Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 500000005 (Usługi naprawcze i konserwacyjne)

W serwisie znajdziesz 3150 przetargów 500000005 (Usługi naprawcze i konserwacyjne).

95065 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Łódzki - Łódź (łódzkie)
CPV: 500000005 (Usługi naprawcze i konserwacyjne)
Świadczenie usługi przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw bieżących i awaryjnych systemów instalacji pożaru, systemów oddymiania, dźwiękowych systemów ostrzegania, stałego urządzenia gaśniczego na gaz FM-200 i drzwi przeciwpożarowych w obiektach Uniwersytetu Łódzkiego (nr postępowania 25/CG/2016).

91757 / 2016-06-17 - Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. - Cieszyn (śląskie)
CPV: 500000005 (Usługi naprawcze i konserwacyjne)
świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw, remontów i usuwania awarii w zakresie branży ogólnobudowlanej na terenie nieruchomości pozostających w zarządzie Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o.

90173 / 2016-06-16 - Inny: spółka prawa handlowego

Wrocławski Park Wodny S.A. - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 500000005 (Usługi naprawcze i konserwacyjne)
Wykonanie usługi bieżącej konserwacji i drobnych napraw we Wrocławskim Parku Wodnym S.A. z podziałem na zadania: zadanie nr 1 wykonanie usług konserwacyjnych o charakterze robót remontowo-budowlano-renowacyjnych, zadanie nr 2 wykonanie usług konserwacyjnych o charakterze robót elektrycznych

89611 / 2016-06-16 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Portu Wojennego Gdynia - Gdynia (pomorskie)
CPV: 500000005 (Usługi naprawcze i konserwacyjne)
Konserwacja i naprawy (wynikające z konserwacji oraz awarii) urządzeń przeciwpożarowych tj. Systemów Sygnalizacji Pożarowej, Urządzeń Oddymiających, Przeciwpożarowych Wyłączników Prądu oraz Oświetlenia Awaryjnego w jednostkach/ instytucjach wojskowych na terenie kompleksów wojskowych administrowanych przez Komendę Portu Wojennego Gdynia

87857 / 2016-06-15 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 500000005 (Usługi naprawcze i konserwacyjne)
ŚWIADCZENIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA KOMPLEKSOWEJ WYMIANIE PIONÓW I POZIOMÓW WODY CIEPŁEJ, ZIMNEJ I CYRKULACJI W BUD. K NA TERENIE UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO PRZY UL. BOROWSKIEJ 213 WE WROCŁAWIU Nr sprawy: USK/DZP/PN- 110/2016

84235 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 500000005 (Usługi naprawcze i konserwacyjne)
Świadczenie awaryjnych usług w pasach dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego po godzinie 1500 i w dni wolne od pracy - 8 Zadań - II Przetarg

79567 / 2016-06-10 - Inny: Spółka prawa handlowego

Nowy Szpital Wojewódzki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 500000005 (Usługi naprawcze i konserwacyjne)
Wykonywanie przeglądów eksploatacyjnych urządzeń kotłowni gazowej, stacji zmiękczania wody w kotłowni, zasilaczy bezprzerwowych UPS i wentylatorów wywiewnych

75965 / 2016-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 500000005 (Usługi naprawcze i konserwacyjne)
Wykonywanie robót budowlanych związanych z usuwaniem nieprawidłowości w kominach i przewodach kominowych stwierdzonych w trakcie rocznej kontroli przewodów kominowych w budynkach będących w zasobach ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1,5,6 i 7 w 2016 r. (zamówienie uzupełniające do umowy nr NZ/85/15 z dnia 22.10.2015 r.).

68809 / 2016-06-03 - Inny: instytut badawczy

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 500000005 (Usługi naprawcze i konserwacyjne)
Świadczenie usługi okresowych przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, nr sprawy PN-74/16/MS

67133 / 2016-06-02 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Komenda Główna Policji - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 500000005 (Usługi naprawcze i konserwacyjne)
Serwis i konserwacja urządzeń klimatyzacji i wentylacji obsługujących serwerownie i pomieszczenia techniczne w obiektach KGP w Warszawie, sprawa nr 128/Cir/16/EZ

66983 / 2016-06-02 - Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 500000005 (Usługi naprawcze i konserwacyjne)
Obsługa konserwatorska Inspektoratów ZUS w Gryficach, Gryfinie, Pyrzycach, Świnoujściu oraz O/ZUS w Szczecinie przy ul. J. Matejki 22 i obiektu ZUS w Międzyzdrojach.

65251 / 2016-06-02 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Komenda Główna Policji - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 500000005 (Usługi naprawcze i konserwacyjne)
Serwis i konserwacja urządzeń klimatyzacji i wentylacji w obiektach KGP w Warszawie - nr spr. 93/Cir/16/MG

60575 / 2016-05-31 - Inny: Instytucja Gospodarki Budżetowej

Centralny Ośrodek Informatyki - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 500000005 (Usługi naprawcze i konserwacyjne)
Świadczenie usług wsparcia i serwisu pamięci masowych i serwera IBM z procesorami POWER wraz ze wsparciem systemu operacyjnego AIX

135978 / 2016-05-27 - Inny: 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy

43 Wojskowy Oddział Gospodarczy - Świętoszów (dolnośląskie)
CPV: 500000005 (Usługi naprawcze i konserwacyjne)
Wykonanie naprawy 4 kpl transporterów minowania narzutowego KROTON dla Jednostki Wojskowej Nr 2399 będącej na zaopatrzeniu 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Świętoszowie

134380 / 2016-05-25 - Podmiot prawa publicznego

Instytut Hematologii i Transfuzjologii - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 500000005 (Usługi naprawcze i konserwacyjne)
Usługi w zakresie okresowych przeglądów technicznych, w tym konserwacji urządzeń technicznych i instalacji w obiektach Instytutu Hematologii i Transfuzjologii przy ul. I. Gandhi 14 i ul. Chocimskiej 5 (zadania 1-4)

133946 / 2016-05-25 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Portu Wojennego Gdynia - Gdynia (pomorskie)
CPV: 500000005 (Usługi naprawcze i konserwacyjne)
Obsługa, konserwacja i nadzór nad urządzeniami technologicznymi oraz dokonywanie usunięcia awarii i napraw w kompleksach administrowanych przez Komendę Portu Wojennego Gdynia, w tym: a) basenów oraz stacji uzdatniania wody basenowej w obiekcie nr 1 - Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1; b) basenów oraz stacji uzdatniania wody basenowej w obiekcie nr 2 - Gdynia, ul. Śmidowicza; c) basenu oraz stacji uzdatniania wody basenowej w obiekcie nr 3 - Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1

132968 / 2016-05-24 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Opole - Opole (opolskie)
CPV: 500000005 (Usługi naprawcze i konserwacyjne)
Kompleksowa eksploatacja i konserwacja fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego przy ul. Barlickiego w Opolu.

131794 / 2016-05-24 - Administracja samorzÄ…dowa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 500000005 (Usługi naprawcze i konserwacyjne)
Wykonywanie robót budowlanych związanych z usuwaniem nieprawidłowości w kominach i przewodach kominowych stwierdzonych w trakcie rocznej kontroli przewodów kominowych w budynkach będących w zasobach ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1,5,6 i 7 w 2016 r. (zamówienie uzupełniające do umowy nr NZ/85/15 z dnia 22.10.2015 r.).

56601 / 2016-05-20 - Inny: Jednostka Wojskowa

Jednostka Wojskowa Nr 6021 - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 500000005 (Usługi naprawcze i konserwacyjne)
Usługa konserwacji i naprawy sprzętu informatycznego w Jednostce Wojskowej Nr 6021 oraz jednostkach organizacyjnych będących na jej zaopatrzeniu. Sprawa nr: 39/2016/PN/Ł

126826 / 2016-05-19 - Inny: instytut badawczy

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 500000005 (Usługi naprawcze i konserwacyjne)
Świadczenie usługi okresowych przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie, nr sprawy PN-48/16/MS

126168 / 2016-05-18 - Inny: Instytucja Gospodarki Budżetowej

Centralny Ośrodek Informatyki - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 500000005 (Usługi naprawcze i konserwacyjne)
Świadczenie usług wsparcia i serwisu serwerów HP i IBM z procesorami Intel oraz pamięci masowych IBM

126102 / 2016-05-18 - Administracja samorzÄ…dowa

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 500000005 (Usługi naprawcze i konserwacyjne)
Świadczenie awaryjnych usług w pasach dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego po godzinie 15:00 i w dni wolne od pracy - 8 zadań

125620 / 2016-05-18 - Inny: Jednostka Wojskowa

22 Baza Lotnictwa Taktycznego - Malbork (pomorskie)
CPV: 500000005 (Usługi naprawcze i konserwacyjne)
Konserwacja i naprawy systemu energetycznego lotniska 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku

121382 / 2016-05-13 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie - Wyszków (mazowieckie)
CPV: 500000005 (Usługi naprawcze i konserwacyjne)
WYKONYWANIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w WYSZKOWIE, DEZ.P.341.ZP-2.2016, wymienionego w załącznikach nr 1.1-1.131

119532 / 2016-05-12 - Administracja samorzÄ…dowa

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 500000005 (Usługi naprawcze i konserwacyjne)
Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2016/2017 będącego w posiadaniu: Zadanie nr 1 - Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 - Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie Zadanie nr 3 - Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie