Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi dolnośląskie

W serwisie znajdziesz 203687 przetargów w województwie dolnoÅ›lÄ…skie.

95083 / 2016-06-20 - Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zespół Zarządców Nieruchomości WAM sp. z o.o. Oddział Wrocław - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont dachu w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy pl. Solnym 11 we Wrocławiu o powierzchni 585m2 kryty dachówką ceramiczną zgodnie z projektem budowlanym i kosztorysem inwestorskim. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

94989 / 2016-06-20 - Podmiot prawa publicznego

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o. - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 385400002 (Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa)
Dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem) Systemu utrzymującego temperaturę oraz Systemu utrzymującego przyżyciowe warunki do mikroskopii.

94987 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 795300008 (Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych)
Usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych na potrzeby realizacji projektów Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska oraz zadań bieżących

94955 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Stronie Śląskie - Stronie Śląskie (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Gminy Stronie Śląskie w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.

94933 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Inwestycji Miejskich - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonania zamówienia dodatkowego w ramach zadania: Budowa chodnika po stronie numerów parzystych w ul. Kowalskiej od przystanku autobusowego na wysokości posesji nr 116-118 do końca zabudowy (posesji nr 150) z infrastrukturą w podziale na zadania

94897 / 2016-06-20 - Inny: Szkoła

Gimnazjum Nr 1 - Lubin (dolnośląskie)
CPV: 150000008 (Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne)
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Gimnazjum nr 1 im. Czesława Niemena w Lubinie.

94875 / 2016-06-20 - Inny: Jednostka Organizacyjna Gminy Wrocław

Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 317113006 (Elektroniczne systemy rejestrowania czasu)
Obsługa informatyczna zawodów tj. m.in. przyjmowanie zgłoszeń, nadawanie numerów startowych i pomiar czasu oraz dostawa numerów startowych - zamówienie uzupełniające

94865 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miejska Bolesławiec - Bolesławiec (dolnośląskie)
CPV: 712210003 (Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych)
OPRACOWANIE PEŁNOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI ARANŻACJI I ZAGOSPODAROWANIA TERENU NAD BOBREM POD FUNKCJĘ SPORTOWO - REKREACYJNĄ

94857 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Rudna - Rudna (dolnośląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji niezbędnych do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód dla istniejących zbiorników wodnych w obrębach: Gwizdanów, Stara Rudna, Naroczyce, Nieszczyce, Wądroże w ramach zadania pn.: Opracowanie dokumentacji (kosztorysów, obmiarów, operatów wodnoprawnych) w 2016 r.

94847 / 2016-06-20 - Podmiot prawa publicznego

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o. - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 091321004 ()
Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania pojazdów i maszyn, umożliwienie uiszczania opłat autostradowych, usługa mycia samochodów oraz dostawa paliw do agregatów prądotwórczych Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ (nr FZ.271.35.2016.D.PN)

94831 / 2016-06-20 - Inny: Jednostka Organizacyjna Gminy Wrocław

Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 555200001 (Usługi dostarczania posiłków)
Wykonanie kompleksowej usługi cateringowej podczas organizowanej przez Zamawiającego imprezy biegowej pod nazwą 4. PKO Nocnego Wrocław Półmaratonu - zamówienie uzupełniające

94797 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Zasobu Komunalnego - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 797130005 (Usługi strażnicze)
Usługi ochrony osób i mienia w obiektach użytkowanych przez Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu - postępowanie nr ZZK-WP/3405/42/16

94791 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Inwestycji Miejskich - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa Przedszkola przy ul. Okulickiego 2a we Wrocławiu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

94761 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 455000002 (Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej)
Świadczenie usług sprzętowych i transportowych w roku 2016 przy robotach drogowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na części.

94751 / 2016-06-20 - Inny: podmiot leczniczy niebedący przedsiębiorca

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 091230007 ()
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca - sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb budynków Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu

94669 / 2016-06-20 - Podmiot prawa publicznego

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o. - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 336963008 (Odczynniki chemiczne)
Dostawa związków chemicznych na potrzeby WCB EIT+ Sp. z o.o. (nr sprawy FZ.271.36.2016.D.PN)

94439 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Wrocławski - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 451111008 ()
Remont dachu stromego budynku Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 48 we Wrocławiu