Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Instytut Hematologii i Transfuzjologii

W serwisie znajdziesz 1130 przetargów Instytut Hematologii i Transfuzjologii.

84437 / 2016-06-14 - Podmiot prawa publicznego

Instytut Hematologii i Transfuzjologii - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 331680005 (Przyrządy do endoskopii, endochirurgii)
IHiT/P/6/2016 - Dostawa sprzętu endoskopowego, płynów dializacyjnych oraz innego drobnego jednorazowego sprzętu medycznego (zadania 1-15).

82495 / 2016-06-13 - Podmiot prawa publicznego

Instytut Hematologii i Transfuzjologii - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 504210002 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji sprzętu medycznego)
Usługi w zakresie okresowych przeglądów technicznych, w tym konserwacji aparatury medycznej i laboratoryjnej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii (zadania 1-57)

78319 / 2016-06-09 - Podmiot prawa publicznego

Instytut Hematologii i Transfuzjologii - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 331411001 (Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki)
IHiT/P/30/2016 Dostawa szwów chirurgicznych i innych wyrobów medycznych (zadania 1-15)

73375 / 2016-06-07 - Podmiot prawa publicznego

Instytut Hematologii i Transfuzjologii - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 504210002 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji sprzętu medycznego)
IHiT/P/16/2016 Usługi w zakresie okresowych przeglądów technicznych,w tym konserwacji aparatury medycznej i laboratoryjnej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii (zadania 1-46)

63617 / 2016-06-01 - Podmiot prawa publicznego

Instytut Hematologii i Transfuzjologii - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 336965000 (Odczynniki laboratoryjne)
IHiT/P/14/2016 -dostawa: -odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora koagulologicznego do wykrywania oraz potwierdzania obecności antykoagulantu tocznia w oparciu o APTT; -odczynników i materiałów zużywalnych do genotypowania antygenów grup krwi i HPA wraz z dzierżawą automatu do fluoroscencyjnej detekcji genotypów grup krwi i HPA (zadania nr 1 - 2).

63339 / 2016-06-01 - Podmiot prawa publicznego

Instytut Hematologii i Transfuzjologii - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 331925007 (Probówki)
IHiT/P/12/2016 - Dostawa materiałów jednorazowych do aspiracyjno - próżniowego systemu pobierania krwi oraz pojemników na zużyte igły (zadania 1-2).

63269 / 2016-06-01 - Podmiot prawa publicznego

Instytut Hematologii i Transfuzjologii - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 331842005 (Protezy naczyniowe)
Dostawa i oddanie na przechowanie stentgraftów do zaopatrywania tętniaków, protez naczyniowych oraz drobnego sprzętu do zabiegów wewnątrznaczyniowych

134380 / 2016-05-25 - Podmiot prawa publicznego

Instytut Hematologii i Transfuzjologii - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 500000005 (Usługi naprawcze i konserwacyjne)
Usługi w zakresie okresowych przeglądów technicznych, w tym konserwacji urządzeń technicznych i instalacji w obiektach Instytutu Hematologii i Transfuzjologii przy ul. I. Gandhi 14 i ul. Chocimskiej 5 (zadania 1-4)

133788 / 2016-05-25 - Podmiot prawa publicznego

Instytut Hematologii i Transfuzjologii - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 302130005 (Komputery osobiste)
Dostawa sprzętu komputerowego, drukarek laserowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych (zadania 1-3)

133786 / 2016-05-25 - Podmiot prawa publicznego

Instytut Hematologii i Transfuzjologii - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 384371101 (Końcówki pipet)
IHiT/P/26/2016 - Dostawa końcówek z filtrem i innego drobnego sprzętu laboratoryjnego (zadania 1-18)

58447 / 2016-05-25 - Podmiot prawa publicznego

Instytut Hematologii i Transfuzjologii - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 331411001 (Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki)
IHiT/P/25/2016 - dostawa materiałów opatrunkowych i preparatów dezynfekcyjnych oraz wyrobów medycznych (zadania 1- 24)

127924 / 2016-05-19 - Podmiot prawa publicznego

Instytut Hematologii i Transfuzjologii - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 331910005 (Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne)
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do systemu sterylizacji parowej, igieł iniekcyjnych, sprzętu do stomii, rękawiczek medycznych oraz innego drobnego sprzętu medycznego (zadania 1-17)

124218 / 2016-05-17 - Podmiot prawa publicznego

Instytut Hematologii i Transfuzjologii - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 336963008 (Odczynniki chemiczne)
IHiT/P/7/2016 - Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych, alkoholi, płynów PBS, filtrów i materiałów zużywalnych na potrzeby komórek IHiT (zadania 1-28)

123714 / 2016-05-17 - Podmiot prawa publicznego

Instytut Hematologii i Transfuzjologii - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 336963008 (Odczynniki chemiczne)
IHiT/P/13/2016 - Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych do realizacji grantu norweskiego (zadania 1-7)

119068 / 2016-05-12 - Podmiot prawa publicznego

Instytut Hematologii i Transfuzjologii - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 331680005 (Przyrządy do endoskopii, endochirurgii)
Dostawa sprzętu laparoskopowego jednorazowego użytku, pulsoksymetrów oraz drobnego sprzętu medycznego (zadania 1-8)

110332 / 2016-05-04 - Podmiot prawa publicznego

Instytut Hematologii i Transfuzjologii - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 331842005 (Protezy naczyniowe)
Dostawa i oddanie na przechowanie stentgraftów do zaopatrywania tętniaków

108268 / 2016-04-29 - Podmiot prawa publicznego

Instytut Hematologii i Transfuzjologii - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 504210002 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji sprzętu medycznego)
Usługi w zakresie okresowych przeglądów technicznych, w tym konserwacji aparatury medycznej i laboratoryjnej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii (zadania 1-67)

48133 / 2016-04-29 - Podmiot prawa publicznego

Instytut Hematologii i Transfuzjologii - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 331416264 (Zestawy dawkujące)
IHiT/P/22/2016 - Dostawa zestawów do bezpiecznego rozpuszczania cytostatyków oraz innego drobnego sprzętu medycznego (zadania 1- 4)