Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi UrzÄ…d Miejski

W serwisie znajdziesz 6605 przetargów UrzÄ…d Miejski.

90995 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Miejski - Jaworzno (śląskie)
CPV: 301976442 (Papier kserograficzny)
Dostawa materiałów papierniczo-biurowych niezbędnych do bieżącej pracy Urzędu Miejskiego w Jaworznie w II półroczu 2016 r.

87263 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

UrzÄ…d Miejski - Drezdenko (lubuskie)
CPV: 452332537 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych)
Przebudowa drogi przy ul. Parkowej, ul. Pułaskiego oraz ul. Sienkiewicza w Drezdenku

86443 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Miejski - Jaworzno (śląskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Zamówienie dodatkowe dla zadania pn. Zaprojektowanie i Budowa Obwodnicy Północnej - od ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej przez ulicę Chełmońskiego do ulicy Drabika

84153 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Miejski - Jaworzno (śląskie)
CPV: 301630009 (Karty płatnicze)
Zakup i dostawa kart płatniczych dla 426 pracowników oraz bonów towarowych dla 100 byłych pracowników Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

84133 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Miejski - Bytom Odrzański (lubuskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont drogi gminnej Nr 100238F - ul. Lipowej w Bytomiu Odrzańskim

84059 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Miejski - Jaworzno (śląskie)
CPV: 712221001 (Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich)
Wykonywanie prac geodezyjnych dla Wydziału Skarbu Urzędu Miejskiego w Jaworznie, w podziale na 3 zadania

81405 / 2016-06-11 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Miejski - Nowy Tomyśl (wielkopolskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań z zakresu budowy dróg na terenie Gminy Nowy Tomyśl

80705 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Miejski - Żary (lubuskie)
CPV: 712500005 (Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe)
Przebudowa systemu wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej hali gimnastycznej w Gimnazjum nr 3 przy ul. Okrzei 19 w Żarach

78829 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Miejski - Jaworzno (śląskie)
CPV: 452324109 (Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej)
Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Pniaka, Solskiego, Przemysłowej, Poniatowskiego, Pożarowej w Jaworznie - etap III.

76383 / 2016-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Miejski - Konstantynów Łódzki (łódzkie)
CPV: 452332600 ()
Rewaloryzacja parku miejskiego przy Pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim Etap II - zagospodarowanie terenu

74429 / 2016-06-07 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Miejski - Nowy Tomyśl (wielkopolskie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Nowy Tomyśl etap II

68247 / 2016-06-03 - Administracja samorzÄ…dowa

UrzÄ…d Miejski - Sierpc (mazowieckie)
CPV: 451100001 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne)
Przebudowa i rozbudowa istniejÄ…cego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Sierpcu wraz z przebudowÄ… zjazdu i zagospodarowaniem terenu

67217 / 2016-06-02 - Administracja samorzÄ…dowa

UrzÄ…d Miejski - Sierpc (mazowieckie)
CPV: 452332908 (Instalowanie znaków drogowych)
Bieżące utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa oraz oznakowania pionowego i poziomego na ulicach i placach będących w zarządzie miasta Sierpca do 31 grudnia 2016 r.

64375 / 2016-06-01 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Miejski - Nowy Tomyśl (wielkopolskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej polegającej na rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej poprzez budowę nowego budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu

64309 / 2016-06-01 - Administracja samorzÄ…dowa

UrzÄ…d Miejski - Drezdenko (lubuskie)
CPV: 452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg)
Uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku ul. Południowa, Armii Krajowej, Okrężna, Willowa, Miodowa, Owocowa i Lipowa - etap III

61955 / 2016-05-31 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Miejski - Jaworzno (śląskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa Obwodnicy Północnej Jaworzna, odcinek nr 2 ul. Chełmońskiego - ul. św. Wojciecha w branżach: drogowej, instalacyjnej w zakresie zewnętrznych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz zewnętrznych sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

60203 / 2016-05-30 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Miejski - Nowy Tomyśl (wielkopolskie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Nowy Tomyśl

59725 / 2016-05-30 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Miejski - Żary (lubuskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Termomodernizacja Zespołu Szkół przy ul. Pułaskiego 4 w Żarach

133360 / 2016-05-25 - Administracja samorzÄ…dowa

UrzÄ…d Miejski - Sulmierzyce (wielkopolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia wraz z termomodernizacją budynku