Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Olsztyn

W serwisie znajdziesz 42553 przetargów w miejscowości Olsztyn.

94711 / 2016-06-20 - Podmiot prawa publicznego

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 771110001 (Wynajem maszyn rolniczych wraz z operatorem)
Wykonanie usługi zbioru kombajnowego rzepaku i zbóż, a także transport nasion do punktu skupu i ich sprzedaż na rzecz ANR OT Olsztyn.

94605 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont Domu Studenta nr 2 przy ul. Kanafojskiego 1 Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

94547 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa elementów uspokojenia ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 507. Podział zamówienia na 3 części.

94419 / 2016-06-20 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 093100005 ()
Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej do obiektów Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie

94137 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 336963008 (Odczynniki chemiczne)
Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

93997 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 712480008 (Nadzór nad projektem i dokumentacją)
Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604.

93687 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa elementów uspokojenia ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 507. Podział zamówienia na 2 części.

93629 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa elementów uspokojenia ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 507. Podział zamówienia na 3 części.

93401 / 2016-06-20 - Inny: jednostka skarbu państwa nieposiadajaca osobowości prawnej

Zakład Produkcyjno Usługowy Handlowy Lasów Państwowych - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 453200003 ()
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części kotłowni na lokal biurowy w istniejącym budynku na terenie ZPUH LP w Olsztynie pry ul. Marii Zientary Malawskiej 51/53

93335 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 091114004 ()
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sukcesywna pelletu drzewnego do celów grzewczych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

92495 / 2016-06-17 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 336963008 (Odczynniki chemiczne)
Dostawa jednorazowa specjalistycznego odczynnika chemicznego do Katedry Patofizjologii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach realizacji projektu pt. Zastosowanie progenitorów glejowych w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego akronim GRP&ALS (nr umowy STRATEGMED1/233209/12/NCBR/2015) współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

92269 / 2016-06-17 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 452211106 (Roboty budowlane w zakresie mostów)
Wykonanie na podstawie projektu własnego wykonawcy wymiany nawierzchni chodników na mostach w ciągu drogi krajowej nr 51 administrowanej przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Lidzbarku Warmińskim w podziale na 3 ZADANIA- II postępowanie.

91831 / 2016-06-17 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 224620006 (Materiały reklamowe)
Opracowanie, produkcja oraz dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby szkoleń organizowany przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

90799 / 2016-06-17 - Inny: Skarb Państwa- 22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie

22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Roboty budowlane polegające na wymianie instalacji elektrycznej, stolarki drzwiowej, posadzek, malowaniu pomieszczeń w budynku nr 2 JW 2039 w Lidzbarku Warmińskim, ul. Ornecka 1