Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

87585 / 2016-06-15 - Administracja rządowa terenowa / Komenda Wojewódzka Policji (Szczecin)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie z dnia pod pozycją . Zobacz ogłoszenie / - .

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 87585

Data publikacji: 2016-06-15

Nazwa: Komenda Wojewódzka Policji

Ulica: ul. Małopolska 47

Numer domu: 47

Miejscowość: Szczecin

Kod pocztowy: 70-515

Województwo / kraj: zachodniopomorskie

Numer telefonu: (091) 8211479, 8211478

Numer faxu: (091) 8211477 8215406

Adres strony internetowej: www.szczecin.kwp.gov.pl

Regon: 81090304000000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Nie

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji w Myśliborzu

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji w Myśliborzu

Kody CPV:
553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)

Kod trybu postepowania: WR

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: Beata Chmielewska Bar Smakosz ,

Adres pocztowy wykonawcy: ul. M.Buczka 27a

Miejscowość: Myślibórz

Kod pocztowy: 74-300

ID województwa: 15

Województwo / kraj: zachodniopomorskie

Data udzielenie zamówienia: 30/05/2016

Liczba ofert: 1

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 6675,00

Cena wybranej oferty: 7209,00

Cena minimalna: 7209,00

Cena maksymalna: 7209,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

zal_pprawna_hid: h;

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art.: art. 67 ust. 1 pkt 4

Uzasadnienia wyboru trybu:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji w Myśliborzu. Zamówienie udzielono w trybie zamówienia z wolnej ręki, w oparciu o art.67 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, ponieważ w dwóch kolejnych zamówieniach udzielonych w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono żadnej oferty. Zamówienie udzielono dla Beaty Chmielewskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Bar Smakosz z siedzibą w Myśliborzu ul. M.Buczka 27a.

Podobne przetargi

349830 / 2012-09-17 - Podmiot prawa publicznego

Uzdrowisko Kołobrzeg Spółka Akcyjna - Kołobrzeg (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Świadczenie usługi żywienia całodobowego na zasadach cateringu dla osób przebywających w Dziecięcym Szpitalu Uzdrowiskowym SŁONECZKO w Kołobrzegu na okres 3 la

329524 / 2015-12-03 - Podmiot prawa publicznego

Uzdrowisko Kołobrzeg Spółka Akcyjna - Kołobrzeg (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Świadczenie usługi żywienia całodobowego osób przebywających w Dziecięcym Szpitalu Uzdrowiskowym SŁONECZKO w Kołobrzegu na okres 3 lat

217847 / 2013-10-18 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Usługi restauracyjne świadczone w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz w Filii WUP w Koszalinie

182139 / 2010-07-09 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków połączone z wynajęciem sali wykładowej na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie - II

378586 / 2013-09-18 - Administracja samorządowa

Powiat Świdwiński - Świdwin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Zorganizowanie pobytu uczestników szkolenia dla Zespołu Użytkowników oraz Seminarium dla Policji w ramach projektu Razem Przeciw Razom

89240 / 2014-03-17 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji w Policach

62971 / 2015-05-04 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji w Wałczu

136756 / 2013-04-08 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych i Policyjnej Izbie Dziecka w Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie.

12522 / 2013-01-09 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Całodzienne wyżywienie osób umieszczonych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim

136710 / 2013-04-08 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji w Policach

499016 / 2013-12-04 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w jednostkach terenowych Policji woj. zachodniopomorskiego

103469 / 2014-05-14 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych w Komisariacie Policji w Dębnie

232178 / 2015-09-07 - Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Obsługa gastronomiczna uczestników szkoleń organizowanych przez Centrum Szkolenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie oraz Wydział Spraw Pracowniczych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie