Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi łódzkie

W serwisie znajdziesz 145210 przetargów w województwie łódzkie.

95065 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Łódzki - Łódź (łódzkie)
CPV: 500000005 (Usługi naprawcze i konserwacyjne)
Świadczenie usługi przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw bieżących i awaryjnych systemów instalacji pożaru, systemów oddymiania, dźwiękowych systemów ostrzegania, stałego urządzenia gaśniczego na gaz FM-200 i drzwi przeciwpożarowych w obiektach Uniwersytetu Łódzkiego (nr postępowania 25/CG/2016).

95055 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach - Pabianice (łódzkie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
WYKONANIE NAKŁADEK BITUMICZNYCH NA ULICACH GMINNYCH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE ZAMAWIAJĄCEGO

95043 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Województwo Łódzkie - Łódź (łódzkie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli w 2016 roku

94915 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Szczerców - Szczerców (łódzkie)
CPV: 453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)
Przebudowa dróg na terenie gminy Szczerców tj.: Grudna dz. nr 252, Firlej-Zbyszek droga nr G2

94653 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Radomsko - Radomsko (łódzkie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Utrzymanie dróg o nawierzchni twardej ulepszonej na terenie Miasta Radomska w 2016 roku

94621 / 2016-06-20 - Inny: Samodzielna Gminna Jednostka Organizacyjna

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi - Łódź (łódzkie)
CPV: 453000001 ()
Wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w żłobku nr 8 przy ul. Starorudzkiej 5/7 i w żłobku nr 12 przy ul. Tokarzewskiego 53.

94531 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Wójt Gminy Ujazd - Ujazd (łódzkie)
CPV: 452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg)
Przebudowa dróg w miejscowości Osiedle Niewiadów w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w m. Osiedle Niewiadów

94497 / 2016-06-20 - Inny: Samorządowy zakład budżetowy

Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu - Łowicz (łódzkie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
<br>Inspektorzy nadzoru inwestorskiego - Oczyszczalnia ścieków w Łowiczu - budynek administracyjny

94209 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika - Łódź (łódzkie)
CPV: 336000006 (Produkty farmaceutyczne)
109/ZP/16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

94189 / 2016-06-20 - Podmiot prawa publicznego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" Sp. z o.o. - Skierniewice (łódzkie)
CPV: 452332001 (Roboty w zakresie różnych nawierzchni)
Wykonanie remontu cząstkowego - uzupełnienia nawierzchni asfaltowej oraz z kostki betonowej po usuniętych awariach sieci wod-kan na terenie miasta Skierniewice

94079 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Goszczanów - Goszczanów (łódzkie)
CPV: 093000002 ()
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Goszczanów na lata 2017-2018

94043 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Radomsko - Radomsko (łódzkie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa tężni solankowej wraz z niezbędnymi instalacjami wodno-kanalizacyjnymi i elektrycznymi, przyłączami: wodno-kanalizacyjnym i energetycznym, ogrodzeniem, utwardzeniami terenu i budową zjazdu publicznego, na działkach nr ew.: 257/4 i 343/2 obręb 42, przy ul. Chabrowej w Radomsku

93993 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika - Łódź (łódzkie)
CPV: 331000001 (Urządzenia medyczne)
110/ZP/16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

93965 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Zduny - Zduny (łódzkie)
CPV: 090000003 ()
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY ZDUNY I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

93737 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Zelów - Zelów (łódzkie)
CPV: 090000003 ()
Dostawa oleju opałowego do kotłowni miejskiej w Zelowie

93621 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Powiatu Rawskiego - Rawa Mazowiecka (łódzkie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę, przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim.

93531 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Zduńska Wola - Zduńska Wola (łódzkie)
CPV: 091350004 ()
Dostawa oleju opałowego dla potrzeb ogrzewania gminnych placówek oświatowych

93507 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Piotrkowski - Piotrków Trybunalski (łódzkie)
CPV: 799520002 (Usługi w zakresie organizacji imprez)
Zorganizowanie i przeprowadzenie 6 akcji promujących zdrowie na potrzeby realizacji przez Powiat Piotrkowski projektu pn.: Twoje Serce Twoim Życiem - Program Zmniejszania Nierówności w Zdrowiu Mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego z Ryzykiem Wystąpienia Chorób Układu Krążenia współfinansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.