Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

325547 / 2010-11-17 - / Instytut Adama Mickiewicza (Warszawa)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2010-11-09 pod pozycją 361922. Zobacz ogłoszenie 361922 / 2010-11-09 - Inny: Państwowa Instytucja Kultury.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 325547

Data publikacji: 2010-11-17

Nazwa: Instytut Adama Mickiewicza

Ulica: ul. Mokotowska 25

Numer domu: 25

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-560

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 022 4476100

Numer faxu: 022 4476152

Adres strony internetowej: www.iam.pl

Regon: 14047007100000

Typ ogłoszenia: ZP-406

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 361922

Data wydania biuletynu: 2010-11-09

Ogłoszenie dotyczy: 0

Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Miejsce składania: IV.3)

Przed wprowadzeniem zmainy:
1) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń o parametrach wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 2) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji; 3) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 4) wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres.

Po wprowadzeniu zmiany:
1) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń o parametrach wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 2) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji; 3) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

Miejsce składania: IV.4.4)

Przed wprowadzeniem zmainy:
17.11.2010 godzina 10:30, miejsce: Instytut Adama Mickiewicza Adres: ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa Recepcja.

Po wprowadzeniu zmiany:
19.11.2010 godzina 10:30, miejsce: Instytut Adama Mickiewicza Adres: ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa Recepcja.

Podobne przetargi