Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

89772 / 2013-03-05 - / Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (Warszawa)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2013-02-27 pod pozycją 81126. Zobacz ogłoszenie 81126 / 2013-02-27 - Administracja samorządowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 89772

Data publikacji: 2013-03-05

Nazwa:
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Ulica: ul. Jagiellońska 74

Numer domu: 74

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 03-301

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 0-22 542 20 00

Numer faxu: 0-22 698 31 57

Regon: 14094497100000

Typ ogłoszenia: ZP-406

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 81126

Data wydania biuletynu: 2013-02-27

Ogłoszenie dotyczy: 0

Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Miejsce składania: IV.4.4)

Przed wprowadzeniem zmainy:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.03.2013 godzina 12:00, miejsce: Siedziba Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, Parter, Biuro Podawcze

Po wprowadzeniu zmiany:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.03.2013 godzina 12:00, miejsce: Siedziba Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, Parter, Biuro Podawcze

Podobne przetargi