Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Częstochowa

W serwisie znajdziesz 14704 przetargów w miejscowości CzÄ™stochowa.

94369 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie - Częstochowa (śląskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont drogi powiatowej nr 1083S w m. Nowa WieÅ› w km 2+200 - 2+775, gmina DÄ…browa Zielona i remont drogi powiatowej nr 1029 S na odc. Lipie - Åšw. Anna w km 16+295 - 16+695 gmina DÄ…browa Zielona

93839 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie - Częstochowa (śląskie)
CPV: 331821000 (Defibrylatory)
DOSTAWA HOLTERA I DEFIBRYLATORA DLA AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

93751 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasto Częstochowa - Częstochowa (śląskie)
CPV: 722600005 (Usługi w zakresie oprogramowania)
Świadczenie usług serwisowych i aktualizacyjnych systemu komputerowego wdrożonego w Urzędzie Miasta Częstochowy

93585 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie - Częstochowa (śląskie)
CPV: 451113001 (Roboty rozbiórkowe)
ROZBIÓRKA BUDYNKU PO INSTYTUCIE MUZYKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. CHŁOPICKIEGO 3 - I ETAP ROZBIÓRKA BALKONÓW

92465 / 2016-06-17 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą - Częstochowa (śląskie)
CPV: 336965000 (Odczynniki laboratoryjne)
Dostawa odczynników dla potrzeb Laboratorium Analityczno-Bakteriologicznego z dzierżawą aparatów, wyposażeniem stanowiskowym, przeglądami technicznymi oraz serwisem

91827 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasto Częstochowa - Częstochowa (śląskie)
CPV: 302330001 (Urządzenia do przechowywania i odczytu danych)
Zakup, dostawa i wdrożenie urządzeń oraz oprogramowania do deduplikacji i przechowywania kopii zapasowych na potrzeby Urzędu Miasta Częstochowy.

91791 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Częstochowa (śląskie)
CPV: 158973005 (Paczki żywnościowe)
DOSTAWY PACZEK Z ARTYKUŁAMI SPOŻYWCZYMI CZĘŚĆ 3: Przygotowanie i dostawa paczek wakacyjnych z artykułami spożywczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

91657 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasto Częstochowa - Częstochowa (śląskie)
CPV: 452200005 (Roboty inżynieryjne i budowlane)
Realizacja następujących zadań: Część 1 - Likwidacja barier architektonicznych dla Szkoły Podstawowej nr 53 i Gimnazjum nr 18 przy ul. Orkana 95/109 w Częstochowie; Część 2 - Likwidacja barier architektonicznych dla Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Kukuczki 30 w Częstochowie; Część 3 - Likwidacja barier architektonicznych dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 45 przy ul. Czecha 15 w Częstochowie

91561 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Częstochowski - Częstochowa (śląskie)
CPV: 713540004 (Usługi sporządzania map)
Regulacja stanu prawnego na rzecz Skarbu Państwa działek zajętych pod drogi w oparciu o Kodeks Napoleona - 4 części

91545 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Częstochowa (śląskie)
CPV: 724000004 (Usługi internetowe)
Świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą fabrycznie nowych modemów dla 130 użytkowników w ramach realizacji projektu pn. Zł@pmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa.

91385 / 2016-06-17 - Uczelnia publiczna

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie - Częstochowa (śląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

91367 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasto Częstochowa - Częstochowa (śląskie)
CPV: 451100001 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne)
Przebudowa tarasu oraz budowa muru oporowego na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ul. Szymanowskiego 9 w Częstochowie

91321 / 2016-06-17 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony - Częstochowa (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie robót budowlanych pn. Remonty Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie w zakresie remontu Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego..

90401 / 2016-06-16 - Inny: samodzielna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej - Częstochowa (śląskie)
CPV: 091341008 ()
Zakup paliw płynnych dla środków transportu i sprzętu silnikowego Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie rozliczany za pomocą kart bezgotówkowego tankowania

89963 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasto Częstochowa - Częstochowa (śląskie)
CPV: 451127208 (Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych)
Realizacja zadania p.n.: Budowa placu zabaw (między blokami Schulza 3 a Sempołowskiej 6 oraz u zbiegu ulic Łukasińskiego i Rapackiego)

89757 / 2016-06-16 - Uczelnia publiczna

Politechnika Częstochowska - Częstochowa (śląskie)
CPV: 429900002 (Różne maszyny specjalnego zastosowania)
Dostawa instalacji do brykietowania biomasy w ramach projektu pt. Potencjał paszowy, energetyczny i ekonomiczny upraw ślazowca pensylwańskiego na glebach lekkich, odłogowanych i rekultywowanych

89649 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie - Częstochowa (śląskie)
CPV: 452211003 (Roboty budowlane w zakresie budowy mostów)
Przebudowa mostu w miejscowości Skrzydlów przez rzekę Wartę w km 8+150 w ciągu drogi powiatowej nr 1024S

87459 / 2016-06-15 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony - Częstochowa (śląskie)
CPV: 601300008 (Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób)
Świadczenie usługi w zakresie odbioru i transportu zwłok osób zmarłych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie

87333 / 2016-06-15 - Uczelnia publiczna

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie - Częstochowa (śląskie)
CPV: 385000000 (Aparatura kontrolna i badawcza)
DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH DLA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZEGO AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

87275 / 2016-06-15 - Uczelnia publiczna

Politechnika Częstochowska - Częstochowa (śląskie)
CPV: 093000002 ()
Dostawa energii cieplnej CO do budynku przy ul. Wały Dwernickiego 123 Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

87251 / 2016-06-15 - Uczelnia publiczna

Politechnika Częstochowska - Częstochowa (śląskie)
CPV: 391800007 (Meble laboratoryjne)
Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej

86775 / 2016-06-15 - Uczelnia publiczna

Politechnika Częstochowska - Częstochowa (śląskie)
CPV: 798230009 (Usługi drukowania i dostawy)
Dzienniki studenta w twardej oprawie format A4 (studia stacjonarne 19 szt., studia niestacjonarne 10 szt.) dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

86089 / 2016-06-15 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny - Częstochowa (śląskie)
CPV: 336316008 (Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne)
Dostawa środków do dezynfekcji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

86069 / 2016-06-15 - Uczelnia publiczna

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie - Częstochowa (śląskie)
CPV: 798220002 (Usługi składu)
PRZYGOTOWANIE DO DRUKU PUBLIKACJI DLA AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE