Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Powiat Górowski

W serwisie znajdziesz 56 przetargów Powiat Górowski.

67507 / 2016-06-03 - Administracja samorządowa

Powiat Górowski - Góra (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Górowskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu przez okres 4 lat oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w latach 2016-2020

101172 / 2016-04-22 - Administracja samorządowa

Powiat Górowski - Góra (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Górowskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu przez okres 4 lat oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w latach 2016-2020

348880 / 2015-12-21 - Administracja samorządowa

Powiat Górowski - Góra (dolnośląskie)
CPV: 660000000 (Usługi finansowe i ubezpieczeniowe)
Restrukturyzacja zobowiązań Powiatu Górowskiego do kwoty 2 000 000,00 złotych poprzez udzielenie finansowania (subrogacja) na podst. art. 518 § 1 pkt 3 KC

333936 / 2015-12-08 - Administracja samorządowa

Powiat Górowski - Góra (dolnośląskie)
CPV: 660000000 (Usługi finansowe i ubezpieczeniowe)
Restrukturyzacja zobowiązań Powiatu Górowskiego do kwoty 2 000 000,00 złotych poprzez udzielenie finansowania (subrogacja) na podst. art. 518 § 1 pkt 3 KC..

304628 / 2015-11-12 - Administracja samorządowa

Powiat Górowski - Góra (dolnośląskie)
CPV: 660000000 (Usługi finansowe i ubezpieczeniowe)
Restrukturyzacja zobowiązań Powiatu Górowskiego do kwoty 2 000 000,00 złotych poprzez udzielenie finansowania (subrogacja) na podst. art. 518 § 1 pkt 3 KC.

175028 / 2014-05-23 - Administracja samorządowa

Powiat Górowski - Góra (dolnośląskie)
CPV: 221100004 (Drukowane książki)
Zakup literatury pedagogicznej w ramach projektu Budowanie sieci współpracy i samokształcenia w ramach wspomagania rozwoju szkół powiatu górowskiego jako wsparcie dla nauczycieli w realizacji rocznych planów wspomagania

148598 / 2014-05-05 - Administracja samorządowa

Powiat Górowski - Góra (dolnośląskie)
CPV: 301900007 (Różny sprzęt i artykuły biurowe)
Dostawa materiałów biurowych w ramach projektu Budowanie sieci współpracy i samokształcenia w ramach wspomagania rozwoju szkół powiatu górowskiego.

124220 / 2014-04-11 - Administracja samorządowa

Powiat Górowski - Góra (dolnośląskie)
CPV: 221100004 (Drukowane książki)
Zakup literatury pedagogicznej w ramach projektu Budowanie sieci współpracy i samokształcenia w ramach wspomagania rozwoju szkół powiatu górowskiego jako wsparcie dla nauczycieli w realizacji rocznych planów wspomagania.

111388 / 2014-04-02 - Administracja samorządowa

Powiat Górowski - Góra (dolnośląskie)
CPV: 301900007 (Różny sprzęt i artykuły biurowe)
Dostawa materiałów biurowych w ramach projektu Budowanie sieci współpracy i samokształcenia w ramach wspomagania rozwoju szkół powiatu górowskiego

526176 / 2013-12-18 - Administracja samorządowa

Powiat Górowski - Góra (dolnośląskie)
CPV: 800000004 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)
Przeprowadzenie usługi edukacyjnej w projekcie Budowanie sieci współpracy i samokształcenia w ramach wspomagania rozwoju szkół powiatu górowskiego.

491110 / 2013-11-29 - Administracja samorządowa

Powiat Górowski - Góra (dolnośląskie)
CPV: 800000004 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)
Przeprowadzenie usługi edukacyjnej w projekcie Budowanie sieci współpracy i samokształcenia w ramach wspomagania rozwoju szkół powiatu górowskiego

447236 / 2013-11-04 - Administracja samorządowa

Powiat Górowski - Góra (dolnośląskie)
CPV: 301900007 (Różny sprzęt i artykuły biurowe)
Dostawa materiałów biurowych w ramach projektu Budowanie sieci współpracy i samokształcenia w ramach wspomagania rozwoju szkół powiatu górowskiego

447164 / 2013-11-04 - Administracja samorządowa

Powiat Górowski - Góra (dolnośląskie)
CPV: 800000004 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)
Przeprowadzenie usługi edukacyjnej w projekcie Budowanie sieci współpracy i samokształcenia w ramach wspomagania rozwoju szkół powiatu górowskiego

447082 / 2013-11-04 - Administracja samorządowa

Powiat Górowski - Góra (dolnośląskie)
CPV: 798230009 (Usługi drukowania i dostawy)
Wydanie, druk i dostawa publikacji - Powiatowy Program Wspomagania oraz raportu podsumowującego wdrażanie Powiatowego Programu Wspomagania w ramach projektu Budowanie sieci współpracy i samokształcenia w ramach wspomagania rozwoju szkół powiatu górowskiego

427028 / 2013-10-21 - Administracja samorządowa

Powiat Górowski - Góra (dolnośląskie)
CPV: 555200001 (Usługi dostarczania posiłków)
Świadczenie usług cateringowych (poczęstunek) na potrzeby warsztatów prowadzonych w placówkach oświatowych na terenie Powiatu Górowskiego w latach 2013 - 2014 w ramach projektu Budowanie sieci współpracy i samokształcenia w ramach wspomagania rozwoju szkół powiatu górowskiego

411894 / 2013-10-10 - Administracja samorządowa

Powiat Górowski - Góra (dolnośląskie)
CPV: 301900007 (Różny sprzęt i artykuły biurowe)
Dostawa materiałów biurowych w ramach projektu Budowanie sieci współpracy i samokształcenia w ramach wspomagania rozwoju szkół powiatu górowskiego

408808 / 2013-10-08 - Administracja samorządowa

Powiat Górowski - Góra (dolnośląskie)
CPV: 302360002 (Różny sprzęt komputerowy)
Dostawa sprzętu biurowego w ramach projektu Budowanie sieci współpracy i samokształcenia w ramach wspomagania rozwoju szkół powiatu górowskiego

406064 / 2013-10-07 - Administracja samorządowa

Powiat Górowski - Góra (dolnośląskie)
CPV: 800000004 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)
Przeprowadzenie usługi edukacyjnej w projekcie Budowanie sieci współpracy i samokształcenia w ramach wspomagania rozwoju szkół powiatu górowskiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

405608 / 2013-10-07 - Administracja samorządowa

Powiat Górowski - Góra (dolnośląskie)
CPV: 301900007 (Różny sprzęt i artykuły biurowe)
Dostawa kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego wraz z kompletem tonerów

394472 / 2013-09-30 - Administracja samorządowa

Powiat Górowski - Góra (dolnośląskie)
CPV: 794200004 (Usługi związane z zarządzaniem)
Pełnienie funkcji kierownika projektu pn. Budowanie sieci współpracy i samokształcenia w ramach wspomagania rozwoju szkół powiatu górowskiego

394394 / 2013-09-30 - Administracja samorządowa

Powiat Górowski - Góra (dolnośląskie)
CPV: 794200004 (Usługi związane z zarządzaniem)
Pełnienie funkcji asystenta kierownika projektu pn. Budowanie sieci współpracy i samokształcenia w ramach wspomagania rozwoju szkół powiatu górowskiego

394354 / 2013-09-30 - Administracja samorządowa

Powiat Górowski - Góra (dolnośląskie)
CPV: 800000004 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)
Pełnienie funkcji osoby do realizacji Powiatowego Programu Wspomagania (PPW) pn. Budo-wanie sieci współpracy i samokształcenia w ramach wspomagania rozwoju szkół powiatu górowskiego.

379884 / 2013-09-19 - Administracja samorządowa

Powiat Górowski - Góra (dolnośląskie)
CPV: 798230009 (Usługi drukowania i dostawy)
Wydanie, druk i dostawa publikacji - Powiatowy Program Wspomagania oraz raportu podsumowującego wdrażanie Powiatowego Programu Wspomagania w ramach projektu Budowanie sieci współpracy i samokształcenia w ramach wspomagania rozwoju szkół powiatu górowskiego

378134 / 2013-09-18 - Administracja samorządowa

Powiat Górowski - Góra (dolnośląskie)
CPV: 555200001 (Usługi dostarczania posiłków)
Świadczenie usług cateringowych (poczęstunek) na potrzeby warsztatów prowadzonych w placówkach oświatowych na terenie Powiatu Górowskiego w latach 2013 - 2014 w ramach projektu Budowanie sieci współpracy i samokształcenia w ramach wspomagania rozwoju szkół powiatu górowskiego

378028 / 2013-09-18 - Administracja samorządowa

Powiat Górowski - Góra (dolnośląskie)
CPV: 301900007 (Różny sprzęt i artykuły biurowe)
Dostawa materiałów biurowych w ramach projektu Budowanie sieci współpracy i samokształcenia w ramach wspomagania rozwoju szkół powiatu górowskiego

377962 / 2013-09-18 - Administracja samorządowa

Powiat Górowski - Góra (dolnośląskie)
CPV: 301900007 (Różny sprzęt i artykuły biurowe)
Dostawa kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego wraz z kompletem tonerów w ramach projektu Budowanie sieci współpracy i samokształcenia w ramach wspomagania rozwoju szkół powiatu górowskiego