Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

87627 / 2016-06-15 - Administracja rządowa terenowa / Komenda Wojewódzka Policji (Szczecin)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie z dnia pod pozycją . Zobacz ogłoszenie / - .

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 87627

Data publikacji: 2016-06-15

Nazwa: Komenda Wojewódzka Policji

Ulica: ul. Małopolska 47

Numer domu: 47

Miejscowość: Szczecin

Kod pocztowy: 70-515

Województwo / kraj: zachodniopomorskie

Numer telefonu: (091) 8211479, 8211478

Numer faxu: (091) 8211477 8215406

Adres strony internetowej: www.szczecin.kwp.gov.pl

Regon: 81090304000000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Nie

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji w Gryficach

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji w Gryficach

Kody CPV:
553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)

Kod trybu postepowania: WR

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy:
Renata Bartoszewicz Bar Wal-LUX, 72-300 Gryfice ul.Niepodległości 39E

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Niepodległości 39E

Miejscowość: Gryfice

Kod pocztowy: 72-300

ID województwa: 15

Województwo / kraj: zachodniopomorskie

Data udzielenie zamówienia: 01/06/2016

Liczba ofert: 1

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 6675,00

Cena wybranej oferty: 7209,00

Cena minimalna: 7209,00

Cena maksymalna: 7209,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

zal_pprawna_hid: h;

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art.: art. 67 ust. 1 pkt 4

Uzasadnienia wyboru trybu:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji w Gryficach. Zamówienie udzielono w trybie zamówienia z wolnej ręki, w oparciu o art.67 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, ponieważ w dwóch kolejnych zamówieniach udzielonych w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono żadnej oferty. Zamówienie udzielono dla Renaty Bartoszewicz prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Bar Wal-LUX z siedzibą w Gryficach ul.Niepodległości 39 E.

Podobne przetargi

286296 / 2009-08-20 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia osób zatrzymanych w KMP w Koszalinie, KPP w Gryficach, KPP w Gryfinie, KPP w Chojnie, KPP w Łobzie

34510 / 2015-02-16 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w jednostkach terenowych Policji woj. zachodniopomorskiego oraz w Policyjnej Izbie Dziecka (PID) Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

167226 / 2015-07-06 - Inny: organizacja pozarządowa

Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury "INSPIRACJA" - Złocieniec (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Usługa cateringowa dla 700 osób, uczestników Europejskiego Festiwalu Ludzi, który odbędzie się w Złocieńcu w dniach 18-25.07.2015

176263 / 2009-10-12 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Usługa hotelarsko-restauracyjna dotycząca szkolenia Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach EFS PO KL

105480 / 2014-03-28 - Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
OBSŁUGA GASTRONOMICZNA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W SZCZECINIE CENTRUM SZKOLENIA

52646 / 2012-02-22 - Podmiot prawa publicznego

Uzdrowisko Kołobrzeg Spółka Akcyjna - Kołobrzeg (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Świadczenie usług całodobowego żywienia kuracjuszy przebywających w Szpitalu Uzdrowiskowym MUSZELKA

89240 / 2014-03-17 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji w Policach

519816 / 2012-12-19 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji w Gryfinie

87585 / 2016-06-15 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji w Myśliborzu

96745 / 2011-03-25 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Usługa restauracyjna w celu zorganizowania spotkań dla pracowników Wojeódzkich Urzędów Pracy w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

509138 / 2012-12-13 - Administracja samorządowa

Ośrodek Pomocy Społecznej - Dębno (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Przygotowanie i wydanie gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie.

50438 / 2015-03-09 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w jednostkach terenowych Policji woj. zachodniopomorskiego oraz w Policyjnej Izbie Dziecka (PID) Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.