Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Darłowo

W serwisie znajdziesz 719 przetargów w miejscowości Darłowo.

91957 / 2016-06-17 - Administracja samorządowa

Gmina Miasto Darłowo - Darłowo (zachodniopomorskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego remontu pomieszczeń w Zespole Szkół Społecznych im. Lotników Morskich przy ul. Zwycięstwa 1 w Darłowie

88217 / 2016-06-15 - Administracja samorządowa

Gmina Darłowo - Darłowo (zachodniopomorskie)
CPV: 905110002 (Usługi wywozu odpadów)
ODBIERANIE I CZĘŚCIOWE ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE DARŁOWO W II PÓŁROCZU 2016 R.

84563 / 2016-06-14 - Administracja samorządowa

Gmina Miasto Darłowo - Darłowo (zachodniopomorskie)
CPV: 452321302 (Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej)
Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy sali sportowej Zespołu Szkół im. Stefana Żeromskiego w Darłowie

75869 / 2016-06-08 - Administracja samorządowa

Gmina Miasto Darłowo - Darłowo (zachodniopomorskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego remontu pomieszczeń w Zespole Szkół Społecznych im. Lotników Morskich przy ul. Zwycięstwa 1 w Darłowie

74865 / 2016-06-08 - Administracja samorządowa

Gmina Miasto Darłowo - Darłowo (zachodniopomorskie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego budowy ulic Juliana Fałata, Wojciecha Kossaka, Adolfa Dygasińskiego w Darłowie

67617 / 2016-06-03 - Administracja samorządowa

Gmina Miasto Darłowo - Darłowo (zachodniopomorskie)
CPV: 452113208 (Roboty budowlane w zakresie altan)
Budowa altan rekreacyjnych wraz z wyposażeniem w rejonie zbiornika wodnego Inkula w Darłowie

62605 / 2016-06-01 - Administracja samorządowa

Gmina Miasto Darłowo - Darłowo (zachodniopomorskie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIASTA DARŁOWO i JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 209.000 EURO w okresie od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2019 roku

117780 / 2016-05-11 - Administracja samorządowa

Gmina Miasto Darłowo - Darłowo (zachodniopomorskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego budowy dwóch budynków socjalnych przy ul. Chopina w Darłowie

117390 / 2016-05-11 - Administracja samorządowa

Gmina Miasto Darłowo - Darłowo (zachodniopomorskie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego budowy ulic Juliana Fałata, Wojciecha Kossaka, Adolfa Dygasińskiego w Darłowie

51805 / 2016-05-10 - Administracja samorządowa

Gmina Miasto Darłowo - Darłowo (zachodniopomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Darłowo i budżetów jej jednostek organizacyjnych

106566 / 2016-04-28 - Administracja samorządowa

Gmina Miasto Darłowo - Darłowo (zachodniopomorskie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy ulicy J. H. Dąbrowskiego oraz ulicy Miodowej w Darłowie

89322 / 2016-04-14 - Administracja samorządowa

Gmina Miasto Darłowo - Darłowo (zachodniopomorskie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego budowy przystani kajakowej na Wyspie Łososiowej w Darłowie

86010 / 2016-04-13 - Administracja samorządowa

Gmina Miasto Darłowo - Darłowo (zachodniopomorskie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego ulic Juliana Fałata, Wojciecha Kossaka, Adolfa Dygasińskiego w Darłowie

78782 / 2016-04-06 - Administracja samorządowa

Gmina Miasto Darłowo - Darłowo (zachodniopomorskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego budowy dwóch budynków socjalnych przy ul. Chopina w Darłowie