Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 336900003 (Różne produkty lecznicze)

W serwisie znajdziesz 2906 przetargów 336900003 (Różne produkty lecznicze).

93753 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 336900003 (Różne produkty lecznicze)
Dostawa odczynników do oznaczania poziomu IgE -specyficznych w systemie panelowym wraz z dzierżawą sprzętu niezbędnego do automatycznego wykonania badań oraz komputerowej analizy wyniku

90213 / 2016-06-16 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej - Proszowice (małopolskie)
CPV: 336900003 (Różne produkty lecznicze)
Dostawa do magazynu Apteki Szpitalnej produktów leczniczych w ramach programu lekowego - terapia bezinterferonowa

83819 / 2016-06-14 - Podmiot prawa publicznego

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. - Aleksandrów Kujawski (kujawsko-pomorskie)
CPV: 336900003 (Różne produkty lecznicze)
Dostawa Leków i wyrobów medycznych z podziałem na pakiety: Pakiet Nr I Leki; Pakiet Nr IA Leki; Pakiet Nr II Leki; Pakiet Nr III Leki; Pakiet Nr IV Leki; Pakiet Nr V Leki; Pakiet Nr VI Leki; Pakiet Nr VII Paski do glukometrów

78393 / 2016-06-09 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 336900003 (Różne produkty lecznicze)
dostawy roztworu wzbogacającego do przechowywania Koncentratów Krwinek Płytkowych otrzymywanych metodą zlewania kożuszków leukocytarno-płytkowych

74737 / 2016-06-08 - Administracja samorządowa

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne - Chęciny (świętokrzyskie)
CPV: 336900003 (Różne produkty lecznicze)
Dostawa materiałów, odczynników oraz narzędzi chirurgicznych do Publicznego Banku Komórek Macierzystych.

74531 / 2016-06-08 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 336900003 (Różne produkty lecznicze)
Dostawa produktów leczniczych z podziałem na 5 zadań do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

73199 / 2016-06-07 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej - Proszowice (małopolskie)
CPV: 336900003 (Różne produkty lecznicze)
Dostawa do magazynu Apteki Szpitalnej produktów leczniczych w ramach programu lekowego - terapia bezinterferonowa.

70247 / 2016-06-06 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu - Zgierz (łódzkie)
CPV: 336900003 (Różne produkty lecznicze)
Dostawy leków, opatrunków, kontrastów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na pakiety

66497 / 2016-06-02 - Inny: jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego

Dom Pomocy Społecznej - Choroszcz (podlaskie)
CPV: 336900003 (Różne produkty lecznicze)
Sprzedaż i dostawa asortymentu farmaceutycznego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy od lipca do dnia 31.12.2016r

63659 / 2016-06-01 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii - Kraków (małopolskie)
CPV: 336900003 (Różne produkty lecznicze)
Dostawa produktów leczniczych różnych grup terapeutycznych, surowców do receptury, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, stosowanych w znieczuleniu, produktów biobójczych oraz kosmetyków

60379 / 2016-05-31 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ - Tarnów (małopolskie)
CPV: 336900003 (Różne produkty lecznicze)
sukcesywna dostawa środków kontrastowych i szczepionki przeciw grypie w sezonie 2016/2017 dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

136652 / 2016-05-30 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 336900003 (Różne produkty lecznicze)
: Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz dostawa części zużywalnych i zamiennych wraz z serwisem i przeglądem technicznym - do aparatu Daytona RX, aparatu hematologicznego SYSMEX KX-21N, aparatu jonoselektywnego 9180 ELECTROLYTE ANALYZER firmy Roche do oznaczania Na, K, Li i aparatu BIO-KSEL CHROM-7 - Znak sprawy Adm 6 2016

135502 / 2016-05-25 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 336900003 (Różne produkty lecznicze)
Dostawa odczynników do oznaczania poziomu IgE -specyficznych w systemie panelowym wraz z dzierżawą sprzętu niezbędnego do automatycznego wykonania badań oraz komputerowej analizy wyniku