Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach

W serwisie znajdziesz 994 przetargów Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach.

92463 / 2016-06-17 - Administracja rządowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 73 w miejscowości Mikułowice w ramach PBDK-Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych Zamówienie Nr O.Ki.D-3.2412.17.2016.gk

90055 / 2016-06-16 - Administracja rządowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 452211106 (Roboty budowlane w zakresie mostów)
Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez rzekę Żarnówkę w miejscowości Parszów w ciągu drogi krajowej nr 42 Skarżysko-Kamienna - Rudnik w km 254+164.

89733 / 2016-06-16 - Administracja rządowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont drogi krajowej nr 79 odc. Świniary- Wełnin w km 262+780 - 266+831. Zamówienie Nr O.Ki.D-3.2412.19.2016.az

89517 / 2016-06-16 - Administracja rządowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 773100006 (Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych)
Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w obrębie pasa drogowego dróg krajowych na terenie GDDKiA Rejon w Jędrzejowie

69751 / 2016-06-04 - Administracja rządowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remonty i konserwacja odwodnienia, chodników i poboczy w obrębie pasa drogowego dróg krajowych na terenie GDDKiA O/Kielce, Rejon w Jędrzejowie- zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego umowa nr 118/UK/53/2014

68825 / 2016-06-03 - Administracja rządowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remonty i konserwacja odwodnienia, chodników i poboczy w obrębie pasa drogowego dróg krajowych na terenie GDDKiA O/Kielce, Rejon w Starachowicach - zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego nr umowy 122/UK/56/2014

66119 / 2016-06-02 - Administracja rządowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 w miejscowości Stąporków w ramach PBDK-Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Zamówienie Nr O.Ki.D-3.2412.14.2016.az

62235 / 2016-05-31 - Administracja rządowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 452330009 (Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg)
Budowa miejsca do kontroli i ważenia pojazdów przy drodze krajowej nr 74 w miejscowości Piórków w systemie Projektuj i buduj. Zamówienie Nr O.Ki.D-3.2412.11.2016.az

136698 / 2016-05-30 - Administracja rządowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 773100006 (Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych)
Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w obrębie pasa drogowego dróg krajowych na terenie GDDKiA Rejon w Jędrzejowie

133908 / 2016-05-25 - Administracja rządowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont drogi krajowej nr 9 w m. Pęchów od km 104+500 do km 105+000 długość odcinka 500m. Zamówienie Nr O.Ki.D-3.2412.10.2016.az.

132592 / 2016-05-24 - Administracja rządowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont drogi krajowej Nr 42 od km 263+672 do km 265+345, odcinek Wąchock - Starachowice oraz ul. Kielecka w Starachowicach Zamówienie Nr O.Ki.D-3.2412.7.2016.gk.

131650 / 2016-05-24 - Administracja rządowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont mostu przez ciek bez nazwy w ciągu dk nr 42 w km 276+183 wraz z remontem odcinka drogi od km 276+000 do km 276+900 w miejscowości Styków

129520 / 2016-05-20 - Administracja rządowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont nawierzchni bitumicznej na drodze krajowej Nr 74 na odcinku Łagów - Piotrów od km 119+100 do km 119+550

128966 / 2016-05-20 - Administracja rządowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont drogi krajowej Nr 9 w m. Opatów ul. Kościuszki długość odcinka 500 m oraz w m. Klimontów długość odcinka 500 m, o łącznej długości 1 km

127768 / 2016-05-19 - Administracja rządowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 905110002 (Usługi wywozu odpadów)
Wykonanie usługi usunięcia i unieszkodliwienia odpadów wraz z ich transportem z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania tj. Placu dla zadania pn. Budowa drogi krajowej Nr S7 o parametrach drogi ekspresowej na odcinku koniec obwodnicy Radomia - granica województwa mazowieckiego do miejsca ich utylizacji (składowisko odpadów) - ETAP III

100586 / 2016-04-22 - Administracja rządowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont drogi krajowej nr 9 w m. Pęchów od km 104+500 do km 105+000 długość odcinka 500m. Zamówienie Nr O.Ki.D-3.2412.10.2016.az

90012 / 2016-04-14 - Administracja rządowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont mostu przez ciek bez nazwy w ciągu dk nr 42 w km 276+183 wraz z remontem odcinka drogi od km 276+000 do km 276+900 w miejscowości Styków

88410 / 2016-04-14 - Administracja rządowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 452211106 (Roboty budowlane w zakresie mostów)
Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez rzekę Żarnówkę w miejscowości Parszów w ciągu drogi krajowej nr 42 Skarżysko-Kamienna - Rudnik w km 254+164 - Zamówienie Nr O.Ki.D-3.2412.8.2016.jr

85338 / 2016-04-12 - Administracja rządowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont nawierzchni bitumicznej na drodze krajowej Nr 74 na odcinku Łagów - Piotrów od km 119+100 do km 119+550

77334 / 2016-04-05 - Administracja rządowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 641100000 (Usługi pocztowe)
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, Wydziału Technologii oraz Rejonów.

76216 / 2016-04-04 - Administracja rządowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 501120003 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji samochodów)
Wykonanie okresowych obsług technicznych oraz napraw pojazdów samochodowych będących w użytkowaniu GDDKiA Oddział w Kielcach z podziałem na 2 części