Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Zgorzelec

W serwisie znajdziesz 3070 przetargów w miejscowości Zgorzelec.

94223 / 2016-06-20 - Administracja samorządowa

Gmina Miejska Zgorzelec - Zgorzelec (dolnośląskie)
CPV: 349922009 (Znaki drogowe)
Odnowienie oznakowania drogowego poziomego dróg gminnych na terenie miasta Zgorzelec

92515 / 2016-06-17 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu - Zgorzelec (dolnośląskie)
CPV: 330000000 (Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała)
sukcesywne dostawy leków do Apteki Szpitalnej niezbędnych do realizacji programów: Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego C18-C20 Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca C34 Leczenie raka piersi C50 Leczenie raka nerki C64 Leczenie chłoniaków złosliwych C82,C83 Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika C56,C57,C48 Leczenie opornego na kastracje raka gruczołu krokowego C61

89675 / 2016-06-16 - Administracja samorządowa

Gmina Miejska Zgorzelec - Zgorzelec (dolnośląskie)
CPV: 452332001 (Roboty w zakresie różnych nawierzchni)
Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Konicza, ul. Malczewskiego, ul. Braci Gierymskich oraz ul. Brandta w Zgorzelcu

62187 / 2016-05-31 - Administracja samorządowa

Gmina Zgorzelec - Zgorzelec (dolnośląskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Dowozy i odwozy uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Zgorzelec w latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018

60619 / 2016-05-31 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu - Zgorzelec (dolnośląskie)
CPV: 331925007 (Probówki)
sukcesywne dostawy systemu zamkniętego do pobierania krwi, podawania leków i sprzętu kompatybilnego do wykonywania badań, sukcesywne dostawy pojemników jednorazowego użytku na odpady medyczne oraz dzierżawa sprzętu laboratoryjnego

136244 / 2016-05-27 - Inny: Samorządowa Instytucja Kultury

Miejska Biblioteka Publiczna - Zgorzelec (dolnośląskie)
CPV: 391550003 (Meble biblioteczne)
Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby biblioteki multimedialnej - dostawa wyposażenia meblowego

134002 / 2016-05-25 - Administracja samorządowa

Gmina Miejska Zgorzelec - Zgorzelec (dolnośląskie)
CPV: 641100000 (Usługi pocztowe)
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miasta Zgorzelec

133022 / 2016-05-24 - Administracja samorządowa

Gmina Miejska Zgorzelec - Zgorzelec (dolnośląskie)
CPV: 453161109 (Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego)
Wymiana wyeksploatowanych urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta Zgorzelca - wymiana oświetlenia drogowego wraz z linią zasilającą oraz szafą oświetleniową przy ul. Mickiewicza, Słowackiego i Konopnickiej w Zgorzelcu

54839 / 2016-05-17 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu - Zgorzelec (dolnośląskie)
CPV: 453311000 ()
Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii WS-SPZOZ w Zgorzelcu- instalacja elektryczna

122090 / 2016-05-16 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu - Zgorzelec (dolnośląskie)
CPV: 331000001 (Urządzenia medyczne)
dostawy stymulatorów serca, introducerów i elektrod oraz kardiowerterów-defibrylatorów dwujamowych i jednojamowych z elektrodami i introducerami w formie depozytu (z opcją kupna na potrzeby własne) wraz z użyczeniem programatorów i analizatorów do pomiarów śródoperacyjnych

120946 / 2016-05-13 - Administracja samorządowa

Gmina Zgorzelec - Zgorzelec (dolnośląskie)
CPV: 552400004 (Usługi w zakresie ośrodków i domów wypoczynkowych)
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym - lato 2016 w miejscowości nadmorskiej

113786 / 2016-05-06 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu - Zgorzelec (dolnośląskie)
CPV: 331410000 (Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne)
sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych i rękawic chirurgicznych do Apteki Szpitalnej oraz środków ochrony indywidualnej przeznaczonych do Pracowni Cytostatyków

48121 / 2016-04-29 - Administracja samorządowa

Powiat Zgorzelecki - Zgorzelec (dolnośląskie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysem przy użyciu Patchera następujących dróg powiatowych nr 2361D, 2363D, 2364D, 2365D, 2367D, 2368D, 2369D, 2370D, 2371D, 2372D, 2373D, 2374D, 2376D, 2486D, 2377D, 2378D, 2379D, 2380D, 2381D, 2383D, 2384D, 2385D, 2386D, 2387D, 2388D, 2389D, 2390D, 2393D, 2394D, 2395D, 2396D, 2397D, 2398D, 2400D, 2401D, 2403D, 2405D