Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 805700000 (Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego)

W serwisie znajdziesz 3400 przetargów 805700000 (Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego).

88287 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Mikołów (śląskie)
CPV: 805700000 (Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego)
Usługa zorganizowania i przeprowadzenia indywidualnej psychologicznej terapii rodzinnej dla 10 uczestników z otoczeniem uczestnika projektu pt. Krok w przyszłość realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.6 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - tryb pozakonkursowy

83799 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zabrze (śląskie)
CPV: 805700000 (Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego)
organizacja 14- dniowego wyjazdowego treningu kompetencji i umiejętności społecznych połączonego z zespołem ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo i zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników Projektu Drogowskaz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

78455 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Mikołów (śląskie)
CPV: 805700000 (Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego)
Grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych wraz z cateringiem kawowym i obiadowym dla 14 uczestników projektu pt. Krok w przyszłość realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.6 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - tryb pozakonkursowy

77861 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zabrze (śląskie)
CPV: 805700000 (Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego)
Warsztaty dla rodziców skierowane do uczestników Projektu Drogowskaz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego..

77767 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zabrze (śląskie)
CPV: 805700000 (Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego)
Warsztaty rozwijające kompetencje społeczne w prowadzeniu gospodarstwa domowego dla uczestników Projektu Drogowskaz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

74413 / 2016-06-07 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Mikołów (śląskie)
CPV: 805700000 (Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego)
Usługa zorganizowania i przeprowadzenia grupy wsparcia dla 8 rodziców z dziećmi -uczestników i otoczenia uczestników projektu pt.Krok w przyszłość realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.6 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - tryb pozakonkursowy

66691 / 2016-06-02 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Somonino - Somonino (pomorskie)
CPV: 805700000 (Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego)
Reintegracja społeczno - zawodowa w Centrum Integracji Społecznej - etap. I

132816 / 2016-05-24 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 805700000 (Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego)
Organizacja i przeprowadzenie mentoringu dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prowadzonego przez praktyków biznesu.

131734 / 2016-05-24 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Lubliniec (śląskie)
CPV: 805700000 (Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego)
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu Gotowi do startu! realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

129964 / 2016-05-23 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zabrze (śląskie)
CPV: 805700000 (Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego)
Przedmiotem zamówienia jest: organizacja i przeprowadzenie warsztatów rozwijających poczucie własnej wartości wraz z elementami dietetyki, wizażu i stylizacji dla uczestników projektu Drogowskaz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu. Warsztaty odbywać się będą w formie zajęć stacjonarnych na terenie miasta Zabrze..

127612 / 2016-05-19 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 805700000 (Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego)
Organizacja i przeprowadzenie mentoringu dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prowadzonego przez praktyków biznesu.

126798 / 2016-05-19 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju - Biłgoraj (lubelskie)
CPV: 805700000 (Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego)
Usługa w zakresie organizacji szkolenia grupowego dla osób bezrobotnych w zakresie /ABC Przedsiębiorczości/

111644 / 2016-05-05 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Częstochowa (śląskie)
CPV: 805700000 (Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego)
Warsztaty rozwoju osobistego dla uczestników projektu pozakonkursowego pn. Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - tryb pozakonkursowy

108492 / 2016-04-29 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Mysłowice (śląskie)
CPV: 805700000 (Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego)
Warsztaty grupowe: Integracja społeczna osób bezrobotnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) oraz indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym dla uczestników projektu Ja= Sukces

106004 / 2016-04-28 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zabrze (śląskie)
CPV: 805700000 (Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego)
organizacja 14- dniowego wyjazdowego treningu kompetencji i umiejętności społecznych połączonego z zespołem ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo i zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników Projektu Drogowskaz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

105398 / 2016-04-27 - Inny: sp. z o.o.

Zatorska Agencja Rozwoju Sp. z o.o. - Zator (małopolskie)
CPV: 805700000 (Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego)
Przeprowadzenie szkoleń tematyka III dla grup liczących maksymalnie 10 osób, realizowanych w ramach Projektu KIK/14 Dolina Karpia - szansa na przyszłość. Nr procedury ZAR/P/4/2016

97592 / 2016-04-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Somonino - Somonino (pomorskie)
CPV: 805700000 (Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego)
Reintegracja społeczno - zawodowa w Centrum Integracji Społecznej - etap. I

85650 / 2016-04-12 - Inny: Sp. z o.o.

Zatorska Agencja Rozwoju Sp. z o.o. - Zator (małopolskie)
CPV: 805700000 (Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego)
Przeprowadzenie szkoleń tematyka II dla grup liczących maksymalnie 10 osób, realizowanych w ramach Projektu KIK/14 Dolina Karpia - szansa na przyszłość. Nr procedury ZAR/P/3/2016

81158 / 2016-04-07 - Inny: jednostka budżetowa

Polski Instytut Dyplomacji im. Ignacego Jana Paderewskiego - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 805700000 (Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego)
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji miękkich dla pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2016 roku

79488 / 2016-04-06 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 805700000 (Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego)
Realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy zaadre-sowanego do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na podstawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r.

77918 / 2016-04-05 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju - Biłgoraj (lubelskie)
CPV: 805700000 (Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego)
Usługa w zakresie organizacji szkolenia grupowego dla osób bezrobotnych w zakresie /ABC Przedsiębiorczości/

77470 / 2016-04-05 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Mysłowice (śląskie)
CPV: 805700000 (Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego)
Warsztaty grupowe: Integracja społeczna osób bezrobotnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) oraz indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym dla uczestników projektu Ja= Sukces

68996 / 2016-03-25 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Mysłowice (śląskie)
CPV: 805700000 (Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego)
Warsztaty grupowe: Integracja społeczna osób bezrobotnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) oraz indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym dla uczestników projektu Ja= Sukces

64916 / 2016-03-22 - Inny: Sp. z o.o.

Zatorska Agencja Rozwoju Sp. z o.o. - Zator (małopolskie)
CPV: 805700000 (Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego)
Przeprowadzenie szkoleń dla grup liczących maksymalnie 10 osób, realizowanych w ramach Projektu KIK/14 Dolina Karpia - szansa na przyszłość Nr procedury ZAR/P/2/2016

54008 / 2016-03-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zabrze (śląskie)
CPV: 805700000 (Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego)
Warsztaty dla rodziców skierowane do uczestników Projektu Drogowskaz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

53182 / 2016-03-09 - Inny: Sp. z o.o.

Zatorska Agencja Rozwoju Sp. z o.o. - Zator (małopolskie)
CPV: 805700000 (Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego)
Przeprowadzenie szkoleń tematyka III dla grup liczących maksymalnie 10 osób, realizowanych w ramach Projektu KIK/14 Dolina Karpia - szansa na przyszłość. Nr procedury ZAR/P/4/2016