Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 452332520 (Roboty w zakresie nawierzchni ulic)

W serwisie znajdziesz 5231 przetargów 452332520 (Roboty w zakresie nawierzchni ulic).

94567 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Dolne (podkarpackie)
CPV: 452332520 (Roboty w zakresie nawierzchni ulic)
Przebudowa drogi przy ulicy Gombrowicza - koło basenu Delfin w Ustrzykach Dolnych km 0+255 - 0+393 tj. do ul. Łukasiewicza k Prochatki

93095 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Siemianowice Śląskie - Siemianowice Śląskie (śląskie)
CPV: 452332520 (Roboty w zakresie nawierzchni ulic)
Przebudowa nawierzchni na wybranych odcinkach dróg powiatowych - zamówienie uzupełniające (1)

92731 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Michałowice - Michałowice (mazowieckie)
CPV: 452332520 (Roboty w zakresie nawierzchni ulic)
Wykonanie powierzchniowego utrwalenia istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową i grysami - zamówienie uzupełniające nr sprawy: ZP.271.2.41.2016

90989 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452332520 (Roboty w zakresie nawierzchni ulic)
Remont nawierzchni zatoki autobusowej w Al. Solidarności w Poznaniu - przystanek Osiedle Powstańców Warszawy w kierunku Księcia Mieszka

89183 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Rogowo - Rogowo (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452332520 (Roboty w zakresie nawierzchni ulic)
Przebudowa drogi gminnej nr 130547C w ciągu ulicy Kościuszki w m. Rogowo długości 0,505 km i łącznika długości 0,063 km

85267 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Lidzbark - Lidzbark (warmińsko-mazurskie)
CPV: 452332520 (Roboty w zakresie nawierzchni ulic)
1. Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 54 i nr 104 w miejscowości Chełsty. Przebudowa drogi w m. Chełsty. 2. Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 81 i nr 85 w miejscowości Cibórz. Przebudowa dróg w m. Cibórz

83961 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452332520 (Roboty w zakresie nawierzchni ulic)
Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Piątkowskiej w Poznaniu, udzielonego umową z dnia 04 marca 2016 roku nr DZ.TBU.3413.05.2016

83673 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Mikołów - Mikołów (śląskie)
CPV: 452332520 (Roboty w zakresie nawierzchni ulic)
Zaprojektowanie i wybudowanie łącznika drogowego z chodnikiem i oświetleniem pomiędzy parkingiem za pawilonem handlowym a placem przy Domu Przedpogrzebowym w Mikołowie Bujakowie przy ul. ks. Górka

83651 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Pyskowice - Pyskowice (śląskie)
CPV: 452332520 (Roboty w zakresie nawierzchni ulic)
1. Modernizacja ul. Różanej od nr 2 do skrzyżowania z ul. Krokusów 2. Budowa miejsc parkingowych przy Pl. Piłsudskiego 4 (skrzyżowanie z ul. Strzelców Bytomskich 12) 3. Modernizacja ulicy dojazdowej na podwórko przy ul. Szopena 3 4. Modernizacja skrzyżowania ul. Wiejskiej z ul. Wiejska Boczna

83401 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasto Gniezno - Gniezno (wielkopolskie)
CPV: 452332520 (Roboty w zakresie nawierzchni ulic)
Przebudowa chodnika na ul. Liliowej w Gnieźnie, strona prawa od ul. Bratkowej do ul. Storczykowej

81793 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Józefów - Józefów (mazowieckie)
CPV: 452332520 (Roboty w zakresie nawierzchni ulic)
WYKONANIE PRZEBUDOWY PASA DROGOWEGO POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE CHODNIKA W UL. 11 LISTOPADA (ODCINEK ASNYKA - REJTANA) ORAZ JEZDNI W UL. 11 LISTOPADA ( ODCINEK SADOWA-SIKORSKIEGO) w Józefowie

76261 / 2016-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452332520 (Roboty w zakresie nawierzchni ulic)
Roboty uzupełniające do Umowy Nr 11/UD/2016 na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Miasta Bydgoszczy w 2016 r.- zadanie nr 2 - część południowa - Nr sprawy 032/2016.

76203 / 2016-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452332520 (Roboty w zakresie nawierzchni ulic)
Roboty uzupełniające do Umowy Nr 10/UD/2016 na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Miasta Bydgoszczy w 2016 r. - zadanie nr 1 - część północna- Nr sprawy 029/2016.

70371 / 2016-06-06 - Administracja samorzÄ…dowa

Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana III Sobieskiego - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452332520 (Roboty w zakresie nawierzchni ulic)
Budowa drogi przeciwpożarowej - zadanie nr 1 oraz zagospodarowanie terenu i placu zabaw wraz z wykonaniem wiaty na kontenery służące do gromadzenia odpadów stałych - zadanie nr 2 na terenie Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana III Sobieskiego na osiedlu Jana III Sobieskiego 105 w Poznaniu w ramach zadania adaptacja części szkoły podstawowej na przedszkole

70221 / 2016-06-06 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452332520 (Roboty w zakresie nawierzchni ulic)
Przebudowa ul. Sandomierskiej w Bydgoszczy - przebudowa miejsc postojowych na odcinku od ul. Baczyńskiego do obiektu handlowego

66141 / 2016-06-02 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Michałowice - Michałowice (mazowieckie)
CPV: 452332520 (Roboty w zakresie nawierzchni ulic)
Wykonanie powierzchniowego utrwalenia istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową i grysami - zamówienie uzupełniające - nr sprawy: ZP.271.2.41.2016