Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o.

W serwisie znajdziesz 1693 przetargów Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o..

94981 / 2016-06-20 - Podmiot prawa publicznego

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem położonych w budynkach mieszkalnych przy ul. Piaskowej 35 m. 1 i ul. Piaskowej 45 m. 17 w Legionowie

92345 / 2016-06-17 - Podmiot prawa publicznego

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wykonanie remontu dwóch lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem położonych w budynkach mieszkalnych przy ul. Piaskowej 25 m. 20 i ul. Piaskowej 49 m. 28 w Legionowie

88215 / 2016-06-15 - Podmiot prawa publicznego

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 507200008 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji centralnego ogrzewania)
Usługi w zakresie bieżącej konserwacji i napraw logoterm w budynkach mieszkalnych przy ul. Koszarowej 6 c-n, 8 a-l, 8 m-p we Wrocławiu

79461 / 2016-06-10 - Podmiot prawa publicznego

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 446212214 (Części kotłów grzewczych centralnego ogrzewania)
Dostawa niezbędnych części do naprawy kotłów wraz z wymianą oraz konserwację i regulację kotłów dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania typu Vitopend 100 WH0 oraz Vitodens 050 firmy Viessmann, w budynkach mieszkalnych przy ul. Czwartaków 1, 3 i ul. Godebskiego 10, 12, 14 w Gdyni

76163 / 2016-06-08 - Podmiot prawa publicznego

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 752511001 (Usługi służb pożarniczych)
Wykonanie przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych (systemów sygnalizacji pożaru, instalacji oddymiających, dźwiękowych systemów ostrzegawczych) oraz pogotowia technicznego dla Oddziałów Terenowych: Dolnośląskiego, Kujawsko Pomorskiego, Lubelskiego, Lubuskiego, Małopolskiego, Mazowieckiego, Pomorskiego, Warmińsko Mazurskiego, Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego

72609 / 2016-06-07 - Podmiot prawa publicznego

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
Świadczenie usług kompleksowego ubezpieczenia majątku Spółki, ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności, OC zarządcy, NNW

69071 / 2016-06-03 - Podmiot prawa publicznego

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 752511001 (Usługi służb pożarniczych)
Wykonanie przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych (systemów sygnalizacji pożaru, instalacji oddymiających, dźwiękowych systemów ostrzegawczych) oraz pogotowia technicznego dla Oddziałów Terenowych: Kujawsko - Pomorskiego i Pomorskiego

67205 / 2016-06-02 - Podmiot prawa publicznego

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wykonanie remontu trzech lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem położonych w budynkach mieszkalnych przy: ul. Piaskowej 29 m. 9, ul. Piaskowej 53 m. 17 i ul. Piaskowej 55 m. 11 w Legionowie

67163 / 2016-06-02 - Podmiot prawa publicznego

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wykonanie remontu dwóch lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem położonych w budynkach mieszkalnych przy ul. Piaskowej 53 m. 21 i ul. Piaskowej 31 m. 10 w Legionowie

60199 / 2016-05-30 - Podmiot prawa publicznego

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przed ponownym zasiedleniem położonego przy ul. Sadowskiego 3C m. 4 w Szczecinie

58553 / 2016-05-25 - Podmiot prawa publicznego

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wykonanie remontu czterech lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem położonych w budynkach mieszkalnych w Krakowie przy: ul. Cieślewskiego 5 m. 3, ul. Cieślewskiego 5 m. 84, ul. Cieślewskiego 7 m. 57, ul. Cieślewskiego 9 m. 60

57871 / 2016-05-24 - Podmiot prawa publicznego

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 446200002 (Grzejniki centralnego ogrzewania i kotły grzewcze, i ich części)
Dostawa niezbędnych części do naprawy kotłów wraz z wymianą oraz konserwacją i regulacją kotłów dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania typu Vitopend 100 WH0 firmy Viessman, w budynkach mieszkalnych przy ul. Solskiego 35 i 41 w Bielsku Białej

57699 / 2016-05-24 - Podmiot prawa publicznego

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wykonanie remontu dwóch lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem położonych w budynkach mieszkalnych przy ul. Piaskowej 27 m. 19 i ul. Piaskowej 55 m. 16 w Legionowie

54627 / 2016-05-17 - Podmiot prawa publicznego

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 752511001 (Usługi służb pożarniczych)
Wykonanie przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych (gaśnic i hydrantów) dla Oddziałów Terenowych: Dolnośląskiego, Kujawsko - Pomorskiego, Lubelskiego, Lubuskiego, Małopolskiego, Mazowieckiego, Pomorskiego, Warmińsko - Mazurskiego, Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego

54579 / 2016-05-17 - Podmiot prawa publicznego

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przed ponownym zasiedleniem położonego w Gdyni przy ul. Czwartaków 1 m.7

123044 / 2016-05-16 - Podmiot prawa publicznego

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przed ponownym zasiedleniem położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Sadowskiego 2D m.3 w Szczecinie

123040 / 2016-05-16 - Podmiot prawa publicznego

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont balkonów, roboty elewacyjne, wykonanie izolacji termicznej wiatrołapów w budynkach zlokalizowanych przy ul. Czwartaków 1, 3 oraz ul. Godebskiego 10, 12, 14 w Gdyni

120190 / 2016-05-12 - Podmiot prawa publicznego

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
Świadczenie usług kompleksowego ubezpieczenia majątku Spółki, ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności, OC zarządcy, NNW

117730 / 2016-05-11 - Podmiot prawa publicznego

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wykonanie remontu 2 lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem położonych w budynkach mieszkalnych w Krakowie przy ul. Cieślewskiego 15 m. 15, ul. Cieślewskiego 15 m. 16

117070 / 2016-05-10 - Podmiot prawa publicznego

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wykonanie remontu dwóch lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem położonych w budynkach mieszkalnych przy ul. Sadowskiego w Szczecinie

51307 / 2016-05-09 - Podmiot prawa publicznego

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie modernizacji instalacji wentylacji w budynkach zlokalizowanych przy ul. Czwartaków 1,3 oraz ul. Godebskiego 10, 12, 14 w Gdyni

112890 / 2016-05-06 - Podmiot prawa publicznego

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wykonanie remontu 3 lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w Krakowie przy ul. Cieślewskiego 5 m. 40, ul. Cieślewskiego 7 m. 63, ul. Cieślewskiego 9 m. 85

110648 / 2016-05-04 - Podmiot prawa publicznego

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przed ponownym zasiedleniem położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Gen. Sadowskiego 5D m.4 w Szczecinie

109264 / 2016-05-02 - Podmiot prawa publicznego

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wykonanie remontu dwóch lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem położonych w budynkach mieszkalnych przy ul. Piaskowej 25 m. 20 i ul. Piaskowej 49 m. 28 w Legionowie

107902 / 2016-04-29 - Podmiot prawa publicznego

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przed ponownym zasiedleniem w Krakowie przy ul. Cieślewskiego 5 m. 66