Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach

W serwisie znajdziesz 63 przetargów Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach.

93753 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 336900003 (Różne produkty lecznicze)
Dostawa odczynników do oznaczania poziomu IgE -specyficznych w systemie panelowym wraz z dzierżawą sprzętu niezbędnego do automatycznego wykonania badań oraz komputerowej analizy wyniku

135502 / 2016-05-25 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 336900003 (Różne produkty lecznicze)
Dostawa odczynników do oznaczania poziomu IgE -specyficznych w systemie panelowym wraz z dzierżawą sprzętu niezbędnego do automatycznego wykonania badań oraz komputerowej analizy wyniku

144694 / 2015-06-16 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 336965000 (Odczynniki laboratoryjne)
Dostawa paneli oddechowych i pokarmowych 10 - alergenowych do ilościowego oznaczania swoistych IgE w surowicy wraz ze sprzętem do wykonywanych badań na okres 1 roku

73919 / 2015-05-21 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 336965000 (Odczynniki laboratoryjne)
Dostawa paneli oddechowych i pokarmowych 10 - alergenowych do ilościowego oznaczania swoistych IG E w surowicy wraz ze sprzętem do wykonywania badań na okres 1 roku

302772 / 2013-07-30 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 453300000 ()
Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przychodni przy ul.W. Szczepaniaka 23, na działce ewidencyjnej 471/58 w obr 023

126837 / 2013-06-27 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 453300000 ()
Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przychodni przy u. W. Szczepaniaka 23, na działce ewid. 471/58, w Obr.023

356994 / 2012-09-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 336965000 (Odczynniki laboratoryjne)
dostawa odczynników immunologicznych z dzierżawą analizatorów immunochemicznych ( zasadniczy i back up ) oraz kompletny zestaw do oznaczeń Elisa na okres 2 lat .