Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

W serwisie znajdziesz 4013 przetargów Uniwersytet Marii Curie-SkÅ‚odowskiej.

94927 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublin (lubelskie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
Wykonanie robót malarskich i remontowych w Domach Studenckich UMCS w Lublinie

91841 / 2016-06-17 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublin (lubelskie)
CPV: 386521001 (Projektory)
Dostawa sprzętu audiowizualnego i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (oznaczenie sprawy: PN/09-2016/DOP-a)

91397 / 2016-06-17 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublin (lubelskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
_Remont Å‚azienek w pokojach w Domu Studenta Babilon_ (oznaczenie sprawy: PN/23-2016/DOP-p)

90235 / 2016-06-16 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublin (lubelskie)
CPV: 635000004 (Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej)
Usługa zorganizowania zagranicznego wyjazdu dla 18 uczestników w ramach projektu Geo4work - Rozwój kompetencji zawodowych studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS i wzmocnienie ich konkurencyjności na nowoczesnym rynku pracy (oznaczenie sprawy: PN/03-2016/G4W).

89977 / 2016-06-16 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublin (lubelskie)
CPV: 201100004 ()
Na dostawę książek Wydawnictwa UMCS (drukowanych techniką offsetową) (oznaczenie sprawy: PN/39-2016/DOP-p)

88813 / 2016-06-16 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublin (lubelskie)
CPV: 726110006 (Usługi w zakresie wsparcia technicznego)
Usługa wsparcia technicznego dla sprzętu serwerowego i sieciowego firmy Hewlett-Packard (oznaczenie sprawy: PN/37-2016/DOP-p)

86787 / 2016-06-15 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublin (lubelskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Przebudowa sanitariatów w budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie (oznaczenie sprawy: PN/31-2016/DOP-p).

86079 / 2016-06-15 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublin (lubelskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, ekspertyzy przeciwpożarowej w zakresie drogi pożarowej do budynku Domu Studenckiego IKAR wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (oznaczenie sprawy: PN/40-2016/DOP-p)

79847 / 2016-06-10 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublin (lubelskie)
CPV: 385000000 (Aparatura kontrolna i badawcza)
Dostawa wraz z montażem wyposażenia stacji meteorologicznej UMCS (oznaczenie sprawy: PN/08-2016/DOP-a)

73937 / 2016-06-07 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublin (lubelskie)
CPV: 805300008 (Usługi szkolenia zawodowego)
Pełnienie funkcji mentora-opiekuna grupy uczestników projektu podczas wizyt studyjnych oraz praktycznych zajęć zawodowych, udział w warsztacie branżowo-społecznym (oznaczenie sprawy: PN/02-2016/G4W)

72777 / 2016-06-07 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublin (lubelskie)
CPV: 391000003 (Meble)
Dostawa wraz z montażem mebli do jednostek UMCS w Lublinie (oznaczenie sprawy: PN/17-2016/DOP-p)

71037 / 2016-06-06 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublin (lubelskie)
CPV: 635000004 (Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej)
Usługa organizacji turnusów wypoczynkowych dla emerytów i rencistów byłych pracowników UMCS

70171 / 2016-06-06 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublin (lubelskie)
CPV: 505314000 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji dźwigów)
Konserwacja i naprawa dźwigów w obiektach UMCS (oznaczenie sprawy: PN/26-2016/DOP-p)

66873 / 2016-06-02 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublin (lubelskie)
CPV: 726110006 (Usługi w zakresie wsparcia technicznego)
Usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania oraz sprzętu serwerowego (oznaczenie sprawy: PN/29-2016/DOP-p)

61027 / 2016-05-31 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublin (lubelskie)
CPV: 909112008 (Usługi sprzątania budynków)
Usługa kompleksowego sprzątania w budynkach Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

60631 / 2016-05-31 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublin (lubelskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont pokoi 1111-1118 na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie (oznaczenie sprawy: PN/36-2016/DOP-p)

59987 / 2016-05-30 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublin (lubelskie)
CPV: 642120005 (Usługi telefonii komórkowej)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostawą aparatów telefonicznych, dostawą urządzeń pakietowej transmisji danych (modemy USB) oraz kart SIM dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (oznaczenie sprawy: WR/05-2016/DOP-p).

135526 / 2016-05-25 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublin (lubelskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu całodziennego wyżywienia dla uczestników Lata Polonijnego 2016 UMCS w Lublinie, (oznaczenie sprawy: PN/32-2016/DOP-p)

128196 / 2016-05-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublin (lubelskie)
CPV: 635110004 (Organizacja wycieczek)
Usługa zorganizowania wycieczki autokarowej dla pracowników UMCS

56127 / 2016-05-19 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublin (lubelskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie remontu pomieszczeń w Domu Studenckim IKAR UMCS w Lublinie (oznaczenie sprawy: PN/21-2016/DOP-p)

124114 / 2016-05-17 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublin (lubelskie)
CPV: 397000009 (Sprzęt gospodarstwa domowego)
Dostawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego dla UMCS w Lublinie (oznaczenie sprawy: LE/2-2016/DOP-z)

53933 / 2016-05-16 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublin (lubelskie)
CPV: 487610000 (Pakiety oprogramowania antywirusowego)
Sukcesywna dostawa licencji oprogramowania antywirusowego dla stacji roboczych i serwerów (oznaczenie sprawy: PN/07-2016/DOP-a)

121728 / 2016-05-13 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublin (lubelskie)
CPV: 800000004 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)
Realizacja certyfikowanych szkoleń i zajęć warsztatowych podnoszących kompetencje zawodowe w ramach projektu Geo4work - Rozwój kompetencji zawodowych studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS i wzmocnienie ich konkurencyjności na nowoczesnym rynku pracy