Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W serwisie znajdziesz 9935 przetargów Miejski OÅ›rodek Pomocy SpoÅ‚ecznej.

94595 / 2016-06-20 - Inny: pomoc społeczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Malbork (pomorskie)
CPV: 553200009 (Usługi podawania posiłków)
Świadczenie usług w formie przygotowywania i podawania gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji

91791 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Częstochowa (śląskie)
CPV: 158973005 (Paczki żywnościowe)
DOSTAWY PACZEK Z ARTYKUŁAMI SPOŻYWCZYMI CZĘŚĆ 3: Przygotowanie i dostawa paczek wakacyjnych z artykułami spożywczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

91545 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Częstochowa (śląskie)
CPV: 724000004 (Usługi internetowe)
Świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą fabrycznie nowych modemów dla 130 użytkowników w ramach realizacji projektu pn. Zł@pmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa.

89481 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Mikołów (śląskie)
CPV: 158420002 (Czekolada i wyroby cukiernicze)
Zakup i sukcesywna dostawa słodyczy na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie.

88771 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Mikołów (śląskie)
CPV: 159810008 (Wody mineralne)
Zakup i sukcesywna dostawa wody mineralnej i soków owocowych, herbaty, cukru, syropu do napojów w tym na potrzeby projektu Krok w przyszłość w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekt pozakonkursowy

88287 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Mikołów (śląskie)
CPV: 805700000 (Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego)
Usługa zorganizowania i przeprowadzenia indywidualnej psychologicznej terapii rodzinnej dla 10 uczestników z otoczeniem uczestnika projektu pt. Krok w przyszłość realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.6 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - tryb pozakonkursowy

87411 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Mikołów (śląskie)
CPV: 805500004 (Usługi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa)
Świadczenie usług dla uczestników Programu Aktywizacja i Integracja będących uczestnikami projektu Krok w przyszłość realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 dla osi priorytetowej IX Włączenie społeczne dla działania 9.1 Aktywna integracja dla poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - tryb pozakonkursowy

83005 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Zawiercie (śląskie)
CPV: 151311305 (Wędliny)
Dostawa produktów spożywczych na potrzeby organizacji festynów dla społeczności lokalnej w ramach Programu Aktywności Lokalnej w trakcie realizowania projektu -Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim.

81141 / 2016-06-10 - Inny: Jednostka organizacyjna administracji samorzÄ…dowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Tychy (śląskie)
CPV: 641100000 (Usługi pocztowe)
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.

79267 / 2016-06-10 - Podmiot prawa publicznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Bolesławiec (dolnośląskie)
CPV: 853111003 (Usługi opieki społecznej dla osób starszych)
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu w roku 2016

78455 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Mikołów (śląskie)
CPV: 805700000 (Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego)
Grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych wraz z cateringiem kawowym i obiadowym dla 14 uczestników projektu pt. Krok w przyszłość realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.6 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - tryb pozakonkursowy

77787 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Mikołów (śląskie)
CPV: 799570007 (Usługi w zakresie organizacji aukcji)
Wykonywanie usług w zakresie przygotowywania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

77265 / 2016-06-09 - Inny: Pomoc Społeczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Gdynia (pomorskie)
CPV: 032121001 ()
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209.000 euro na dostawę warzyw i owoców do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni

75419 / 2016-06-08 - Inny: samorzÄ…dowa jednostka organizacyjna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Pułtusk (mazowieckie)
CPV: 553210006 (Usługi przygotowywania posiłków)
Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków podczas półkolonii letnich dla dzieci z rodzin objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku

75315 / 2016-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Elbląg (warmińsko-mazurskie)
CPV: 553220003 (Usługi gotowania posiłków)
Świadczenie usług przygotowywania, dowożenia i wydawania posiłków dla klientów MOPS

74413 / 2016-06-07 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Mikołów (śląskie)
CPV: 805700000 (Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego)
Usługa zorganizowania i przeprowadzenia grupy wsparcia dla 8 rodziców z dziećmi -uczestników i otoczenia uczestników projektu pt.Krok w przyszłość realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.6 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - tryb pozakonkursowy

72919 / 2016-06-07 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 032210006 ()
Sukcesywna dostawa warzyw i owoców świeżych do jednostek organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie miasta Olsztyna w okresie 01.07.2016r - 31.12.2016r

64873 / 2016-06-01 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Sopot (pomorskie)
CPV: 851441000 ()
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wymagających okresowo całodobowej opieki w ośrodkach wsparcia

63065 / 2016-06-01 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Piła (wielkopolskie)
CPV: 091112105 ()
Sukcesywna dostawa opału (węgla) dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile.

62951 / 2016-06-01 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Piła (wielkopolskie)
CPV: 853120009 (Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych)
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta Piły

61715 / 2016-05-31 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Szczecinek (zachodniopomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa budynku biurowego na budynek administracji publicznej - oddział Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych.

60713 / 2016-05-31 - Inny: POMOC SPOŁECZNA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Malbork (pomorskie)
CPV: 553200009 (Usługi podawania posiłków)
Świadczenie usług w formie podawania i przygotowywania gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji

135574 / 2016-05-27 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Bielsko-Biała (śląskie)
CPV: 805000009 (Usługi szkoleniowe)
Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla beneficjentów projektu Bielsko-Biała łączy ludzi

133324 / 2016-05-25 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Mikołów (śląskie)
CPV: 158420002 (Czekolada i wyroby cukiernicze)
Zakup i sukcesywna dostawa słodyczy na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie

133300 / 2016-05-25 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Mikołów (śląskie)
CPV: 159810008 (Wody mineralne)
Zakup i sukcesywna dostawa wody mineralnej i soków owocowych, herbaty, cukru, syropu do napojów w tym na potrzeby projektu Krok w przyszłość w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekt pozakonkursowy