Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

76895 / 2016-06-09 - Administracja samorządowa / Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (Białystok)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2016-04-27 pod pozycją 104632. Zobacz ogłoszenie 104632 / 2016-04-27 - Administracja samorządowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 76895

Data publikacji: 2016-06-09

Nazwa:
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Ulica: ul. Handlowa 6/108

Numer domu: 6

nr_miesz: 108

Miejscowość: Białystok

Kod pocztowy: 15-399

Województwo / kraj: podlaskie

Numer telefonu: 085 7481200

Numer faxu: 085 7481201

Adres strony internetowej: www.wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Regon: 57975085905000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 104632

Data wydania biuletynu: 2016-04-27

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2016

Pozycja ogłoszenia: 104632

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty związane z utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie powiatu sokólskiego - OTB Rejon VI/I

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac w ramach zadania pn Roboty związane z utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie powiatu sokólskiego - OTB Rejon VI/I
Konserwacja cieku naturalnego
1. Rzeka Kamienica - do konserwacji 9 822 m
2. Rzeka Kładziewo - do konserwacji 8630 m
3. Kanał Sokółka - do konserwacji 4 996 m
4. Rzeka Kropiwna - do konserwacji 9 981 m
5. Rzeka Łosośna - do konserwacji 7 769 m
6. Rzeka Poganica - do konserwacji 11 784 m
7. Rzeka Przerwa - do konserwacji 2 841 m
Eksploatacja budowli piętrzących:
1. Rzeka Kamienica - 2 szt.
2. Rzeka Kładziewo - 6 szt.
3. Rzeka Kropiwna - 6 szt.
4. Rzeka Łosośna - 6 szt.
5. Rzeka Poganica - 4 szt.
6. Rzeka Przerwa - 2 szt.

Kody CPV:
452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: Usługi Transportowe i Handel, Tadeusz Wnukowski

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Kościelna 7

Miejscowość: Lipsk

Kod pocztowy: 16-315

ID województwa: 9

Województwo / kraj: podlaskie

Data udzielenie zamówienia: 08/06/2016

Liczba ofert: 1

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 167521,83

Cena wybranej oferty: 205451,33

Cena minimalna: 205451,33

Cena maksymalna: 205451,33

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi

267492 / 2012-07-24 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Konserwacja gruntowna cieków i eksploatacja budowli piętrzących na terenie pow. sokólskiego , woj. podlaskie

304164 / 2014-09-12 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Konserwacja bieżąca i gruntowna cieków na terenie pow. siemiatyckiego, białostockiego, hajnowskiego - zad. OTB V/3

321160 / 2010-10-06 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Usuwanie szkód powodziowych na rzekach powiatu hajnowskiego w województwie podlaskim: rz. Makówka.

209974 / 2012-06-19 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Remont jazów: nr 2 w km 0+620, nr 3 w km 1+480 i nr 5 w km 3+750 na Kanale Grzędy-Wejdo, pow. Kolno

269036 / 2011-09-01 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Konserwacja rzek/cieków: Rzeka Mężynianka i rzeka Śliwówka na terenie pow. Zambrów, woj. podlaskie.

297708 / 2014-09-08 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Opole (opolskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie działania WZMIUW w Opolu Oddział w Opolu

71820 / 2015-03-31 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Opole (opolskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie działania WZMIUW w Opolu Oddział w Opolu

67132 / 2013-02-18 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Konserwacja bieżąca cieków i eksploatacja budowli piętrzących na terenie pow. hajnowskiego - zad. Hajnówka I

182946 / 2011-07-04 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Konserwacja rzek/cieków: Czarna Hańcza, Kamienny Bród, Kanał Rynie, Zalewianka na terenie pow. suwalskiego, woj. podlaskie

167276 / 2013-04-26 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Konserwacja bieżąca cieków i eksploatacja budowli piętrzących na terenie pow. sokólskiego - zad. Sokółka I

169344 / 2015-07-08 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Lublin (lubelskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Zabezpieczenie lewej skarpy rzeki Ciemięga w km 8+250 ÷ 8+385, tj. 135 mb w m. Ciecierzyn, gm. Niemce, pow. lubelski

237636 / 2015-09-11 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Konserwacja gruntowna cieków na terenie powiatu augustowskiego, suwalskiego i sejneńskiego, woj. podlaskie

127801 / 2015-08-28 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Lublin (lubelskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Utrzymanie wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie Inspektoratu w Parczewie - 3 częśc