Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 773100006 (Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych)

W serwisie znajdziesz 5727 przetargów 773100006 (Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych).

93159 / 2016-06-20 - Inny: samorzÄ…dowa jednostka organizacyjna

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Katowice (śląskie)
CPV: 773100006 (Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych)
Wykonanie konserwacji (utrzymanie) prawostronnego wału rzeki Rudy w km 2+650 - 3+000 w m. Turze, gm. Kuźnia Raciborska (zakres rzeczowy wał: 0,350 km)

92847 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto st. Warszawa Dzielnica Praga Północ - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 773100006 (Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych)
Wykonanie i pielęgnację ukwieconych kaskad kwiatowych na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

91347 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 773100006 (Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych)
Wykonanie usługi polegającej na Zakupie i nasadzeniu drzew liściastych wraz z ich pielęgnacją na terenach zieleni Dzielnicy Ursynów w ramach Budżetu Partycypacyjnego

90415 / 2016-06-16 - Inny: Wojew. samorząd. jedn. org. nieposiadająca osobowości prawnej (jednostka budżetowa).

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 773100006 (Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych)
Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Mleczka Kańczudzka w km 0+000-9+300, 22+400-22+500 m. Przeworsk , Gniewczyna Łańcucka, Gorzyce, Gorliczyna, Kańczuga gm. Tryńcza, Przeworsk

89831 / 2016-06-16 - Inny: Jednostka budżetowa samorządu terytorialnego

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 773100006 (Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych)
Zlewnia rzeki Bystrzycy - konserwacja wałów przeciwpowodziowych (rz. Bystrzyca, Strzegomka, Czarna Woda, Potok Sulistrowicki) , m. Wrocław, gm. Katy Wrocławskie, Mietków, Sobotka

89517 / 2016-06-16 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 773100006 (Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych)
Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w obrębie pasa drogowego dróg krajowych na terenie GDDKiA Rejon w Jędrzejowie

85993 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 773100006 (Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych)
Usługi na prace konserwacyjne zlokalizowane na terenie działalności Inspektoratu Rejonowego w Krakowie zgodnie z poszczególnymi częściami zamówienia

85121 / 2016-06-14 - Inny: jednostka budżetowa samorządu terytorialnego

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 773100006 (Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych)
Zlewnia rzeki Baryczy - konserwacja wałów przeciwpowodziowych, pow. Trzebnica, Milicz Przedmiot zamówienia składa się z następujących części: 1) Konserwacja wałów p.powodziowych w zlewni rz. Baryczy (rz. Barycz, Orla, Sąsiecznica, Masłówka, Dąbrocznia, kanał Stawnik, Młynówka Sułowsko - Radziądzka, Ługa), pow. Trzebnica 2) Konserwacja wałów p.powodziowych w zlewni rz. Baryczy (rz. Barycz, Prądnia, Polska Woda, Rybnica, Czarny Potok, Lilików - Gądkowice, Grabownica, Błociec), pow. Milicz.

84367 / 2016-06-14 - Inny: woj sam. jedn. org. nie posiadjÄ…ca os. prawnej

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 773100006 (Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych)
Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Kanał P w km 0+000-7+213 m. Stary Lubliniec gm. Cieszanów, Ułazów gm. Stary Dzików

82945 / 2016-06-13 - Inny: woj sam. jedn. org. nie posiadjÄ…ca os. prawnej

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 773100006 (Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych)
Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Brusienka w km 0+000-7+903 m. Nowy Lubliniec, Niemstów, Folwarki, Cieszanów, Nowe Sioło gm. Cieszanów

82863 / 2016-06-13 - Inny: woj sam. jedn. org. nie posiadjÄ…ca os. prawnej

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 773100006 (Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych)
Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Przerwa w km 6+650-14+000 m. Hurcze gm. Lubaczów, Borchów, Oleszyce, Stare Oleszyce gm. Oleszyce

82705 / 2016-06-13 - Inny: woj sam. jedn. org. nie posiadjÄ…ca os. prawnej

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 773100006 (Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych)
Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Sołotwa w km 0+000-1+600 i 13+200-21+300 m. Lubaczów, Basznia Dolna, Basznia Górna, Podlesie, Sieniawka gm. Lubaczów.

82625 / 2016-06-13 - Inny: woj sam. jedn. org. nie posiadjÄ…ca os. prawnej

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 773100006 (Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych)
Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Wirowa w km 8+320-16+380, 19+950-29+237 m. Stary Lubliniec gm. Cieszanów, Ułazów, Stary Dzików , Moszczanica, Cewków gm. Stary Dzików

82529 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 773100006 (Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych)
Wyłonienie Wykonawcy uzupełniającej usług dotyczącej utrzymania zieleni wysokiej na terenach Gminy Miejskiej Kraków w parkach, na zieleńcach i w pasach drogowych - obszar I. Znak sprawy: 27/2016

82463 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 773100006 (Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych)
Wyłonienie Wykonawcy uzupełniającej usługi dotyczącej utrzymania zieleni niskiej na terenach Gminy Miejskiej Kraków w parkach, na zieleńcach i w pasach drogowych z podziałem na obszary- obszar I

82455 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 773100006 (Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych)
Wyłonienie Wykonawcy uzupełniającej usług dotyczącej utrzymania zieleni niskiej na terenach Gminy Miejskiej Kraków w parkach, na zieleńcach i w pasach drogowych z podziałem na obszary- obszar III.

82445 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 773100006 (Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych)
Wyłonienie Wykonawcy uzupełniającej usług dotyczącej utrzymania zieleni niskiej na terenach Gminy Miejskiej Kraków w parkach, na zieleńcach i w pasach drogowych z podziałem na obszary- obszar VII

82403 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 773100006 (Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych)
Wyłonienie Wykonawcy uzupełniającej usług dotyczącej utrzymania zieleni wysokiej na terenach Gminy Miejskiej Kraków w parkach, na zieleńcach i w pasach drogowych - obszar II. Znak sprawy: 28/2016

82377 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 773100006 (Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych)
Wyłonienie Wykonawcy uzupełniającej usług dotyczącej utrzymania zieleni wysokiej na terenach Gminy Miejskiej Kraków w parkach, na zieleńcach i w pasach drogowych - obszar III. Znak sprawy: 29/2016

82355 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 773100006 (Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych)
Wyłonienie Wykonawcy uzupełniającej usług dotyczącej utrzymania zieleni wysokiej na terenach Gminy Miejskiej Kraków w parkach, na zieleńcach i w pasach drogowych - obszar IV. Znak sprawy: 30/2016

82339 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 773100006 (Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych)
Wyłonienie Wykonawcy uzupełniającej usług dotyczącej utrzymania zieleni wysokiej na terenach Gminy Miejskiej Kraków w parkach, na zieleńcach i w pasach drogowych - obszar V. Znak sprawy: 31/2016

82331 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 773100006 (Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych)
Wyłonienie Wykonawcy uzupełniającej usług dotyczącej utrzymania zieleni wysokiej na terenach Gminy Miejskiej Kraków w parkach, na zieleńcach i w pasach drogowych - obszar VI. Znak sprawy: 32/2016