Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

88745 / 2016-06-16 - / Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (Warszawa)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2016-06-06 pod pozycją 71221. Zobacz ogłoszenie 71221 / 2016-06-06 - Inny: Wojewódzka Samorządowa Jednostka Organizacyjna.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 88745

Data publikacji: 2016-06-16

Nazwa:
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Ulica: ul. Ksawerów 8

Numer domu: 8

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-656

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 22 8438131

Numer faxu: 22 8438071

Adres strony internetowej: www.wzmiuw.waw.pl

Regon: 00058558400000

Typ ogłoszenia: ZP-406

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 71221

Data wydania biuletynu: 2016-06-06

Ogłoszenie dotyczy: 0

Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Miejsce składania: III.3.2

Przed wprowadzeniem zmainy:
2. uszczelnienie korpusu wałów przeciwpowodziowych lub zapór ziemnych przesłoną bentonitowo-cementową w technologii DSM wgłębnego mieszania gruntu z zawiesiną wiążącą o pow. min. 30 000 m2, na głębokość min. 10 m i grubości min. 38 cm (w ramach jednego zadania)

Po wprowadzeniu zmiany:
2. uszczelnienie korpusu wałów przeciwpowodziowych lub zapór ziemnych przesłoną bentonitowo-cementową
w technologii DSM wgłębnego mieszania gruntu z zawiesiną wiążącą o pow. min 30 000 m2, na głębokość min. 10 m (w ramach jednego zadania)

Podobne przetargi