Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Gdańsk

W serwisie znajdziesz 46177 przetargów w miejscowości GdaÅ„sk.

94521 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku - Dział Zamówień Publicznych - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Obiekt nr 1 -Konserwacja bieżąca i gruntowna rzek na terenie gminy Czarna Dąbrówka i Parchowo, powiat bytowski, Obiekt nr 2 - Konserwacja bieżąca i gruntowna rzek na terenie gminy Bytów i Studzienice, powiat bytowski.

94479 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Gdański - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 429311002 (Wirówki laboratoryjne i akcesoria)
Dostawa wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem z dwoma rotorami kątowymi dla Katedry Biochemii Ogólnej i Medycznej Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

94407 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Gdański - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 507000002 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji instalacji budynkowych)
Wykonanie serwisu, konserwacji oraz utrzymania w ciągłej sprawności instalacji i urządzeń systemu wody dejonizowanej w tym usuwanie awarii w budynkach Uniwersytetu Gdańskiego: budynku Wydziału Biologii przy ul. Wita Stwosza 59 w Gdańsku oraz budynku Wydziału Chemii przy ul. Wita Stwosza 63 w Gdańsku.

93941 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Gdański - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 323220006 (Urządzenia multimedialne)
Dostawa wyposażenia multimedialnego dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

93589 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Biuro Rozwoju Gdańska - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 489000007 (Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe)
Dostawa oprogramowań Bentley Systems i zakup usługi Bentley Select do oprogramowań - zam. publ. nr 3/2016

93219 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 712221001 (Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich)
Aktualizację numerycznej mapy zasadniczej (bazy BDOT 500 i bazy GESUT) Miasta Gdańska na podstawie opracowań geodezyjno-kartograficznych na obszarze 400 ha

93213 / 2016-06-20 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 907120001 (Planowanie środowiska naturalnego)
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Projekt planu ochrony dla rezerwatu przyrody Choczewskie Cisy.

93019 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 453300009 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne)
Wykonanie zamówienia dodatkowego polegającego na wykonaniu nowych przewodów wentylacyjnych łazienek segmentu D i obniżenia posadowienia szybu windowego przy segmencie E poprzez nadmurowanie i dobetonowanie fundamentów wraz z robotami towarzyszącymi do zamówienia podstawowego na Adaptację i rozbudowę segmentu dydaktycznego E na potrzeby internatu w Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących przy ul. Subisława 22 w Gdańsku.

92987 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Politechnika Gdańska - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont instalacji zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji oraz instalacji hydrantowej w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej

92963 / 2016-06-19 - Uczelnia publiczna

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 452122259 (Roboty budowlane związane z halami sportowymi)
08/0616/RR - Zakończenie prac elewacyjnych w zakresie zabezpieczenia ocieplenia z wełny mineralnej poprzez zamontowanie warstwy osłaniającej z płyt włóknowo - cementowych wraz z zakończeniem prac elewacyjnych na ścianie południowej z technologicznym wywinięciem na ścianę zachodnią i wschodnią w narożnikach; wykonanie poziomego opierzenia attyk w ramach `Budowa Hali Gimnastycznej Leszka Blanika - Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego AWFiS w Gdańsku wraz z infrastrukturą towarzyszącą`

92749 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Województwo Pomorskie - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 480000008 (Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne)
Dostawa i wdrożenie platformy informatycznej umożliwiającej implementację procesów związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (zwanej dalej Systemem). Przy podejściu zastosowanym przez zamawiającego wymagane jest, aby system był oparty na podejściu BPM (Business Process Management) i umożliwiał rozpoczęcie pracy nad implementacją procesów poprzez narysowanie w systemie diagramów procesów, które w dalszych fazach byłyby rozbudowywane o niezbędne zdarzenia oraz formularze

92701 / 2016-06-17 - Podmiot prawa publicznego

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
zagospodarowanie wnętrz podwórzowych przy ul. Kaszubskiej 8a i 8b, ul. Sambora 6a oraz ul. Lecha 3 i 5 w Gdańsku

92631 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Województwo Pomorskie - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 301251208 (Toner do fotokopiarek)
Dostawa tonerów do kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych

92307 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 906100006 (Usługi sprzątania i zamiatania ulic)
BIEŻĄCE PRACE PORZĄDKOWO-UTRZYMANIOWE ORAZ SPRZĄTANIE NAWIERZCHNI ULIC I CHODNIKÓW W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH w podziale na części zadania

92193 / 2016-06-17 - Uczelnia publiczna

Politechnika Gdańska - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 426520001 (Ręczne narzędzia elektromechaniczne)
Sukcesywna dostawa narzędzi ręcznych bez napędu elektrycznego, narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym oraz elementów wyposażenia narzędzi ręcznych (bez względu na rodzaj napędu) dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej.

92151 / 2016-06-17 - Uczelnia publiczna

Gdański Uniwersytet Medyczny - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 391800007 (Meble laboratoryjne)
Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych, biurowych oraz krzeseł

92075 / 2016-06-17 - Inny: instytucja kultury

Muzeum Narodowe w Gdańsku - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 665154006 ()
Ubezpieczenie dzieł sztuki podczas transportu i wystawy od wszystkich ryzyk Muzeum Narodowego w Gdańsku

91939 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku - Dział Zamówień Publicznych - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 453311007 (Instalowanie centralnego ogrzewania)
Obiekt nr 1 - Wykonanie instalacji c.o. w budynku strażnicy wałowej Koźliny Obiekt nr 2 - Remont budynku strażnicy wałowej Leszkowy Obiekt nr 3 - Remont budynku stacji pomp nr 21 Orunia, 34 Sobieszewo Obiekt nr 4 - Konserwacja bieżąca rzeki Starej Motławy, zabudowa wyrwy w skarpie odwodnej prawego wału rz. Motławy

91717 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku - Dział Zamówień Publicznych - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Obiekt nr 1 - Konserwacja bieżąca rzeki Czarnej Łachy; Obiekt nr 2 - Konserwacja gruntowna rzeki Strugi Gęś; Obiekt nr 3 - Konserwacja bieżąca rzeki Bielawy, Bielawy Południowej, Rutkownicy, Kłodawy; Obiekt nr 4 - Konserwacja bieżąca rzeki Czarnej, Wiercicy, Strugi A i B, kanałów A, B, C, D