Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

147458 / 2015-06-18 - / Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu (Zwoleń)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2015-06-03 pod pozycją 133434. Zobacz ogłoszenie 133434 / 2015-06-03 - Administracja samorządowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 147458

Data publikacji: 2015-06-18

Nazwa: Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu

Ulica: ul. Leonarda Perzyny 86

Numer domu: 86

Miejscowość: Zwoleń

Kod pocztowy: 26-700

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 048 6764957

Numer faxu: 048 6764956

Adres strony internetowej: pzdzwolen@wp.pl

Regon: 67023071200000

Typ ogłoszenia: ZP-406

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 133434

Data wydania biuletynu: 2015-06-03

Ogłoszenie dotyczy: 0

Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Miejsce składania: IV.4.4

Przed wprowadzeniem zmainy:
19.06.2015 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego - Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, ul. L. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń, pokój nr 2 (sekretariat).

Po wprowadzeniu zmiany:
22.06.2015 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego - Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, ul. L. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń, pokój nr 2 (sekretariat).

Miejsce składania: IV.4.4

dodac:
Zmieniono treść załączników nr 2, 5 i 11 do SIWZ. W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 22.06.2015 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego - Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, ul. L. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń, pokój nr 2 (sekretariat).

Podobne przetargi