Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

W serwisie znajdziesz 7000 przetargów Podkarpacki ZarzÄ…d Melioracji i UrzÄ…dzeÅ„ Wodnych.

91823 / 2016-06-17 - Inny: Wojew. samorząd. jedn. org. nieposiadająca osobowości prawnej (jednostka budżetowa).

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Szewnia - Miłka w km 14+800-21+940 w m. Pawłosiów, m. Jarosław gm. Pawłosiów, m.Jarosław

90415 / 2016-06-16 - Inny: Wojew. samorząd. jedn. org. nieposiadająca osobowości prawnej (jednostka budżetowa).

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 773100006 (Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych)
Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Mleczka Kańczudzka w km 0+000-9+300, 22+400-22+500 m. Przeworsk , Gniewczyna Łańcucka, Gorzyce, Gorliczyna, Kańczuga gm. Tryńcza, Przeworsk

90083 / 2016-06-16 - Inny: Wojewódzka samorządowa jedn. org. nieposiadająca osobowości prawnej (jedn. budżetowa)

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Roboty malarskie w pomieszczeniach biurowych w budynku Oddziału i Inspektoratu Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Tarnobrzegu

85199 / 2016-06-14 - Inny: Wojewódzka samorządowa jedn. org. nieposiadająca osobowości prawnej (jedn. budżetowa)

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Nowy Breń II- rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Nowy Breń w km 2+487-4+319, na długości 1,832 km w miejscowościach: Słupiec, Ziempniów i Otałęż - część II: km 2+487-2+764, na długości 0,277 km w miejscowości Słupiec (woj. małopolskie)

84367 / 2016-06-14 - Inny: woj sam. jedn. org. nie posiadjÄ…ca os. prawnej

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 773100006 (Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych)
Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Kanał P w km 0+000-7+213 m. Stary Lubliniec gm. Cieszanów, Ułazów gm. Stary Dzików

82945 / 2016-06-13 - Inny: woj sam. jedn. org. nie posiadjÄ…ca os. prawnej

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 773100006 (Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych)
Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Brusienka w km 0+000-7+903 m. Nowy Lubliniec, Niemstów, Folwarki, Cieszanów, Nowe Sioło gm. Cieszanów

82863 / 2016-06-13 - Inny: woj sam. jedn. org. nie posiadjÄ…ca os. prawnej

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 773100006 (Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych)
Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Przerwa w km 6+650-14+000 m. Hurcze gm. Lubaczów, Borchów, Oleszyce, Stare Oleszyce gm. Oleszyce

82705 / 2016-06-13 - Inny: woj sam. jedn. org. nie posiadjÄ…ca os. prawnej

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 773100006 (Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych)
Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Sołotwa w km 0+000-1+600 i 13+200-21+300 m. Lubaczów, Basznia Dolna, Basznia Górna, Podlesie, Sieniawka gm. Lubaczów.

82625 / 2016-06-13 - Inny: woj sam. jedn. org. nie posiadjÄ…ca os. prawnej

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 773100006 (Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych)
Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Wirowa w km 8+320-16+380, 19+950-29+237 m. Stary Lubliniec gm. Cieszanów, Ułazów, Stary Dzików , Moszczanica, Cewków gm. Stary Dzików

81231 / 2016-06-10 - Inny: Wojewódzka samorząd. jedn. org. Nieposiad. osobowości

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
: Roboty utrzymaniowe - wały p.pow. Krówniki w km 0+000-5+520 wał prawy, 0+000-2+900 wał lewy m. Krówniki, Nehrybka, Łuczyce gm. Przemyśl

79667 / 2016-06-10 - Inny: Wojew. samorządowa jedn. org. nieposiadająca osobowości prawnej (jedn. budżet.

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 773100006 (Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych)
Utrzymanie potoku Siedliczka Północna w km 0+000-5+618, 5+800-6+860 i wałów p. powodziowych potoku Siedliczka Północna: lewy w km 0+000-3+300, prawy w km 0+000-2+043 w m. Posada Jaćmierska, Zarszyn, Nowosielce, Długie - gm. Zarszyn

79663 / 2016-06-10 - Inny: Wojew. samorządowa jedn. org. nieposiadająca osobowości prawnej (jedn. budżet.

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Utrzymanie potoku Pielnica w km 0+000 - 9+048, 10+886 - 11+051 i wałów p. powodziowych potoku Pielnica: lewy w km 0+000 - 6+700, prawy w km 0+000 - 6+380 w m. Trześniów, Jasionów, Wzdów - gm. Haczów, m. Besko - gm. Besko, w m. Jaćmierz, Posada Jaćmierz, Zarszyn, Posada Zarszyn, Długie, Nowosielce - gm. Zarszyn

79089 / 2016-06-10 - Inny: Wojew. samorządowa jedn. org. nieposiadająca osobowości prawnej (jedn. budżet.

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 773100006 (Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych)
Utrzymanie potoku Kurowy w km 0+000 - 2+000 i wałów p. powodziowych potoku Kurowy: lewy w km 0+000 - 1+200, prawy w km 0+000 - 1+100 w m. Wzdów - gm. Haczów, m. Jaćmierz - gm. Zarszyn