Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Uniwersytet Jagielloński

W serwisie znajdziesz 7718 przetargów Uniwersytet JagielloÅ„ski.

92273 / 2016-06-17 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Jagielloński - Kraków (małopolskie)
CPV: 798230009 (Usługi drukowania i dostawy)
wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku i oprawy broszury informacyjnej z wpinką Szkoły Języka i Kultury Polskiej w Świecie 2016 oraz druku świadectw, zakładek i teczek, wraz z dostawą, dla Wydawnictwa UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/178/2016.

91497 / 2016-06-17 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Jagielloński - Kraków (małopolskie)
CPV: 302321108 (Drukarki laserowe)
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ

91459 / 2016-06-17 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Jagielloński - Kraków (małopolskie)
CPV: 302133008 (Komputer biurkowy)
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ

91121 / 2016-06-17 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Jagielloński - Kraków (małopolskie)
CPV: 302131006 (Komputery przenośne)
wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, mieszczącej się przy ul. Jabłonowskich 5 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/225/2016

90927 / 2016-06-17 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Jagielloński - Kraków (małopolskie)
CPV: 302321108 (Drukarki laserowe)
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębia 24.

90429 / 2016-06-16 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Jagielloński - Kraków (małopolskie)
CPV: 488220006 (Serwery komputerowe)
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostki UJ

90025 / 2016-06-16 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Jagielloński - Kraków (małopolskie)
CPV: 302133008 (Komputer biurkowy)
Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Sekcji Systemów Zarządzania Uczelnią UJ.

89743 / 2016-06-16 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Jagielloński - Kraków (małopolskie)
CPV: 386521001 (Projektory)
Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy wraz z montażem 2 sztuk projektorów multimedialnych dla Działu Administrowania Nieruchomościami Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Czapskich 4, przeznaczonych do Auli Dużej A oraz B w Auditorium Maximum przy ul. Krupniczej 33 w Krakowie.

89257 / 2016-06-16 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Jagielloński - Kraków (małopolskie)
CPV: 302133008 (Komputer biurkowy)
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy klastra obliczeniowego dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w Krakowie. CRZP/UJ/162/2016

88017 / 2016-06-15 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Jagielloński - Kraków (małopolskie)
CPV: 302131006 (Komputery przenośne)
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Kultury Chińskiej UJ, Instytut Konfucjusza, ul.Radziwiłłowska 4 Kraków

86991 / 2016-06-15 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Jagielloński - Kraków (małopolskie)
CPV: 385000000 (Aparatura kontrolna i badawcza)
Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy dyfraktometru rentgenowskiego proszkowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/196/2016)

86843 / 2016-06-15 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Jagielloński - Kraków (małopolskie)
CPV: 322533001 ()
Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy spektrometru FT-IR dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/205/2016)

85437 / 2016-06-14 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Jagielloński - Kraków (małopolskie)
CPV: 798211006 (Usługi korektorskie)
wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej podwójną korektę tekstów książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.), z różnych dziedzin nauki, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, do części wydawanych tytułów. Nr sprawy: CRZP/UJ/217/2016

81779 / 2016-06-13 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Jagielloński - Kraków (małopolskie)
CPV: 795520008 (Usługi przetwarzania tekstu)
wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej weryfikację językową anglojęzycznego tekstu książki pt.: Justiniana Prima. An Underestimated Aspect of Justinians Church Policy, autorstwa Stanisława Turleja, opatrzoną numerem ISBN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.), zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/185/2016

81725 / 2016-06-13 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Jagielloński - Kraków (małopolskie)
CPV: 795300008 (Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych)
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej prace tłumaczeniowe i redaktorskie tekstów wchodzących w skład numerów czasopisma Terminus, wydawanych w latach 2016 i 2017, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr postępowania: CRZP/UJ/204/2016)

81211 / 2016-06-10 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Jagielloński - Kraków (małopolskie)
CPV: 795710007 (Usługi wysyłkowe)
Wyłonienie wykonawcy w zakresie usługi konfekcjonowania przesyłek do 350 gram dla Działu Rekrutacji na Studia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

80893 / 2016-06-10 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Jagielloński - Kraków (małopolskie)
CPV: 302321108 (Drukarki laserowe)
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ

79329 / 2016-06-10 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Jagielloński - Kraków (małopolskie)
CPV: 795520008 (Usługi przetwarzania tekstu)
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej weryfikację językową 150 stron drobnych tekstów w języku angielskim wchodzących w skład książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.), z różnych dziedzin nauki, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/47/2016)

79241 / 2016-06-10 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Jagielloński - Kraków (małopolskie)
CPV: 302131006 (Komputery przenośne)
wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Centrum Transferu Technologii CITTRU UJ w Krakowie (31-110) pryz ul. Czapskich 4. Nr sprawy: CRZP/UJ/210/2016

79065 / 2016-06-10 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Jagielloński - Kraków (małopolskie)
CPV: 795300008 (Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych)
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt. The Autism discussion page on the core challenges of autism. A toolbox for helping children with autism feel safe, accepted, and competent, autorstwa Billa Nasona, ISBN 978-1-84905-995-4 oraz z tłumaczeniem tekstu na pierwszej i czwartej stronie okładki, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.(Nr postępowania: CRZP/UJ/44/2016)

79035 / 2016-06-10 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Jagielloński - Kraków (małopolskie)
CPV: 795300008 (Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych)
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt. Judas. The Troubling History of the Renegade Apostle, autorstwa Petera Stanforda, ISBN 978-1-444-75472-8 oraz z tłumaczeniem tekstu na obwolucie książki, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/50/2016)

78885 / 2016-06-09 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Jagielloński - Kraków (małopolskie)
CPV: 795300008 (Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych)
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt. Motivational interviewing in the treatment of psychological problems, pod redakcją Hala Arkowitza, Williama R. Millera i Stephena Rollnicka, ISBN 978-1-4625-2103-6, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/52/2016)

78881 / 2016-06-09 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Jagielloński - Kraków (małopolskie)
CPV: 795300008 (Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych)
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt. Judas. The Troubling History of the Renegade Apostle, autorstwa Petera Stanforda, ISBN 978-1-444-75472-8 oraz z tłumaczeniem tekstu na obwolucie książki, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/50/2016)

78743 / 2016-06-09 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Jagielloński - Kraków (małopolskie)
CPV: 795300008 (Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych)
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt. The Book of Yokai: Mysterious Creatures of Japanese Folklore, autorstwa Michæla Dylana Fostera, ISBN 978-0520271029, liczącej 309 stron, wraz z 19 stronami oznaczonymi numeracją rzymską, wraz z tłumaczeniem tekstu na okładce książki, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na rzecz Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/133/2016)

78627 / 2016-06-09 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Jagielloński - Kraków (małopolskie)
CPV: 795300008 (Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych)
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: The Loving Push: How Parents and Professionals Can Help Spectrum Kids Become Successful Adults, autorstwa Debry Moore Ph.D., Temple Grandin Ph.D., ISBN 978-1941765203 oraz z tłumaczeniem tekstu na okładce książki, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/190/2016)

78453 / 2016-06-09 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Jagielloński - Kraków (małopolskie)
CPV: 795300008 (Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych)
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: Open Dialogues and Anticipations - Respecting Otherness in the Present Moment, autorstwa Jaakko Seikkula, Tom Erik Arnkil, ISBN 978-952-302-021-4, liczącej 201 stron, wraz z tłumaczeniem tekstu na okładce książki, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

78201 / 2016-06-09 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Jagielloński - Kraków (małopolskie)
CPV: 795300008 (Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych)
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: In a Different Key: The Story of Autism, autorstwa Johna Donvana, Caren Zucker, ISBN 978-0307985675, liczącej 672 strony wraz z 14 stronami oznaczonymi numeracją rzymską, dwiema stronami oznaczonymi numeracją literową oraz z tłumaczeniem tekstu na okładce książki, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/202/2016)

78043 / 2016-06-09 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Jagielloński - Kraków (małopolskie)
CPV: 795300008 (Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych)
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: Ten things every child with autism wishes you knew, autorstwa Ellen Notbohm, ISBN 9781935274650, liczącej 210 stron oraz z tłumaczeniem tekstu na okładce książki, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/203/2016)

77615 / 2016-06-09 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Jagielloński - Kraków (małopolskie)
CPV: 302131006 (Komputery przenośne)
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Obserwatorium Astronomiczne UJ w Krakowie (30-244) przy ul. Orla 171.