Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi wielkopolskie

W serwisie znajdziesz 209227 przetargów w województwie wielkopolskie.

94949 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Jarocin - Jarocin (wielkopolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa drogi w Wilczyńcu (do granicy z Gminą Dobrzyca)

94817 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Września - Września (wielkopolskie)
CPV: 451112914 (Roboty w zakresie zagospodarowania terenu)
Budowa placów zabaw we Wrześni: część 1 - budowa placu zabaw w Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego; część 2 - budowa placu zabaw nad Zalewem Lipówka

94777 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Godziesze Wielkie - Godziesze Wielkie (wielkopolskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie polegająca na utwardzeniu destruktem

94667 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie remontu zaplecza szatniowo-sanitarnego pływalni AWF w Poznaniu ul. Droga Dębińska 10. (RZP-2003-09/16/ZP)

94643 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Chodów - Chodów (wielkopolskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi gminnej nr 495530 w m. Kaleń Duża, przebudowa drogi gminnej nr 495531 w m. Stanisławów, przebudowa drogi gminnej nr 495522 w m. Karolkowo

94481 / 2016-06-20 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 092111002 ()
ZZP-2380-16/2016 Dostawa olejów silnikowych, płynów technicznych oraz eksploatacyjnych do pojazdów służbowych Policji

94457 / 2016-06-20 - Podmiot prawa publicznego

Szpital Powiatowy w Jarocinie Spółka z o.o. - Jarocin (wielkopolskie)
CPV: 555200001 (Usługi dostarczania posiłków)
Sporządzanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla pacjentów w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie

94423 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Burmistrz Gminy Kostrzyn UrzÄ…d Miejski w Kostrzynie - Kostrzyn (wielkopolskie)
CPV: 712000000 (Usługi architektoniczne i podobne)
SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ UKŁADU DROGOWEGO NA TERENIE MIASTA KOSTRZYN W REJONIE ULIC GRUNWALDZKIEJ, ŚREDZKIEJ I POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

94397 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Wieleń - Wieleń (wielkopolskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa dróg i placów przy szkole podstawowej w m. Wieleń

94389 / 2016-06-20 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 091221104 ()
Montaż i dzierżawa zbiornika o pojemności 2700 litrów oraz dostawa gazu propan luzem w ilości ok. 5000 m3 sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego do siedziby Obwodu Drogowego w Orzeszkowie.

94373 / 2016-06-20 - Inny: Lasy Państwowe

Ośrodek Techniki Leśnej - Jarocin (wielkopolskie)
CPV: 167000002 (Ciągniki)
Dostawa ciągnika rolniczego przystosowanego do prac leśnych. Sprawa ZA.270.1.2.2016

94367 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Gminy Krzymów - Krzymów (wielkopolskie)
CPV: 905000002 (Usługi związane z odpadami)
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Krzymów

94305 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Kalisz - Kalisz (wielkopolskie)
CPV: 451127239 (Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw)
Budowa placów zabaw i siłowni na terenie miasta Kalisza w podziale na 4 części

94287 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 331411276 (Hemostatyki wchłanialne)
Dostawa gÄ…bki kolagenowej z antybiotykiem, kleju tkankowego, gazy i waty hemostatycznej oraz wosku kostnego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.

94187 / 2016-06-20 - Inny: Zakład Budżetowy Gminy

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - Kalisz (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont 5 lokali mieszkalnych (pustostanów) administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 5 części

94095 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont toalet na parterze i II piętrze w Hali Sportowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

93995 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Dobrzyca - Dobrzyca (wielkopolskie)
CPV: 601000009 (Usługi w zakresie transportu drogowego)
DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY DOBRZYCA I DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W PLESZEWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017