Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Góra

W serwisie znajdziesz 1702 przetargów w miejscowości Góra.

92289 / 2016-06-17 - Administracja samorządowa

Gmina Góra - Góra (dolnośląskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w m. Kłoda Górowska,,

92203 / 2016-06-17 - Administracja samorządowa

Gmina Góra - Góra (dolnośląskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Wierzowice Wielkie

90605 / 2016-06-16 - Administracja samorządowa

Gmina Góra - Góra (dolnośląskie)
CPV: 452122125 (Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich)
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Budowa krytej pływalni Dolnośląski Delfinek przy Gimnazjum nr 1 w Górze wraz z kręgielnią

89243 / 2016-06-16 - Administracja samorządowa

Biblioteka Miejska w Górze - Góra (dolnośląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa budynku po byłym Domu Kultury z przeznaczeniem na Filię Biblioteczną w Czerninie.

76419 / 2016-06-08 - Administracja samorządowa

Gmina Góra - Góra (dolnośląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Utwardzenie placu gminnego w m. Kłoda Górowska,,

76001 / 2016-06-08 - Administracja samorządowa

Gmina Góra - Góra (dolnośląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowych dla zadania inwestycyjnego p.n. Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Kochanowskiego, Chopina, Reja, Kwiatowa, Matejki, Iwaszkiewicza, Dunikowskiego, Bohaterów Westerplatte w m. Góra

67669 / 2016-06-03 - Administracja samorządowa

Gmina Góra - Góra (dolnośląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego: Wykonanie elewacji budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze

67615 / 2016-06-03 - Administracja samorządowa

Gmina Góra - Góra (dolnośląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowych dla następujących zadań inwestycyjnych: Utwardzenie i odwodnienie placu przy garażach ul. Dąbrówki w m. Góra Wymiana nawierzchni drogi i chodników przy ul. Mickiewicza w m. Góra

67507 / 2016-06-03 - Administracja samorządowa

Powiat Górowski - Góra (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Górowskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu przez okres 4 lat oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w latach 2016-2020

63063 / 2016-06-01 - Administracja samorządowa

Gmina Góra - Góra (dolnośląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa drogi gminnej w m. Glinka.

62733 / 2016-06-01 - Administracja samorządowa

Gmina Góra - Góra (dolnośląskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Uzbrojenie terenu - osiedle Lipowa,, etap I.

60903 / 2016-05-31 - Administracja samorządowa

Gmina Góra - Góra (dolnośląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska ze sztucznej trawy przy ZSPiP w Witoszycach

59215 / 2016-05-27 - Administracja samorządowa

Gmina Góra - Góra (dolnośląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowych dla zadań inwestycyjnych pn.: I. ,,Budowa chodników z przebudową nawierzchni jezdni - ul. Jodłowa w m. Góra,, II. ,,Przebudowa chodników przy ul. Konopnickiej w m. Góra,, III. ,,Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Piastów w m. Góra,,

133236 / 2016-05-25 - Administracja samorządowa

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze - Góra (dolnośląskie)
CPV: 452619106 (Naprawa dachów)
Modernizacja dachu budynku głównego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze - wymiana pokrycia dachowego

58571 / 2016-05-25 - Inny: Instytucja kultury

Biblioteka Miejska w Górze - Góra (dolnośląskie)
CPV: 723200007 ()
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa budynku po byłym Domu Kultury z przeznaczeniem na Filię Biblioteczną w Czerninie

132352 / 2016-05-24 - Administracja samorządowa

Gmina Góra - Góra (dolnośląskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Uzbrojenie terenu - osiedle Lipowa,, etap I (branża elektryczna)

57619 / 2016-05-24 - Administracja samorządowa

Gmina Góra - Góra (dolnośląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa utwardzenia terenu przy garażach przy ul. Wierzbowej w m. Góra

57469 / 2016-05-24 - Administracja samorządowa

Gmina Góra - Góra (dolnośląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego p.n. ,, Przebudowa budynku byłego internatu w m. Góra,,.

125682 / 2016-05-18 - Administracja samorządowa

Starostwo Powiatowe w Górze - Góra (dolnośląskie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami twardymi dróg powiatowych w roku 2016.

55151 / 2016-05-18 - Administracja samorządowa

Gmina Góra - Góra (dolnośląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Jastrzębia.

53619 / 2016-05-13 - Administracja samorządowa

Gmina Góra - Góra (dolnośląskie)
CPV: 451127239 (Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw)
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. ,, Doposażenie siłowni napowietrznej wraz z ogrodzeniem terenu w związku z prowadzeniem zajęć dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,,

53567 / 2016-05-13 - Administracja samorządowa

Gmina Góra - Góra (dolnośląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa drogi gminnej w m. Glinka.

51239 / 2016-05-09 - Administracja samorządowa

Gmina Góra - Góra (dolnośląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego p.n.Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wierzbowej i Błotnej.

114074 / 2016-05-06 - Administracja samorządowa

Gmina Góra - Góra (dolnośląskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Uzbrojenie terenu - osiedle Lipowa,, etap I (branża elektryczna)

111996 / 2016-05-05 - Administracja samorządowa

Gmina Góra - Góra (dolnośląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. ,,Przebudowa dachu i wymiana stolarki okiennej w budynku Gimnazjum Nr 2 w Górze,,

111256 / 2016-05-05 - Administracja samorządowa

Gmina Góra - Góra (dolnośląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa boiska do piłki siatkowej w m. Brzeżany,,

105996 / 2016-04-28 - Administracja samorządowa

Starostwo Powiatowe w Górze - Góra (dolnośląskie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami twardymi dróg powiatowych w roku 2016