Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 713540004 (Usługi sporządzania map)

W serwisie znajdziesz 4243 przetargów 713540004 (Usługi sporządzania map).

95025 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Wolbrom reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom - Wolbrom (małopolskie)
CPV: 713540004 (Usługi sporządzania map)
Wykonanie wstępnego projektu podziału i projektu podziału nieruchomości położonej w Wolbromiu

94211 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Tczewski - Tczew (pomorskie)
CPV: 713540004 (Usługi sporządzania map)
ZAŁOŻENIE BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH ORAZ UTWORZENIE INICJALNEJ BAZY DANYCH GEODEZYJNEJ EWIDENCJI SIECI UZBROJENIA TERENU - drugie postępowanie

91561 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Częstochowski - Częstochowa (śląskie)
CPV: 713540004 (Usługi sporządzania map)
Regulacja stanu prawnego na rzecz Skarbu Państwa działek zajętych pod drogi w oparciu o Kodeks Napoleona - 4 części

88187 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Miasta Radlin - Radlin (śląskie)
CPV: 713540004 (Usługi sporządzania map)
Zamówienie uzupełniające do zadania pn. Sporządzenie map do celów projektowych II

87711 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Wolbrom reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom - Wolbrom (małopolskie)
CPV: 713540004 (Usługi sporządzania map)
Wykonanie wstępnego projektu podziału i projektu podziału nieruchomości położonej w Wolbromiu

86611 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Kluczborski - Kluczbork (opolskie)
CPV: 713540004 (Usługi sporządzania map)
Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1 : 5000 (BDOT 500), mapy zasadniczej dla terenów zabudowanych, zainwestowanych, przeznaczonych pod zabudowę w granicach części obszaru gminy Kluczbork

86281 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 713540004 (Usługi sporządzania map)
OPRACOWANIE 31 ARKUSZY MAPY TOPOGRAFICZNEJ W SKALI 1:10 000 NA PODSTAWIE BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH (BDOT10K) DLA WYBRANYCH OBSZARÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO.

85561 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 713540004 (Usługi sporządzania map)
Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), w systemie Geoinfo 7 (kodowanie 14.3 NMWK1).

84025 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Pruszkowski - Pruszków (mazowieckie)
CPV: 713540004 (Usługi sporządzania map)
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków miasta Piastowa, gminy Nadarzyn i gminy Michałowice w zakresie budynków i użytków gruntowych, na podstawie dokumentacji geodezyjnej znajdującej się w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym

82161 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Radomia - Radom (mazowieckie)
CPV: 713540004 (Usługi sporządzania map)
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania podziału działki położonej w Radomiu przy ul. Gościnnej.

80739 / 2016-06-10 - Inny: samorządowa jednostka budżetowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Lublin (lubelskie)
CPV: 713540004 (Usługi sporządzania map)
Wykonanie map akustycznych obszarów położonych w otoczeniu dróg wojewódzkich województwa lubelskiego

79885 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu - Nowy Targ (małopolskie)
CPV: 713540004 (Usługi sporządzania map)
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego odcinków dróg powiatowych (1641K, 1646K, 1664K).

77551 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Kamieński - Kamień Pomorski (zachodniopomorskie)
CPV: 713540004 (Usługi sporządzania map)
Założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) dla miasta Golczewo

77213 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Grodzisk Mazowiecki - Grodzisk Mazowiecki (mazowieckie)
CPV: 713540004 (Usługi sporządzania map)
Wykonanie map prawnych nieruchomości położonych na terenie miasta Grodzisk Mazowiecki ZP.271.47.2016

75599 / 2016-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Kluczborski - Kluczbork (opolskie)
CPV: 713540004 (Usługi sporządzania map)
Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1 : 5000 (BDOT 500), mapy zasadniczej dla terenów zabudowanych, zainwestowanych, przeznaczonych pod zabudowę w granicach miasta Wołczyn i części obszaru gminy Kluczbork

73499 / 2016-06-07 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Powiat Siedlecki - Siedlce (mazowieckie)
CPV: 713540004 (Usługi sporządzania map)
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków polegająca na utworzeniu mapy ewidencyjnej w postaci numerycznej dla obrębów Borki-Kosy, Borki-Wyrki, Dziewule, Grodzisk, Januszówka, Jasionka, Łęcznowola, Ługi Wielkie, Ługi-Rętki, Rówce, Smolanka gminy Zbuczyn.

72231 / 2016-06-07 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Rybnik - Rybnik (śląskie)
CPV: 713540004 (Usługi sporządzania map)
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Zamysłów

71579 / 2016-06-06 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Radomia - Radom (mazowieckie)
CPV: 713540004 (Usługi sporządzania map)
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wykazu synchronizacyjnego, rozliczającego KW Nr RA1R/00002412/9.

71307 / 2016-06-06 - Administracja samorzÄ…dowa

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 713540004 (Usługi sporządzania map)
Wykonanie pomiarów hałasu oraz opracowanie map akustycznych dla dróg wojewódzkich Województwa Wielkopolskiego, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie

71021 / 2016-06-06 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Radomia - Radom (mazowieckie)
CPV: 713540004 (Usługi sporządzania map)
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wykazu porównawczego, określającego podstawy nabycia na rzecz Skarbu Państwa - oraz jakim obecnie działkom odpowiadają parcele nabyte decyzją wywłaszczeniową Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach

69037 / 2016-06-03 - Administracja samorzÄ…dowa

Województwo Mazowieckie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 713540004 (Usługi sporządzania map)
Usługa opracowania 27 cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla części obszaru województwa mazowieckiego wraz z aktualizacją danych BDOT10k

63405 / 2016-06-01 - Administracja samorzÄ…dowa

Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 713540004 (Usługi sporządzania map)
Opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1 : 10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa warmińsko-mazurskiego wraz z aktualizacją zbiorów danych BDOT10k

62791 / 2016-06-01 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Tczewski - Tczew (pomorskie)
CPV: 713540004 (Usługi sporządzania map)
ZAŁOŻENIE BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH ORAZ UTWORZENIE INICJALNEJ BAZY DANYCH GEODEZYJNEJ EWIDENCJI SIECI UZBROJENIA TERENU