Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi podkarpackie

W serwisie znajdziesz 151822 przetargów w województwie podkarpackie.

94901 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miejska Jarosław - Jarosław (podkarpackie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2016 roku obejmujące odnowę oznakowania poziomego

94683 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 452331419 (Roboty w zakresie konserwacji dróg)
Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżek rowerowych wykonanych z mieszanek mineralno - asfaltowych oraz regulacja włazów studni i krat miejskich kanalizacji deszczowej części wschodniej miasta Rzeszowa

94679 / 2016-06-20 - Podmiot prawa publicznego

Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. - Stalowa Wola (podkarpackie)
CPV: 792110006 (Usługi księgowe)
Świadczenie obsługi księgowej i doradztwa podatkowego - jako usług podstawowych w ramach projektu Platforma Startowa - TechnoparkBiznesHub realizowanego przez Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. w Stalowej Woli

94593 / 2016-06-20 - Inny: Instytucja kultury

Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli - Stalowa Wola (podkarpackie)
CPV: 797100004 (Usługi ochroniarskie)
Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia w budynku Biblioteki Międzyuczelnianej

94567 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Dolne (podkarpackie)
CPV: 452332520 (Roboty w zakresie nawierzchni ulic)
Przebudowa drogi przy ulicy Gombrowicza - koło basenu Delfin w Ustrzykach Dolnych km 0+255 - 0+393 tj. do ul. Łukasiewicza k Prochatki

94541 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 713000001 (Usługi inżynieryjne)
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowÄ™ kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Szpitalnej w Rzeszowie.

94513 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miejska Mielec - Mielec (podkarpackie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
przebudowa, remont, termomodernizacja oraz budowa wentylacji mechanicznej budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 9 w Mielcu

94477 / 2016-06-20 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 314000000 (Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne)
Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych akumulatorów 12V, w pełni przystosowanych do niezwłocznego montażu do pojazdów służbowych KWP w Rzeszowie, nr postępowania: ZP/16/2016

94469 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Radymno - Radymno (podkarpackie)
CPV: 453311007 (Instalowanie centralnego ogrzewania)
Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z dociepleniem stropu ostatniej kondygnacji w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Mickiewicza w Radymnie

94375 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Rzeszowski - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 302000001 (Urządzenia komputerowe)
Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego różnego sprzętu komputerowego oraz multimedialnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego

94331 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Wykonanie specyfikacji technicznych dla rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych dla miasta Rzeszowa realizowane w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie. Zadanie jest planowane do współfinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej

94317 / 2016-06-20 - Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle - Jasło (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń, schodów zewnętrznych, pokrycia dachowego oraz izolacji fundamentów w budynku Inspektoratu ZUS w Sanoku przy ul. Konarskiego 20

94105 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Remont pomieszczeń biurowych w budynku L-27 Nr.: 306 - 307 - 309 - 310 - 311- 312- 313 - 404 - 410 dla Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz.

94029 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Specjalistyczny - Jasło (podkarpackie)
CPV: 155100003 ()
dostawa produktów mleczarskich dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

93975 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Żurawica - Żurawica (podkarpackie)
CPV: 452313008 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)
Przebudowa drogi gminnej ul. Szańcowa działka nr 1292/4 i Orzechowce - Barszczałówka Nr 116565R działka nr 854 i 886 w km 0+000-1+780

93811 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Mielecki - Mielec (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Dostosowanie do użytku dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Przychodni Zdrowia nr 2 przy ul. M.C. Skłodowskiej w Mielcu.