Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

19946 / 2013-01-14 - / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny (Warszawa)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2013-01-08 pod pozycją 4827. Zobacz ogłoszenie 4827 / 2013-01-08 - Podmiot prawa publicznego.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 19946

Data publikacji: 2013-01-14

Nazwa:
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny

Ulica: ul. Chocimska 24

Numer domu: 24

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-791

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 022 5421268

Numer faxu: 022 5421268

Adres strony internetowej: pzh.gov.pl

Regon: 00028846100000

Typ ogłoszenia: ZP-406

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 4827

Data wydania biuletynu: 2013-01-08

Ogłoszenie dotyczy: 0

Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Miejsce składania: IV.4.4)

Przed wprowadzeniem zmainy:
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.01.2013 godzina 11:00, miejsce: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa, pokój nr 204, bud C.

Po wprowadzeniu zmiany:
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.01.2013 godzina 11:00, miejsce: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa, pokój nr 204, bud C.

Podobne przetargi