Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 452211106 (Roboty budowlane w zakresie mostów)

W serwisie znajdziesz 824 przetargów 452211106 (Roboty budowlane w zakresie mostów).

93555 / 2016-06-20 - Administracja samorządowa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 452211106 (Roboty budowlane w zakresie mostów)
Wykonanie robót utrzymaniowych obiektów mostowych i częściowe remonty przepustów w ul. Aluzyjnej i Braci Zawadzkich na terenie Dzielnicy Białołęka.

92269 / 2016-06-17 - Administracja rządowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 452211106 (Roboty budowlane w zakresie mostów)
Wykonanie na podstawie projektu własnego wykonawcy wymiany nawierzchni chodników na mostach w ciągu drogi krajowej nr 51 administrowanej przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Lidzbarku Warmińskim w podziale na 3 ZADANIA- II postępowanie.

90055 / 2016-06-16 - Administracja rządowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 452211106 (Roboty budowlane w zakresie mostów)
Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez rzekę Żarnówkę w miejscowości Parszów w ciągu drogi krajowej nr 42 Skarżysko-Kamienna - Rudnik w km 254+164.

89877 / 2016-06-16 - Administracja samorządowa

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 452211106 (Roboty budowlane w zakresie mostów)
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 160 polegająca na wymianie dylatacji, izolacji i nawierzchni na moście przez rz. Noteć w Drezdenku

82995 / 2016-06-13 - Administracja samorządowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim - Grodzisk Mazowiecki (mazowieckie)
CPV: 452211106 (Roboty budowlane w zakresie mostów)
ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO I BUDOWA NOWEGO MOSTU PRZEZ RZEKĘ GŁEBOKA STRUGA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 1517W BARANÓW - KOZŁOWICE STARE W M. HOLENDRY

82351 / 2016-06-13 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku - Pasłęk (warmińsko-mazurskie)
CPV: 452211106 (Roboty budowlane w zakresie mostów)
Przebudowa mostu na przepust na potoku Borzynowo stanowiącym dopływ rzeki Elszki w ciągu drogi powiatowej nr 1153N Borzynowo - Marianka - Pasłęk

81651 / 2016-06-13 - Administracja rządowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 452211106 (Roboty budowlane w zakresie mostów)
Zaprojektowanie i wykonanie remontu przepustów w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Lidzbarku Warmińskim w podziale na 2 zadania.

80639 / 2016-06-10 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy w Irządzach - Irządze (śląskie)
CPV: 452211106 (Roboty budowlane w zakresie mostów)
Odbudowa mostu w miejscowości Irządze- kol. Podgaj na drodze gminnej DG 705034 S, w km 1+055

61931 / 2016-05-31 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy w Promnie - Promna (mazowieckie)
CPV: 452211106 (Roboty budowlane w zakresie mostów)
Przebudowa drogi wraz z przeprawą przez rzekę Pilica w miejscowości Osuchów

61579 / 2016-05-31 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim - Ożarów Mazowiecki (mazowieckie)
CPV: 452211106 (Roboty budowlane w zakresie mostów)
Budowa mostu na rz. Rokitnicy w Błoniu w ciągu drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego gm. Błonie

56569 / 2016-05-20 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach - Gliwice (śląskie)
CPV: 452211106 (Roboty budowlane w zakresie mostów)
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej w Gliwicach wraz z rozbiórką kładki technologicznej i umocnieniem koryta rzeki Kłodnicy.

121076 / 2016-05-13 - Administracja rządowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 452211106 (Roboty budowlane w zakresie mostów)
Wykonanie na podstawie projektu własnego wykonawcy wymiany nawierzchni chodników na mostach w ciągu drogi krajowej nr 51 administrowanej przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Lidzbarku Warmińskim w podziale na 3 ZADANIA.

110476 / 2016-05-04 - Administracja samorządowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu - Nowy Targ (małopolskie)
CPV: 452211106 (Roboty budowlane w zakresie mostów)
Remont mostu na potoku Raba w ciągu drogi powiatowej nr 1665K Skawa - Raba Wyżna w km 8+376 w miejscowości Raba Wyżna.

93252 / 2016-04-15 - Administracja samorządowa

Gmina Skoczów - Skoczów (śląskie)
CPV: 452211106 (Roboty budowlane w zakresie mostów)
Odbudowa obiektu mostowego (kładka dla pieszych) nad rzeką Wisłą w ciągu drogi gminnej w Ochabach uszkodzonego w wyniku intensywnych opadów deszczu w maju 2014r.

42401 / 2016-04-15 - Administracja samorządowa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 452211106 (Roboty budowlane w zakresie mostów)
Wykonanie robót utrzymaniowych obiektów mostowych i częściowe remonty przepustów w ul. Aluzyjnej i Braci Zawadzkich na terenie Dzielnicy Białołęka.

88410 / 2016-04-14 - Administracja rządowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 452211106 (Roboty budowlane w zakresie mostów)
Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez rzekę Żarnówkę w miejscowości Parszów w ciągu drogi krajowej nr 42 Skarżysko-Kamienna - Rudnik w km 254+164 - Zamówienie Nr O.Ki.D-3.2412.8.2016.jr

84982 / 2016-04-12 - Administracja rządowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 452211106 (Roboty budowlane w zakresie mostów)
Zaprojektowanie i wykonanie remontu przepustów w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Lidzbarku Warmińskim w podziale na 2 zadania.

78434 / 2016-04-06 - Inny: Państwowa Osoba Prawna

Słowiński Park Narodowy - Smołdzino (pomorskie)
CPV: 452211106 (Roboty budowlane w zakresie mostów)
zadanie nr 1. Budowa wieży widokowej w Klukach zadanie nr 2. Budowa wieży widokowej nad jeziorem Gardno zadanie nr 3 Wykonanie mostków, kładek, wygrodzeń na ścieżce przyrodniczej Klucki Las

77540 / 2016-04-05 - Administracja samorządowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu - Nowy Targ (małopolskie)
CPV: 452211106 (Roboty budowlane w zakresie mostów)
Remont mostu na potoku Raba w ciągu drogi powiatowej nr 1665K Skawa - Raba Wyżna w km 8+376 w miejscowości Raba Wyżna