Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Uniwersytet Rzeszowski

W serwisie znajdziesz 4463 przetargów Uniwersytet Rzeszowski.

94375 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Rzeszowski - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 302000001 (Urządzenia komputerowe)
Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego różnego sprzętu komputerowego oraz multimedialnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego

89709 / 2016-06-16 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Rzeszowski - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 380000005 (Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego))
Dostawa kapslownicy , różnego sprzętu i odczynników dla Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

89449 / 2016-06-16 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Rzeszowski - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 635110004 (Organizacja wycieczek)
Zorganizowanie 8 - dniowego obozu szkoleniowo-integracyjnego z nauką jazdy konnej w Wysowej lub jej okolicy dla studentów z niepełnosprawnością i wolontariatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

88081 / 2016-06-15 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Rzeszowski - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Wykonanie projektu wykonawczego wszystkich branż oraz szczegółowych przedmiarów i szczegółowych kosztorysów inwestorskich oraz STWiOR dla zadania pn: Hala Sportowa dla Centrum Rekreacyjno-Sportowego UR w Rzeszowie ul. Zelwerowicza.

86427 / 2016-06-15 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Rzeszowski - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 398000000 (Środki czyszczące i polerujące)
Dostawa chemii profesjonalnej, powszechnie stosowanych środków czystości oraz materiałów higienicznych dla Uniwersytetu Rzeszowskiego.

85339 / 2016-06-14 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Rzeszowski - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Wykonanie koncepcji architektonicznej, projektu budowlanego z uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu wykonawczego wszystkich branż, szczegółowych przedmiarów i szczegółowych kosztorysów inwestorskich oraz SSTWIOR (szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) dla zadania p.n. Rewitalizacja budynku Pozawydziałowego Zamiejscowego Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego zlokalizowanego w Kolbuszowej przy ul. Sokołowskiej 26

81571 / 2016-06-13 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Rzeszowski - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 851211004 (Ogólne usługi lekarskie)
Wykonanie badań lekarskich wynikających z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej dopuszczających do wykonywania pracy przez osoby zatrudniane przez Zamawiającego, a także pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego

77525 / 2016-06-09 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Rzeszowski - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 635110004 (Organizacja wycieczek)
Zorganizowanie 8 - dniowego obozu szkoleniowo-integracyjnego w Polańczyku nad Zalewem Solińskim dla niepełnosprawnych studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego i wolontariatu UR

77335 / 2016-06-09 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Rzeszowski - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 302000001 (Urządzenia komputerowe)
Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego różnego sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego

73465 / 2016-06-07 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Rzeszowski - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000001 ()
Remont segmentów mieszkalnych oraz pomieszczenia magazynu w DS. Hilton

71809 / 2016-06-06 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Rzeszowski - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 310000006 (Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie)
Dostawa materiałów budowlanych, stolarskich, ślusarskich, instalacyjno-sanitarnych, elektrycznych, malarskich i narzędzi dla Uniwersytetu Rzeszowskiego

71475 / 2016-06-06 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Rzeszowski - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 384370007 (Pipety i akcesoria laboratoryjne)
Dostawa pipet automatycznych oraz materiałów jednorazowego użytku dla jednostek Uniwersytetu Rzeszowskiego

70619 / 2016-06-06 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Rzeszowski - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 302000001 (Urządzenia komputerowe)
Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego serwera dla Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

66057 / 2016-06-02 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Rzeszowski - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 635110004 (Organizacja wycieczek)
Organizacja wycieczki zagranicznej dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego do Rumunii

60555 / 2016-05-31 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Rzeszowski - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 302000001 (Urządzenia komputerowe)
Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego różnego sprzętu komputerowego oraz licencji oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego

59709 / 2016-05-30 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Rzeszowski - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 429311002 (Wirówki laboratoryjne i akcesoria)
Dostawa wirówki z chłodzeniem dla Pracowni Badań Klinicznych

57833 / 2016-05-24 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Rzeszowski - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Wykonanie projektu wykonawczego wszystkich branż oraz szczegółowych przedmiarów i szczegółowych kosztorysów inwestorskich oraz STWiOR dla zadania pn: Hala Sportowa dla Centrum Rekreacyjno-Sportowego UR w Rzeszowie ul. Zelwerowicza.

57687 / 2016-05-24 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Rzeszowski - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 635110004 (Organizacja wycieczek)
Zorganizowanie programowych obozów letnich dla kadry i studentów kierunków Wychowanie Fizyczne oraz Turystyka i Rekreacja Uniwersytetu Rzeszowskiego

54891 / 2016-05-17 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Rzeszowski - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 302000001 (Urządzenia komputerowe)
Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego różnego sprzętu komputerowego oraz multimedialnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego

122570 / 2016-05-16 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Rzeszowski - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Wykonanie dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowę dla przeprowadzenia rewitalizacji parku, spichlerza oraz łaźni końskiej na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Weryni.

53629 / 2016-05-13 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Rzeszowski - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 424161006 (Windy)
Remont dźwigów osobowych w DS. Filon Uniwersytetu Rzeszowskiego

118880 / 2016-05-12 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Rzeszowski - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 429311002 (Wirówki laboratoryjne i akcesoria)
Dostawa wirówki z chłodzeniem dla Pracowni Badań Klinicznych