Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)

W serwisie znajdziesz 6759 przetargów 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków).

95043 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Województwo Łódzkie - Łódź (łódzkie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli w 2016 roku

92937 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Zespół Szkół Specjalnych - Grajewo (podlaskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Świadczenie usług cateringowych dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie.

90305 / 2016-06-16 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w jednostkach terenowych Policji woj. Zachodniopomorskiego oraz w Policyjnej Izbie Dziecka (PID) Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oddział w Koszalinie

90037 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zabrze (śląskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Realizacja posiłków dla podopiecznych MOPR w Zabrzu w lokalach gastronomicznych na terenie miasta Zabrze - Centrum

89845 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Ustrzyki Dolne (podkarpackie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Przygotowanie i wydawanie gorącego posiłku (dwudaniowy obiad) klientom Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty) w okresie 1.07. - 31.12.2016 r.

87975 / 2016-06-15 - Inny: Państwowa Instytucja Kultury

Narodowe Centrum Kultury - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
świadczenie usług cateringowych wraz z niezbedną infrastrukturą na terenie Warszawy w ramach posiedzeń zespołów organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury w roku 2016

87627 / 2016-06-15 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji w Gryficach

87585 / 2016-06-15 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji w Myśliborzu

87531 / 2016-06-15 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji w Sławnie

87495 / 2016-06-15 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji w Wałczu

87429 / 2016-06-15 - Podmiot prawa publicznego

Wojskowy Instytut Medyczny - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Zorganizowanie cateringu dla uczestników kursów specjalizacyjnych - sprawa nr P/145/2016/SMat/WIM - 71/ZP/16

84431 / 2016-06-14 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Gdański - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Świadczenie usług gastronomicznych na potrzeby Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego Uniwersytetu Gdańskiego w Leźnie

74283 / 2016-06-07 - Inny: Państwowa osoba prawna

UrzÄ…d Dozoru Technicznego - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Świadczenie usług cateringowych podczas szkoleń i spotkań organizowanych dla klientów i pracowników Urzędu Dozoru Technicznego - znak sprawy ZP-AL-17/16

74219 / 2016-06-07 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Jagielloński - Kraków (małopolskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Usługi gastronomiczne świadczone na potrzeby uczestników letnich kursów Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ oraz Obozu dla Młodzieży, w dniach 1-22 lipca 2016 r. oraz 2-16 sierpnia 2016 r

73303 / 2016-06-07 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Białystok - Białystok (podlaskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Świadczenie usług cateringowych podczas czterech spotkań Prezydenta Miasta Białegostoku ze środowiskiem kombatantów i służb mundurowych

69659 / 2016-06-03 - Uczelnia publiczna

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
07/0516/UR - Usługa restauracyjna - zapewnienie wyżywienia dla studentów i kadry dydaktycznej na programowym obozie letnim w Ośrodku Sportowo-Szkoleniowym w Raduniu,w roku akademickim 2015/2016

66583 / 2016-06-02 - Uczelnia publiczna

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
organizacja imprezy plenerowej dla uczestników Międzynarodowej konferencji Tracespec-organizowanej przez Politechnikę Gdańską Wydział Chemiczny

65991 / 2016-06-02 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Ustrzyki Dolne (podkarpackie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Przygotowaniu i wydawaniu gorącego posiłku (dwudaniowy obiad) klientom Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty) w okresie od 1.07. - 31.12.2016 r.

65363 / 2016-06-02 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Biuro Funduszy Europejskich - Bielsko-Biała (śląskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych), obejmujących przygotowanie, dostarczenie oraz podanie posiłków podczas szkoleń, spotkań, konferencji na potrzeby Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

64019 / 2016-06-01 - Administracja samorzÄ…dowa

Województwo Łódzkie - Łódź (łódzkie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby Festiwalu Myślenia Projektowego organizowanego przez Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

61687 / 2016-05-31 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Usługi restauracyjne dla nie więcej niż 35 osób w lokalach gastronomicznych we Wrocławiu, podczas spotkania partnerów w ramach projektu Boost Inno Boosting Social Innovation współfinansowanego z Programu URBACT III z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w dniach 6-8 lipca 2016r

60813 / 2016-05-31 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów - Łódź (łódzkie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Obsługa wydarzeń okolicznościowych/jubileuszy oraz posiedzeń Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM-CSW w Łodzi w formie cateringu.

137160 / 2016-05-30 - Podmiot prawa publicznego

Wojskowy Instytut Medyczny - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Zorganizowanie cateringu dla uczestników kursów specjalizacyjnych - sprawa nr P/145/2016/SMat/WIM - 71/ZP/16

60061 / 2016-05-30 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zabrze (śląskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Realizacja posiłków dla podopiecznych MOPR w Zabrzu w lokalach gastronomicznych na terenie miasta Zabrze