Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 905110002 (Usługi wywozu odpadów)

W serwisie znajdziesz 7273 przetargów 905110002 (Usługi wywozu odpadów).

93903 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Płużnica - Płużnica (kujawsko-pomorskie)
CPV: 905110002 (Usługi wywozu odpadów)
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Płużnica

93529 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Sterdyń - Sterdyń-Osada (mazowieckie)
CPV: 905110002 (Usługi wywozu odpadów)
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sterdyń z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

92695 / 2016-06-17 - Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Biłgoraju - Biłgoraj (lubelskie)
CPV: 905110002 (Usługi wywozu odpadów)
Świadczenie usługi wywozu odpadów komunalnych dla Oddziału ZUS Lublin oraz podległych terenowych jednostek organizacyjnych

91413 / 2016-06-17 - Inny: instytut badawczy

Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 905110002 (Usługi wywozu odpadów)
Wywóz nieczystości stałych, odpadów pobadawczych, gruzu z terenu OM ITB w Pionkach, przy ul. Przemysłowej 1

89261 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie - Ożarów (świętokrzyskie)
CPV: 905110002 (Usługi wywozu odpadów)
Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Ożarów

88217 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Darłowo - Darłowo (zachodniopomorskie)
CPV: 905110002 (Usługi wywozu odpadów)
ODBIERANIE I CZĘŚCIOWE ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE DARŁOWO W II PÓŁROCZU 2016 R.

86537 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Kutno - Kutno (łódzkie)
CPV: 905110002 (Usługi wywozu odpadów)
Opróżnianie koszy ulicznych rozstawionych na terenie Miasta Kutna - zakupionych w ramach realizacji budżetu obywatelskiego

85951 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Brzeziny - Brzeziny (łódzkie)
CPV: 905110002 (Usługi wywozu odpadów)
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brzeziny

85741 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Kudowa-Zdrój - Kudowa-Zdrój (dolnośląskie)
CPV: 905110002 (Usługi wywozu odpadów)
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w III kwartale 2016r

85481 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Gminy w Trzebieszowie - Trzebieszów (lubelskie)
CPV: 905110002 (Usługi wywozu odpadów)
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trzebieszów

84481 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasto Leżajsk - Leżajsk (podkarpackie)
CPV: 905110002 (Usługi wywozu odpadów)
Obiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Leżajska

83235 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miedziana Góra - Miedziana Góra (świętokrzyskie)
CPV: 905110002 (Usługi wywozu odpadów)
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na obszarze gminy Miedziana Góra

81217 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Gminy w Jastrzębi - Jastrzębia (mazowieckie)
CPV: 905110002 (Usługi wywozu odpadów)
Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jastrzębia wraz z odbiorem odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jastrzębi

81183 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Sanniki - Sanniki (mazowieckie)
CPV: 905110002 (Usługi wywozu odpadów)
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sanniki

81167 / 2016-06-10 - Podmiot prawa publicznego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 905110002 (Usługi wywozu odpadów)
Wywóz nieczystości stałych z Inspektoratów ZUS w Aleksandrowie Kujawskim i w Brodnicy

80543 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Łabunie - Łabunie (lubelskie)
CPV: 905110002 (Usługi wywozu odpadów)
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łabunie w okresie od 01 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2018 r

80177 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Platerówka - Platerówka (dolnośląskie)
CPV: 905110002 (Usługi wywozu odpadów)
ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ODBIERANIEM WSZYSTKICH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY PLATERÓWKA ORAZ ICH TRANSPORT DO REGIONALNEJ INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ( RIPOK) W LUBANIU - CENTRUM UTYLIZACJI ODPADÓW GMIN ŁUŻYCKICH PRZY UL. BAZALTOWEJ 1 W LUBANIU W CELU DALSZEGO ICH ZAGOSPODAROWANIA

79623 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Gminy - Orońsko (mazowieckie)
CPV: 905110002 (Usługi wywozu odpadów)
ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY OROŃSKO ORAZ ORGANIZACJA I PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

78093 / 2016-06-09 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 905110002 (Usługi wywozu odpadów)
WYKONANIE USŁUGI ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH OPAKOWANIOWYCH ZE ZNORMALIZOWANEGO POJEMNIKA Z OBIEKTÓW USK WE WROCŁAWIU, WYWÓZ TYCH ODPADÓW DO MIEJSCA SKŁADOWANIA ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM ORAZ ICH UTYLIZACJA - USK/DZP/PN-116/2016.

77161 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa

UrzÄ…d Gminy w Sierpcu - Sierpc (mazowieckie)
CPV: 905110002 (Usługi wywozu odpadów)
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY SIERPC

76547 / 2016-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miejska Złotoryja - Złotoryja (dolnośląskie)
CPV: 905110002 (Usługi wywozu odpadów)
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych połóżonych w granicach administracyjnych Miasta Złotoryja od 01.07.2016 r. do 31.12.2016 r.

74113 / 2016-06-07 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Kołbiel - Kołbiel (mazowieckie)
CPV: 905110002 (Usługi wywozu odpadów)
Odbiór, transport i utylizacja odpadów z targowiska w Kołbieli przy ul. Stefczyka i budynku Urzędu Gminy w Kołbieli

73497 / 2016-06-07 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Mońki - Mońki (podlaskie)
CPV: 905110002 (Usługi wywozu odpadów)
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz mieszanych z terenu Gminy Mońki.

72155 / 2016-06-07 - Administracja samorzÄ…dowa

Wójt Gminy Grybów - Grybów (małopolskie)
CPV: 905110002 (Usługi wywozu odpadów)
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów segregowanych z terenu Gminy Grybów - zamówienie uzupełniające

71901 / 2016-06-06 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Radków - Radków (dolnośląskie)
CPV: 905110002 (Usługi wywozu odpadów)
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Radków

71861 / 2016-06-06 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Grzegorzew - Grzegorzew (wielkopolskie)
CPV: 905110002 (Usługi wywozu odpadów)
Odbiór odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Grzegorzew

71811 / 2016-06-06 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Biała Piska - Biała Piska (warmińsko-mazurskie)
CPV: 905110002 (Usługi wywozu odpadów)
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Biała Piska.

70883 / 2016-06-06 - Podmiot prawa publicznego

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o. - Milicz (dolnośląskie)
CPV: 905110002 (Usługi wywozu odpadów)
Odbiór, transport, higienizacja i zagospodarowanie osadów ściekowych o kodzie 19-08-05, odpadów w postaci skratek o kodzie 19-08-01 oraz zawartości piaskowników o kodzie 19-08-02 z Oczyszczalni ścieków w Miliczu, Sułowie i Żmigrodzie.