Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Kielce

W serwisie znajdziesz 28743 przetargów w miejscowości Kielce.

94737 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Zespolony - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 336000006 (Produkty farmaceutyczne)
EZ/ZP/64/2016 Dostawa leków objętych programem terapeutycznym dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

94247 / 2016-06-20 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 503310004 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji linii telekomunikacyjnych)
Usługa wykonania przyłącza kablowego w kanalizacji teletechnicznej do obiektu radiowego na górze Telegraf. Nr postępowania: 034/PN/2016

93905 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Ociepleni i położenie elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. T. Kościuszki 5

93761 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Świętokrzyskie Centrum Onkologii - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 331400003 (Materiały medyczne)
Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych i odczynników dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

93753 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 336900003 (Różne produkty lecznicze)
Dostawa odczynników do oznaczania poziomu IgE -specyficznych w systemie panelowym wraz z dzierżawą sprzętu niezbędnego do automatycznego wykonania badań oraz komputerowej analizy wyniku

93727 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Świętokrzyskie Centrum Onkologii - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Zakup wraz z dostawą wodnego roztworu anionu fluorkowego dla Zakładu Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

93709 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Świętokrzyskie Centrum Onkologii - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 331000001 (Urządzenia medyczne)
Zakup wraz z dostawą maceratora dla Działu Chirurgii Onkologicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

93699 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Świętokrzyskie Centrum Onkologii - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 453310006 (Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych)
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w budynku K1 na poziomie +6,60 Kliniki Chemioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Nr sprawy AZP 241-81/16

93681 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Świętokrzyskie Centrum Onkologii - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 504000009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych)
Zakup wraz z dostawą i wymianą części zamiennych do stołów operacyjnych produkcji Famed Żywiec w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach

93355 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Malowanie i remont elewacji wraz ze skuciem i ułożeniem nowych płytek na balkonach w DS Odyseja DP/2310/40/16

92969 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 na odcinku od km 60+700 do km 67+300 wraz z przebudową zespołu obiektów inżynierskich w miejscowości Brzozówka i Jastrzębiec

92713 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Kielce - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 713190007 (Usługi biegłych)
Wykonanie czynności ustalenia przebiegu granic i sporządzenie dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości

92543 / 2016-06-17 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej UJK w Kielcach z podziałem na części.

92463 / 2016-06-17 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 73 w miejscowości Mikułowice w ramach PBDK-Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych Zamówienie Nr O.Ki.D-3.2412.17.2016.gk

91499 / 2016-06-17 - Inny: Jednostka organizacyjna JST

Kielecki Park Technologiczny - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 392941000 (artykuły informacyjne i promocyjne)
Usługa drukowania i dostarczenia materiałów promocyjnych projektu pn. Platforma Startowa TechnoparkBiznesHub

91319 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Kielce - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wymiana nawierzchni placu oraz budowa rekreacyjnego placu zabaw przy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Kielcach, Al. Górników Staszicowskich 22A

91199 / 2016-06-17 - Inny: jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 635150002 (Usługi podróżne)
Organizacja i kompleksowa obsługa zagranicznej wizyty studyjnej pn: Szwajcarski system kształcenia dualnego realizowanej w ramach projektu: pn.: Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region

90055 / 2016-06-16 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 452211106 (Roboty budowlane w zakresie mostów)
Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez rzekę Żarnówkę w miejscowości Parszów w ciągu drogi krajowej nr 42 Skarżysko-Kamienna - Rudnik w km 254+164.

89907 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

GEOPARK Kielce - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 453151009 (Instalacyjne roboty elektrotechniczne)
Zagospodarowanie ogrodu mgieł w południowej części ogrodu botanicznego w Kielcach

89733 / 2016-06-16 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont drogi krajowej nr 79 odc. Świniary- Wełnin w km 262+780 - 266+831. Zamówienie Nr O.Ki.D-3.2412.19.2016.az