Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 451112000 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)

W serwisie znajdziesz 11892 przetargów 451112000 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne).

94069 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Żukowo - Żukowo (pomorskie)
CPV: 451112000 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)
MODERNIZACJA DRÓG NA TERENIE GMINY ŻUKOWO - NAWIERZCHNIE ASFALTOWE Zadanie 1. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na działce nr 1183 w miejscowości Rutki (obręb Żukowo M) Zadanie 2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Jeziornej w Przyjaźni (działki nr 258, 291) Zadanie 3. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Jagodowe Wzgórze w Leźnie (działka nr 74)

93917 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miejska Rumia - Rumia (pomorskie)
CPV: 451112000 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)
Budowa ul. Rodziewiczówny wraz z ul. Jaworskiego i ul. Targową oraz remont ul. Derdowskiego w Rumi

93677 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Czersk - Czersk (pomorskie)
CPV: 451112000 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB - zamówienie uzupełniające

93113 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Sanocki - Sanok (podkarpackie)
CPV: 451112000 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)
Zadanie 1. Wykonanie właściwych prac dla zadania Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej Nr 2235R Sanok-Dobra w m. Dębna w km 11+604 - 11+641 Zadanie 2. Wykonanie właściwych prac dla zadania Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej Nr 2222R Sanok-Liszna w m. Liszna w km 5+285 - 5+315

92609 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Gminy Gorlice - Gorlice (małopolskie)
CPV: 451112000 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)
Budowa odcinków sieci wodociągowej we wsiach Bystra, Szymbark, Stróżówka oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Bystra i Ropica Polska - etap I

91967 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Boćki - Boćki (podlaskie)
CPV: 451112000 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)
Remont odcinków dróg polegający na wbudowaniu 7500 m 3 żwiru w drogi o nawierzchni żwirowej i z gruntu rodzimego w 2016 roku

91803 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta - Wejherowo (pomorskie)
CPV: 451112000 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)
Budowa zatok autobusowych oraz urządzeń podczyszczających kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. Lelewela z ul. Nadbrzeże Redy w Wejherowie

91649 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Łaski - Łask (łódzkie)
CPV: 451112000 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego oraz wykonanie siłowni plenerowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku, ul. 9 Maja 28

90847 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Wójt Gminy w Świnnej - Świnna (śląskie)
CPV: 451112000 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)
1.Odbudowa ul. Jeżynowej w km 0+053-0+120 w Pewli Ślemieńskiej. 2.Odbudowa ul. Przemysłowej w km 0+000-0+710 w Świnnej.

90489 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 451112000 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)
1.Realizacja projektu /Miejsce zabaw i spotkań Służewiaczek w ogrodzie Przedszkola nr 67/ przy ul.Sonaty 6a w Warszawie, 2.Realizacja projektu /Modernizacja placów zabaw w Przedszkolu nr 139/ przy ul.Dąbrowskiego 71a w Warszawie, finansowanego z programu Budżet Partycypacyjny 2016r.

90125 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Brzeziński - Brzeziny (łódzkie)
CPV: 451112000 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)
Odwodnienie drogi powiatowej 5101E (Głowno ul. Sikorskiego - Dmosin - Kołacin) w miejscowości Osiny i Dmosin- II postępowanie

89953 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Brzeziński - Brzeziny (łódzkie)
CPV: 451112000 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE ZADANIA: Modernizacja drogi powiatowej Nr 2937 E w miejscowości Tadzin- II etap

88781 / 2016-06-16 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 451112000 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)
Roboty budowlane polegające na 1. Budowie kanału ulgi dla Kanału Załuskiego w miejscowości Jaworowa i Rybie gm. Raszyn. 2. Remoncie drenażu wzdłuż ul. Regulskiej na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Bodycha (granica Miasta Warszawy).

88761 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Opole Lubelskie - Opole Lubelskie (brak)
CPV: 451112000 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)
Przebudowa dróg gminnych na terenach wiejskich gminy Opole Lubelskie, dróg gminnych (ulic) na terenie miasta Opole Lubelskie oraz modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ożarów Pierwszy

88509 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Piotrków Trybunalski - Piotrków Trybunalski (łódzkie)
CPV: 451112000 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)
Przebudowę rzeki Strawy od ul. Wojska Polskiego wzdłuż ul. Pereca do Alei Kopernika (z wyłączeniem mostu ul. Starowarszawska 30m i mostu ul. Zamkowa 17 m) - łączna długość rzeki do przebudowy to 363mb w ramach zadania Regulacja rzeki Strawy - etap I