Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 453300009 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne)

W serwisie znajdziesz 3567 przetargów 453300009 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne).

93019 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 453300009 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne)
Wykonanie zamówienia dodatkowego polegającego na wykonaniu nowych przewodów wentylacyjnych łazienek segmentu D i obniżenia posadowienia szybu windowego przy segmencie E poprzez nadmurowanie i dobetonowanie fundamentów wraz z robotami towarzyszącymi do zamówienia podstawowego na Adaptację i rozbudowę segmentu dydaktycznego E na potrzeby internatu w Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących przy ul. Subisława 22 w Gdańsku.

88167 / 2016-06-15 - Inny: Państwowa Jednostka Budżetowa

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach - Zarszyn (podkarpackie)
CPV: 453300009 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne)
Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego oraz zmiana przeznaczenia sposobu użytkowania na budynek dydaktyczny.

88007 / 2016-06-15 - Podmiot prawa publicznego

SINEVIA Sp. z o.o. - Nowy Dwór Mazowiecki (mazowieckie)
CPV: 453300009 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne)
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w ramach zadania 43 106 Nowa Dęba Bojanów

87831 / 2016-06-15 - Inny: Gminna samorzÄ…dowa jednostka organizacyjna

Zespół Szkół Nr 11 im. ks. Jana Twardowskiego - Koszalin (zachodniopomorskie)
CPV: 453300009 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne)
Roboty budowlane polegające na: Zadanie 1 - Adaptacja pomieszczeń szkolnych na oddział przedszkolny w Zespole Szkół nr 11 w Koszalinie - parter budynek A2 Zadanie 2 - Remont łazienek w Zespole Szkół nr 11 w Koszalinie - piętro budynek A1

85517 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Inwestycji Miejskich - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 453300009 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne)
Wykonania zamówienia uzupełniającego w ramach zadania: Usuwanie awarii i wykonywanie drobnych remontów w zakresie robót sanitarnych zewnętrznych w placówkach oświatowych, Radach Osiedli oraz innych placówkach podległych gminie Wrocław w roku 2016.

84415 / 2016-06-14 - Inny: Zakład Budżetowy Gminy

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - Kalisz (wielkopolskie)
CPV: 453300009 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne)
Wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanie awarii w zakresie robót sanitarnych w obiektach budowlanych administrowanych przez MZBM w Kaliszu

84239 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 453300009 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne)
KAWKA Etap - ZADANIE 5M Prace budowlane. Demontaż pieców kaflowych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach, przeprowadzenie remontu pomieszczeń pod montaż węzłów cieplnych (kwartały: I, II, IV, V, VIII, IX, XIII, XIV, XVII, XVIIII, XIX, XXI) realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp. - Część D - zamówienie uzupełniające nr 2 Krzywoustego 4B

84201 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 453300009 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne)
KAWKA Etap - ZADANIE 5M Prace budowlane. Demontaż pieców kaflowych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach, przeprowadzenie remontu pomieszczeń pod montaż węzłów cieplnych (kwartały: I, II, IV, V, VIII, IX, XIII, XIV, XVII, XVIIII, XIX, XXI) realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp. - Część D - zamówienie uzupełniające nr 1 Armii Polskiej 40

83551 / 2016-06-14 - Inny: Spółdzielnia Mieszkaniowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasza Spółdzielnia" - Stronie Śląskie (dolnośląskie)
CPV: 453300009 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne)
Wykonanie wymiany instalacji wodociÄ…gowej i centralnego ogrzewania w mieszkaniach, piwnicach i klatkach schodowych w budynku mieszkalnym w Stroniu ÅšlÄ…skim ul. 40 - Lecia PRL 5

82623 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Ełk - Ełk (warmińsko-mazurskie)
CPV: 453300009 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne)
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego, montaż instalacji wod-kan wraz z armaturą sanitarną, wykonanie pomieszczeń w.c. w mieszkaniach w budynku Sikorskiego 36 w Ełku, będącego własnością Gminy Miasta Ełk

80845 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 453300009 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne)
KAWKA Etap - ZADANIE 5M Prace budowlane. Demontaż pieców kaflowych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach, przeprowadzenie remontu pomieszczeń pod montaż węzłów cieplnych (kwartały: I, II, IV, V, VIII, IX, XIII, XIV, XVII, XVIIII, XIX, XXI) realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp. - Część A - zamówienie uzupełniające nr 5 Armii Polskiej 30/2

80777 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 453300009 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne)
KAWKA Etap - ZADANIE 5M Prace budowlane. Demontaż pieców kaflowych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach, przeprowadzenie remontu pomieszczeń pod montaż węzłów cieplnych (kwartały: I, II, IV, V, VIII, IX, XIII, XIV, XVII, XVIIII, XIX, XXI) realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp. - Część A - zamówienie uzupełniające nr 4 Krzywoustego 7/1 i Krzywoustego 9/6

80375 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 453300009 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne)
KAWKA Etap - ZADANIE 5M Prace budowlane. Demontaż pieców kaflowych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach, przeprowadzenie remontu pomieszczeń pod montaż węzłów cieplnych (kwartały: I, II, IV, V, VIII, IX, XIII, XIV, XVII, XVIIII, XIX, XXI) realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp. - Część A - zamówienie uzupełniające nr 3 Łokietka 26

80295 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Zespół do Obsługi Przedszkoli - Nowa Sól (lubuskie)
CPV: 453300009 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne)
Remont instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku Publicznego Przedszkola nr 11 na Os. XXX - lecia PRL w Nowej Soli.

80243 / 2016-06-10 - Inny: Jednostka Budżetowa

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 453300009 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne)
Przełączenie do sieci kanalizacyjnej, deszczowej i sanitarnej komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dębogórskiej 36 w Szczecinie

78439 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Administracja Zasobów Komunalnych - Włocławek (kujawsko-pomorskie)
CPV: 453300009 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne)
Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym we Włocławku przy ul. Brzeskiej 17

78293 / 2016-06-09 - Inny: Gminna samorzÄ…dowa jednostka organizacyjna

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Orła Białego - Koszalin (zachodniopomorskie)
CPV: 453300009 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne)
Adaptacja pomieszczeń szkolnych na oddział przedszkolny w budynku C Szkoły Podstawowej nr 17 im. Orła Białego w Koszalinie

77345 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 453300009 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne)
KAWKA Etap - ZADANIE 5M Prace budowlane. Demontaż pieców kaflowych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach, przeprowadzenie remontu pomieszczeń pod montaż węzłów cieplnych (kwartały: I, II, IV, V, VIII, IX, XIII, XIV, XVII, XVIIII, XIX, XXI) realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp. - Część C - zamówienie uzupełniające nr 1 Łokietka 24/6

73975 / 2016-06-07 - Inny: Państwowa Instytucja Kultury

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 453300009 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne)
Zamówienie uzupełniające polegające na rozszerzeniu zakresu remontu zascenia w Starej Oranżerii przy Teatrze Królewskim pod kątem dostosowania obiektu do zakładanej funkcji (zaplecze Teatru), tj. wykonanie prac remontowo - budowlanych w łazience w skrzydle wschodnim, w tym prac instalacyjnych, remont pionów wodno - kanalizacyjnych oraz wykonanie prac remontowych instalacji CO w skrzydle wschodnim, zgodnie z projektem.

70345 / 2016-06-06 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto i Gmina Kórnik - Kórnik (wielkopolskie)
CPV: 453300009 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne)
Budowa kompleksu edukacyjnego w północnej części gminy - gimnazjum (etap II) i przedszkole wraz ze żłobkiem (etap III) wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kamionki gmina Kórnik

69341 / 2016-06-03 - Podmiot prawa publicznego

SINEVIA Sp. z o.o. - Nowy Dwór Mazowiecki (mazowieckie)
CPV: 453300009 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne)
SVA Jarosław: Wykonanie kotłowni olejowej wraz z instalacją solarną i olejową w ramach zadania 43 106 Nowa Dęba Bojanów

67819 / 2016-06-03 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 453300009 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne)
Wykonanie modernizacji systemu klimatyzacji Klinik: Ginekologii, Neonatologii oraz Rozrodczości USK w Białymstoku.

67459 / 2016-06-03 - Administracja samorzÄ…dowa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 453300009 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne)
KAWKA Etap - ZADANIE 5M Prace budowlane. Demontaż pieców kaflowych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach, przeprowadzenie remontu pomieszczeń pod montaż węzłów cieplnych (kwartały: I, II, IV, V, VIII, IX, XIII, XIV, XVII, XVIIII, XIX, XXI) realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp. - Część A - zamówienie uzupełniające nr 5 Armii Polskiej 30/2

67447 / 2016-06-03 - Administracja samorzÄ…dowa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 453300009 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne)
KAWKA Etap - ZADANIE 5M Prace budowlane. Demontaż pieców kaflowych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach, przeprowadzenie remontu pomieszczeń pod montaż węzłów cieplnych (kwartały: I, II, IV, V, VIII, IX, XIII, XIV, XVII, XVIIII, XIX, XXI) realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp. - Część A - zamówienie uzupełniające nr 4 Krzywoustego 7/1 i Krzywoustego 9/6

67437 / 2016-06-03 - Administracja samorzÄ…dowa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 453300009 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne)
KAWKA Etap - ZADANIE 5M Prace budowlane. Demontaż pieców kaflowych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach, przeprowadzenie remontu pomieszczeń pod montaż węzłów cieplnych (kwartały: I, II, IV, V, VIII, IX, XIII, XIV, XVII, XVIIII, XIX, XXI) realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp. - Część D - zamówienie uzupełniające nr 2 Krzywoustego 4B

67431 / 2016-06-03 - Administracja samorzÄ…dowa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 453300009 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne)
KAWKA Etap - ZADANIE 5M Prace budowlane. Demontaż pieców kaflowych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach, przeprowadzenie remontu pomieszczeń pod montaż węzłów cieplnych (kwartały: I, II, IV, V, VIII, IX, XIII, XIV, XVII, XVIIII, XIX, XXI) realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp. - Część D - zamówienie uzupełniające nr 1 Armii Polskiej 40