Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

W serwisie znajdziesz 2075 przetargów Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie.

93855 / 2016-06-20 - Inny: Instytut Badawczy

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 331920002 (Meble medyczne)
Wykonanie i montaż mebli oraz zakup wyposażenia do nowopowstałego oddziału Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, kości i Czerniaków, nr sprawy Pn-46/16/AR.

82981 / 2016-06-13 - Inny: instytut badawczy

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 093430005 ()
Dostawa i wymiana źródeł promieniotwórczych IR 192 wraz z kompleksową obsługą serwisową aparatów MicroSelectron HDR dla Zakładu Brachyterapii Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, nr sprawy PN-62/16/MS

78951 / 2016-06-10 - Inny: instytut badawczy

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 331690002 (Przyrządy chirurgiczne)
Zakup akcesoriów kompatybilnych z posiadaną przez Zamawiającego wiertarką neurochirurgiczną ANSPACH, nr sprawy PN-42/16/MS

72101 / 2016-06-07 - Inny: Instytut badawczy

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Wymiana rozdzielni i montaż transformatorów wraz z robotami towarzyszącymi, Pn-58/16/EK

68809 / 2016-06-03 - Inny: instytut badawczy

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 500000005 (Usługi naprawcze i konserwacyjne)
Świadczenie usługi okresowych przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, nr sprawy PN-74/16/MS

134444 / 2016-05-25 - Inny: Instytut badawczy

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 453000000 (Roboty instalacyjne w budynkach)
Zaprojektowanie i wykonanie wentylacji mechanicznej z klimatyzacją w pomieszczeniach Przychodni Onkologicznej II Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Wawelskiej 15 w Warszawie, nr sprawy PN-54/16/DW

58219 / 2016-05-25 - Inny: Instytut Badawczy

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 315100004 (Żarówki elektryczne)
Dostawa materiałów budowlanych, elektrycznych i hydraulicznych, nr sprawy Pn-60/16/AR

126826 / 2016-05-19 - Inny: instytut badawczy

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 500000005 (Usługi naprawcze i konserwacyjne)
Świadczenie usługi okresowych przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie, nr sprawy PN-48/16/MS

126030 / 2016-05-18 - Inny: instytut badawczy

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 641100000 (Usługi pocztowe)
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usług przyjmowania, przemieszczania i doręczania w obrocie krajowym przesyłek listowych nierejestrowanych (na podstawie art. 66 w zw. z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), nr sprawy WR - 1/16/MS.

55471 / 2016-05-18 - Inny: Instytut badawczy

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i innych materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania białek specyficznych z wyposażeniem dodatkowym, nr PN-50/16/TM

123998 / 2016-05-17 - Inny: instytut badawczy

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawa odczynnika do genotypowania dla Pracowni Badań Predyspozycji Genetycznych, nr sprawy PN-31/16/MS

123226 / 2016-05-16 - Inny: Instytut badawczy

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 505314000 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji dźwigów)
Konserwacja urządzeń dźwigowych w obiektach Centrum Onkologii - Instytutu przy ul. W.K. Roentgena 5 oraz przy ul. Wawelskiej 15 i 15 B w Warszawie, Pn-59/16/EK

50729 / 2016-05-06 - Inny: Instytut badawczy

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 331414200 (Rękawice chirurgiczne)
Dostawa rękawiczek chirurgicznych, sterylnych, do ochrony przed promieniowaniem RTG, nr PN-43/16/TM

109098 / 2016-04-29 - Inny: instytut badawczy

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 093430005 ()
Dostawa i wymiana źródeł promieniotwórczych IR 192 wraz z kompleksową obsługą serwisową aparatów MicroSelectron HDR dla Zakładu Brachyterapii Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie, nr sprawy PN-62/16/MS

104624 / 2016-04-27 - Inny: instytut badawczy

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 331841004 (Implanty chirurgiczne)
dostawa jednokanałowych oraz przezskórnie ładowany generator do głębokiej stymulacji mózgu dla Kliniki Nowotworów Układu Nerwowego Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie, PN-51/16/MJ