Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

W serwisie znajdziesz 4162 przetargów Wojewódzki ZarzÄ…d Melioracji i UrzÄ…dzeÅ„ Wodnych.

93955 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Lublin (lubelskie)
CPV: 452400001 (Budowa obiektów inżynierii wodnej)
Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Opolskiej w km 2+680 - 11+403 (11+024),gm.Łaziska,pow.Opole Lubelskie, obiekt 2 w km 4+420 -5+830 na dług. 1,410 km.

93809 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452211003 (Roboty budowlane w zakresie budowy mostów)
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu wraz z dojazdami do mostu na rzece Szelmentka w miejscowości Becejły, gm. Szypliszki, pow. suwalski

91863 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Roboty związane z utrzymaniem wód, urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie pow. łomżyńskiego - zad. Łomża II

88539 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Lublin (lubelskie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa rowu S-R (Rów Graniczny) dla pełnienia funkcji przeciwpowodziowej dla mieszkańców wsi Jacków i Janowice, gm. Mełgiew.

86497 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Roboty związane z utrzymaniem wód, urządzeń melioracji wodnych podstawowych i eksploatacja budowli piętrzących na terenie pow. zambrowskiego - zad. Zambrów I

86237 / 2016-06-15 - Inny: Wojewódzka Samorządowa Jednostka Organizacyjna

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 907218005 (Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami)
Wykonanie dwukrotnej konserwacji Potoku Służewieckiego w km 0+120+8 - 730;12+500 - 14+440 na terenie Oddziału WZMiUW w Warszawie- Inspektorat Warszawa..

84597 / 2016-06-14 - Inny: Wojewódzka Samorządowa Jednostka Organizacyjna

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 907218005 (Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami)
Zadania z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa na terenie Inspektoratu w Grodzisku Mazowieckim i Wołominie w Oddziale WZMiUW w Warszawie

82925 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Roboty związane z utrzymaniem urządzeń wodnych podstawowych i eksploatacja budowli piętrzących na terenie pow. wysokomazowieckiego - zad. Wysokie Mazowieckie I

82869 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Roboty związane z utrzymaniem urządzeń wodnych podstawowych i eksploatacja budowli piętrzących na terenie pow. sejneńskiego - zad. Sejny I

79807 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Roboty związane z utrzymaniem wód, urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie pow. łomżyńskiego - zad. Łomża I

79597 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452482009 (Roboty budowlane w zakresie suchych doków)
Wykonanie 2 (drugiej) części remontu budowli upustowej zapory czołowej Zbiornika Wodnego Siemianówka, gmina Narewka, woj. podlaskie, nr działki 1457, obręb Łuka i Słobódka 1

79541 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Wykonanie remontu korony, skarp i budowli komunikacyjnych wału przeciwpowodziowego Kupiski - Jednaczewo - etap I i II, miasto Łomża, gmina Łomża, gmina Piątnica 0+000-8+733

79395 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Roboty związane z utrzymaniem wód, urządzeń melioracji wodnych podstawowych i eksploatacją budowli piętrzących na terenie pow. grajewskiego - zadanie Grajewo I

79215 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Lublin (lubelskie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:Opomiarowanie i monitoring urządzeń hydrotechnicznych Kanału Wieprz - Krzna dla zasilania jazów i urządzeń pomiarowych wody, woj. lubelskie.

78005 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Roboty związane z utrzymaniem urządzeń wodnych podstawowych i eksploatacja budowli piętrzących na terenie pow. augustowskiego - zad. Augustów I

77425 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Lublin (lubelskie)
CPV: 907218005 (Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami)
Roboty konserwacyjne na wodach istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie miasta Lublin - 2 zadania.

77325 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Roboty związane z utrzymaniem wód, urządzeń melioracji wodnych podstawowych i eksploatacją budowli piętrzących - zadanie Augustów III

76895 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Roboty związane z utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie powiatu sokólskiego - OTB Rejon VI/I

74907 / 2016-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Roboty związane z utrzymaniem wód, urządzeń melioracji wodnych podstawowych i eksploatacją budowli piętrzących na terenie powiatu suwalskiego - zadanie Suwałki I

74793 / 2016-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Roboty związane z utrzymaniem wód, urządzeń melioracji wodnych podstawowych i eksploatacją budowli piętrzących na terenie pow. kolneńskiego - zadanie Kolno I

74625 / 2016-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Opole (opolskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku km 160+200 do 163+ 700 Etap II - część B -zamówienie dodatkowe

71221 / 2016-06-06 - Inny: Wojewódzka Samorządowa Jednostka Organizacyjna

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 452400001 (Budowa obiektów inżynierii wodnej)
Przebudowa odcinka lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w jej km 494+085 do km 497+200 na terenie gminy Konstancin-Jeziorna tj. od ujścia rzeki Jeziorki do granic administracyjnych m.st. Warszawa

67725 / 2016-06-03 - Administracja samorzÄ…dowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Lublin (lubelskie)
CPV: 452400001 (Budowa obiektów inżynierii wodnej)
Remont jazu żelbetowego w km 64+100 rz. Okrzejka w m.Gózd, gm.Kłoczew, pow.Ryki oraz konserwacja rzeki Okrzejka w km 64+695-65+500

65961 / 2016-06-02 - Administracja samorzÄ…dowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Opole (opolskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Budowa, przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na długości 150 m - wał poprzeczny gm. Bierawa