Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)

W serwisie znajdziesz 15370 przetargów 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę).

93943 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zespół Szkół Mechanicznych - Białystok (podlaskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegajÄ…ce na przebudowie istniejÄ…cego utwardzenia terenu wraz z budowÄ… nowego utwardzenia

93887 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Miejski Wąsosza - Wąsosz (dolnośląskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
PrzebudowÄ™ drogi lokalnej - gminnej na odcinku WÄ…sosz - Gola WÄ…soska, gmina WÄ…sosz

93679 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Jerzmanowa - Jerzmanowa (dolnośląskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Remont mostków przy ul. Szkolnej oraz remont mostu na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i ul. Głównej w Jaczowie

93637 / 2016-06-20 - Inny: Jednostka Organizacyjna Lasy Państwowe

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubliniec - Lubliniec (śląskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Remont dróg leśnych na terenie N-ctwa L-c zabudowa 2 675,0 ton tłucznia oraz równanie i wałowanie dróg 62 160,0 m2

93601 / 2016-06-20 - Inny: PGL LP Nadleśnictwo Gdańsk

Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni - Gdynia (pomorskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Przebudowa asfaltowej drogi leśnej nr 94 od ul. Bytowskiej do ul. Słowackiego w Leśnictwie Matemblewo w Gdańsku- II etap

93461 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Gminy - Bejsce (świętokrzyskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Przebudowa drogi gminnej 000096 T Morawiany - Jeziory - Piotrkowice od km 0+000 do km 1+505 długości 1505 mb z programu wieloletniego pod nazwą -Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

93381 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Dukla - Dukla (podkarpackie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa byłych budynków przem. - magazynowych, ze zmianą sp. użytkowania na bud. usługowe - GOK, GPP, GBP - w Dukli przy ul. Trakt Węgierski dz. Nr 233 - w zakresie przedszkola

93307 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Biskupice - Wieliczka (małopolskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Remont drogi wewnętrznej rolniczej Huta w Sławkowicach o nr dz. 67, 34/1, 34/2, 37/3, 38/4, 38/6, 43/1, 45/1, 46/1, 68/1, 71/1, 72/1, 73/1, 74/1, 75/1, 76/1, 77/1, 77/4, 78/1, 83/1, 86/1 położonych w miejscowości Sławkowice, w km 0+250,0 - 0+931,0

92969 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 na odcinku od km 60+700 do km 67+300 wraz z przebudową zespołu obiektów inżynierskich w miejscowości Brzozówka i Jastrzębiec

92691 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Kluczbork (opolskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Remont drogi nr 1340O (Stare Budkowice - Bierdzany) na odcinku o długości 3,622 km (w km od 1+695 - 5+316) - część 2 remont nawierzchni jezdni i chodników

92583 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Dobrzeń Wielki - Dobrzeń Wielki (opolskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Przebudowa ul.Sienkiewicza i odcinka ul.Kwaśnej w m. Chróścice- etap I

92463 / 2016-06-17 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 73 w miejscowości Mikułowice w ramach PBDK-Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych Zamówienie Nr O.Ki.D-3.2412.17.2016.gk

92435 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Drzycim - Drzycim (kujawsko-pomorskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Przebudowa dróg gminnych ulice Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek - III etap Brzozowa, Świerkowa

92261 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Gminy w Istebnej - Istebna (śląskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane - etap II, remont reaktora biologicznego BOS nr 2

92203 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Góra - Góra (dolnośląskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Wierzowice Wielkie

92189 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta - Wejherowo (pomorskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Zamówienie uzupełniające do zadania - Przebudowa ul. Brzozowej w Wejherowie wraz z łącznikiem od ul. Brzozowej do ul. Sikorskiego - w następującym zakresie: Przebudowa ul. Brzozowej w Wejherowie

91871 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Stronie Śląskie - Stronie Śląskie (dolnośląskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Przedmiot zamówienia Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wraz otoczeniem.

91423 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Krzyżanów - Krzyżanów (łódzkie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2158E relacji Sokół - Krzyżanów do węzła autostrady A1 Kutno-Wschód - roboty uzupełniające na poszerzenie drogi