górowo Iławeckie, ul. Gen. Sikorskiego 30, 11-220 Górowo Iławeckie. Numer ogłoszenia: 118178 - 2015; data zamieszczenia 19.05.2015r.

85755 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

UrzÄ…d Gminy Wejherowo - Wejherowo (pomorskie)
CPV: 452000009 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Rozbudowa SSP w Bolszewie o budynek szkolny, budynek hali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem całego obiektu

84399 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miejska Åšwidnik - Åšwidnik (lubelskie)
CPV: 452000009 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 2 w Świdniku (w tym budowa bieżni, skoczni w dal i skoczni wzwyż) - budowa ogrodzenia Zespołu Szkół nr 2