Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 712221001 (Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich)

W serwisie znajdziesz 490 przetargów 712221001 (Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich).

93219 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 712221001 (Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich)
Aktualizację numerycznej mapy zasadniczej (bazy BDOT 500 i bazy GESUT) Miasta Gdańska na podstawie opracowań geodezyjno-kartograficznych na obszarze 400 ha

91083 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Suwałki - Suwałki (podlaskie)
CPV: 712221001 (Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich)
Realizacja projektu modernizacji szczegółowej osnowy poziomej 3. klasy na terenie Miasta Suwałk - część południowa

84059 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Miejski - Jaworzno (śląskie)
CPV: 712221001 (Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich)
Wykonywanie prac geodezyjnych dla Wydziału Skarbu Urzędu Miejskiego w Jaworznie, w podziale na 3 zadania

124646 / 2016-05-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Kielce - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 712221001 (Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich)
Wykonanie usług na potrzeby Miasta Kielce polegających na sporządzeniu opracowań geodezyjno-kartograficznych do celów prawnych

121296 / 2016-05-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Racibórz - Racibórz (śląskie)
CPV: 712221001 (Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich)
Świadczenie usługi geodezyjnej dla zadania pn.: Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od włączenia do DK w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku, jako nowego przebiegu DW 935

102368 / 2016-04-25 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Kielce - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 712221001 (Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich)
Wykonanie usług na potrzeby Miasta Kielce polegających na sporządzeniu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do ujawnienia praw Gminy Kielce lub Skarbu Państwa w księgach wieczystych

100810 / 2016-04-22 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Racibórz - Racibórz (śląskie)
CPV: 712221001 (Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich)
Świadczenie usługi geodezyjnej dla zadania pn.: Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od włączenia do DK w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku, jako nowego przebiegu DW 935

85600 / 2016-04-12 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Racibórz - Racibórz (śląskie)
CPV: 712221001 (Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich)
Świadczenie usługi geodezyjnej dla zadania pn.: Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od włączenia do DK w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku, jako nowego przebiegu DW 935

38523 / 2016-04-12 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasto Szczecin - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 712221001 (Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich)
Założenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych (BDOT 500) na terenie miasta Szczecina w systemie SIP GEO-INFO 7

84552 / 2016-04-11 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Nowogard - Nowogard (zachodniopomorskie)
CPV: 712221001 (Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich)
Świadczenie usług w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych w 2016 roku dla gminy Nowogard

32619 / 2016-03-31 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Miejski - Jaworzno (śląskie)
CPV: 712221001 (Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich)
Wykonywanie prac geodezyjnych dla Wydziału Skarbu i Biura Obrotu Nieruchomościami Miasta Jaworzna w 2016 roku, w podziale na 7 zadań

64550 / 2016-03-22 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Kielce - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 712221001 (Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich)
Wykonanie usług na potrzeby Miasta Kielce polegających na sporządzeniu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do ujawnienia praw Gminy Kielce lub Skarbu Państwa w księgach wieczystych

50630 / 2016-03-07 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 712221001 (Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich)
Aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej (bazy BDOT 500 i bazy GESUT) Miasta Gdańska na podstawie opracowań geodezyjno-kartograficznych na obszarze 400 ha

16967 / 2016-02-19 - Administracja samorzÄ…dowa

Prezydent Miasta Piekary Śląskie - Piekary Śląskie (śląskie)
CPV: 712221001 (Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich)
Obsługa geodezyjna i kartograficzna w 2016 roku Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Piekary Śląskie

34640 / 2016-02-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 712221001 (Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich)
Aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej (bazy BDOT 500 i bazy GESUT) Miasta Gdańska na podstawie opracowań geodezyjno-kartograficznych na obszarze 400 ha

32036 / 2016-02-12 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Miejski - Jaworzno (śląskie)
CPV: 712221001 (Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich)
Wykonywanie prac geodezyjnych dla Wydziału Skarbu i Biura Obrotu Nieruchomościami Miasta Jaworzna w 2016 roku, w podziale na 7 zadań

14169 / 2016-02-11 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasto Szczecin - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 712221001 (Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich)
Założenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych (BDOT 500) na terenie miasta Szczecina w systemie SIP GEO-INFO 7

9879 / 2016-01-28 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Olsztyn - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 712221001 (Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich)
wykonywanie usług geodezyjnych i kartograficznych w 2016 r. na terenie miasta Olsztyna

3791 / 2016-01-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Prezydent Miasta Piekary Śląskie - Piekary Śląskie (śląskie)
CPV: 712221001 (Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich)
Obsługa geodezyjna i kartograficzna w 2016 roku Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Piekary Śląskie

188179 / 2015-12-22 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Olsztyn - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 712221001 (Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich)
wykonywanie usług geodezyjnych i kartograficznych w 2016 r. na terenie miasta Olsztyna

325798 / 2015-12-01 - Administracja samorzÄ…dowa

Województwo Mazowieckie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 712221001 (Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich)
zamówienie uzupełniające do zamówienia publicznego dotyczącego konwersji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) szczebla powiatowego III tura, Powiat Wyszkowski, jako części zadania Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB

256180 / 2015-09-30 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasto Szczecin - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 712221001 (Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich)
Zamówienie uzupełniające - Założenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych (BDOT 500) na terenie miasta Szczecin w systemie SIP GEO - INFO 7 - obiekt Jezioro Dąbie

216198 / 2015-08-21 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasto Szczecin - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 712221001 (Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich)
Zamówienie uzupełniające - Założenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych (BDOT 500) na terenie miasta Szczecin w systemie SIP GEO - INFO 7 - obiekt Jezioro Dąbie

122495 / 2015-08-18 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Suwałki - Suwałki (podlaskie)
CPV: 712221001 (Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich)
Realizacja projektu modernizacji szczegółowej osnowy poziomej 3. klasy na terenie Miasta Suwałk

195160 / 2015-07-31 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Suwałki - Suwałki (podlaskie)
CPV: 712221001 (Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich)
Realizacja projektu modernizacji szczegółowej osnowy poziomej 3. klasy na terenie Miasta Suwałk